+ Chào mừng 78 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam (06/5/1946 - 06/5/2024)

 

+ Tích cực tham gia Điều tra doanh nghiệp năm 2022 là góp phần xây dựng đất nước.

+ Thông tin do doanh nghiệp cung cấp cho cơ quan thống kê được bảo mật theo quy định của Luật Thống kê.

+ Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp.

 

+ Từ năm 2020, doanh nghiệp cung cấp thông tin thống kê trên trang thông tin điện tử điều tra doanh nghiệp tại địa chỉ thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn

 

 

 

Tin tức - Sự kiện
Chỉ tiêu chủ yếu
Điều tra thống kê 2013
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt