Tin chuyên ngành
Trước
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tiếp
Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lâm Đồng tháng 02 năm 2023
Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ Thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Kế hoạch điều tra thống kê năm 2023 của Tổng Cục Thống kê
Quyết định ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia
Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lâm Đồng tháng 01 năm 2023
Ngành Thống kê những con số ấn tượng năm 2022
Lâm Đồng họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2022
GRDP tỉnh Lâm Đồng tăng cao nhất khu vực Tây Nguyên
Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022
Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lâm Đồng tháng 12 năm 2022
Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lâm Đồng tháng 11 năm 2022
Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lâm Đồng tháng 10 năm 2022
Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lâm Đồng tháng 9 năm 2022
Lâm Đồng triển khai công tác Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2022.
Những nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12/11/2021và được Chủ tịch nước công bố theo Lệnh công bố số 03/2021/L-CTN ngày 25/11/202, có hiệu thi hành từ ngày 1/1/2022.
Trước
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tiếp
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt