Văn bản
Số hiệu 8861/KH-UBND
Lĩnh vực Chính sách
Hình thức văn bản Văn bản khác
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Nghị quyết sơ 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và chương trình hành động số 47-CTr/TU ngày 24/10/2017 của Tỉnh ủy...
Ngày ban hành 29/12/2017
Ngày có hiệu lực 29/12/2017
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Tải về
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt