Liên hệ

Cục Thống Kê Lâm Đồng  

 Địa chỉ: Số 10 đường 3 tháng 4 - Phường 3,TP. Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng
 Điện thoại: 063.3 825 016- 3 540 134
 Fax: 063.3 822 314
 Email: lamdong@gso.gov.vn
 Cục trưởng: Nguyễn Tấn Châu
 Điện thoại: 063.3 912 963
 Phó Cục trưởng: Nguyễn Công Thạnh
 Điện thoại: 063.2 203 207
 Phó Cục trưởng: Hồ Trung Hiếu
 Điện thoại:
063.3 607 936

 

Góp ý
Họ và tên:  
Email:    
Nội dung:  
   
Mã xác nhận:    
   
   
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt