+ Công chức, người lao động Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

+ Thông tin do doanh nghiệp cung cấp cho cơ quan thống kê được bảo mật theo quy định của Luật Thống kê.

+ Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp.

+ Từ năm 2020, doanh nghiệp cung cấp thông tin thống kê trên trang thông tin điện tử điều tra doanh nghiệp tại địa chỉ thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn

 

 

Tin tức - Sự kiện
Chỉ tiêu chủ yếu

            Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 01 năm 2023

Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 01 năm 2023 % tăng/giảm so cùng kỳ 
1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 100,23 +0,23
  - Khai khoáng % 113,51 +13,51
  - CN chế biến, chế tạo % 98,41 -1,59
  - Sản xuất và phân phối điện % 100,93 +0,93
  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải % 110,84 +10,84
2. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý Tỷ đồng 204,7 +22,79
3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 4.470,1 +13,25
4. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác Tỷ đồng 1.965,6 +21,89
5. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú Nghìn Lượt khách 422,7 +18,12
6. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải Tỷ đồng 935,4 +226,53
7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01 năm 2023 so với cùng kỳ năm trước % 104,03 +4,03
8. Chỉ số giá vàng tháng 01 năm 2023 so với cùng kỳ năm trước % 105,00 +5,00
9. Chỉ số giá USD tháng 01 năm 2023 so với bình quân cùng kỳ năm trước % 102,11 +2,11

Các tin khác
Điều tra thống kê 2013
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt