Liên hệ

Cục Thống Kê Tỉnh Lâm Đồng  

 

Địa chỉ: Số 8D đường 3 tháng 4 - Phường 3,TP. Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3 540 134 - 0263. 3 833 721

Fax: 0263.3 822 314

Email: lamdong@gso.gov.vn

Q. Cục trưởng: Nguyễn Công Thạnh

Điện thoại: 0263.2 203 207

Phó Cục trưởng: Tạ Hoàng Vũ

Điện thoại: 0263.3 991 363

Góp ý
Họ và tên:  
Email:    
Nội dung:  
   
Mã xác nhận:    
   
   
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt