Nghiên cứu, trao đổi
Trước
[1]
Tiếp
Vai trò kinh tế tư nhân trong sự phát triển kinh tế - xã hội ở Lâm Đồng
Tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật thống kê (sửa đổi)
Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật thống kê (sửa đổi). Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật này. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo các vị đại biểu Quốc hội về việc tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật thống kê (sửa đổi) như sau:
GDP chạy đi đâu?
(TBKTSG Online) - Sự phát triển về số lượng trong nước như tăng lao động, tăng khai thác tài nguyên sắp bão hòa. Vì vậy, những chính sách khuyến khích tăng cung cần tập trung vào công nghệ và hiệu quả chứ không thể tập trung vào mở rộng sản xuất các ngành sử dụng nguyên liệu và lao động thô như trước.
Cách tạo các bài giảng bằng Powerpoint hiệu quả
Ngày nay, bài giảng/bài diễn thuyết sử dụng PowerPoint đã trở thành một trong số các bí quyết thành công trong thế giới kinh doanh. Hầu hết các doanh nghiệp, các tổ chức, công ty đều phụ thuộc khá nhiều vào các bài diễn thuyết bằng PowerPoint để giới thiệu các dự án của họ tới khách hàng.
Chuyên đề: Nâng cao chất lượng, hiệu quả điều tra diện tích cây trồng trong thống kê Nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng là một tỉnh miền núi thuộc Nam Tây Nguyên có tổng diện tích tự nhiên 9.773,54 km2; toàn tỉnh có 10 huyện và 2 thành phố; có148 xã, phường (118 xã, 30 phường) và 1.668 thôn, tổ dân phố; xã có số thôn nhiều nhất là xã Đinh Trang Hòa của huyện Di Linh 21 thôn; thị trấn có số tổ dân phố nhiều nhất là Thị trấn Liên nghĩa của huyện Đức Trọng với 62 tổ dân phố…
Một số vấn đề về điều tra giá tiêu dùng tại Lâm Đồng
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI: Consumer Price Index) là chỉ số tính theo phần trăm để phản ánh mức thay đổi tương đối của giá hàng tiêu dùng theo thời gian hay nói cách khác là chỉ tiêu tương đối phản ánh xu hướng và mức độ biến động giá cả chung qua thời gian của một số lượng cố định các loại hàng hoá và dịch vụ đại diện cho tiêu dùng cuối cùng, phục vụ đời sống bình thường của người dân.
Trước
[1]
Tiếp
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt