Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

 DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỐNG KÊ

 

(1) Rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia (diendandoanhnghiep.vn)

(2) Rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia (bnews.vn)

(3) Chỉ tiêu thống kê quốc gia - VietNamNet

(4) Rà soát, sửa đổi, bổ sung Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia (dangcongsan.vn)

(5) Cập nhật các chỉ tiêu thống kê quốc gia hướng tới mục tiêu phát triển bền vững | Thời Báo Tài Chính (thoibaotaichinhvietnam.vn)

(6) Tổng cục Thống kê bổ sung 36 chỉ tiêu vào danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới (vneconomy.vn)

(7) Để thực hiện tốt hơn Luật Thống kê - Báo Điện tử Đại biểu Nhân Dân (daibieunhandan.vn)
(8) Infographic về Luật sửa đổi, bổ sung

(9) Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội thứ XV, liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

(10) Bên lề Quốc hội: Luật Thống kê hướng tới cung cấp thông tin kịp thời và xác thực
(11) Sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê: Để nhìn nhận sát thực hơn bức tranh KT-XH của đất nước
(12) Vì sao phải bổ sung quy trình biên soạn GDP, GRDP?
(13) Đo lường quy mô kinh tế số Việt Nam
(14) Để con số thống kê kịp thời và thực tế hơn
(15) Phóng sự về sửa đổi, bổ sung Luật thống kê
(16) Hướng tới cung cấp thông tin thống kê kịp thời, xác thực (Báo điện tử Đại biểu nhân dân)
(17) Phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi thảo luận tại Tổ về Luật Thống kê
(18) Thống kê phải chính xác, khách quan, thống nhất, kịp thời phục vụ phát triển KT-XH 
(19) Đại biểu Quốc hội: Việc nâng dù chỉ một chỉ tiêu thống kê cũng tiêu tốn nhiều tỷ đồng
(20) Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê
(21) Sửa Luật Thống kê để thu thập, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời
(22) Luật Thống kế sửa đổi mang lại độ tin cậy cao hơn, chính xác hơn, cập nhật hơn
(23) Điều chỉnh Luật Thống kê để kịp thời phản ánh bối cảnh mới
(24) Sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê đảm bảo thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình kinh tế - xã hội
(25) Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê
(26) Thư cảm ơn Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(27) Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu Thống kê quốc gia của Luật Thống kê Số 01/2021/QH15
 
 

 

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt