Ấn phẩm đang phát hành
Trước
[1]
Tiếp
Niên giám Thống kê Lâm Đồng 2019
Niên giám Thống kê Lâm Đồng 2019 là ấn phẩm do Cục Thống kê Lâm Đồng biên soạn nhằm công bố thông tin thống kê do tổ chức thống kê nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định pháp luật.
Trước
[1]
Tiếp
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt