+ Tích cực tham gia Điều tra doanh nghiệp năm 2022 là góp phần xây dựng đất nước.

+ Thông tin do doanh nghiệp cung cấp cho cơ quan thống kê được bảo mật theo quy định của Luật Thống kê.

+ Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp.

+ Từ năm 2020, doanh nghiệp cung cấp thông tin thống kê trên trang thông tin điện tử điều tra doanh nghiệp tại địa chỉ thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn

 

 

Tin tức - Sự kiện
Chỉ tiêu chủ yếu

              Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 5 năm 2022

Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 5 năm 2022 % tăng/giảm so cùng kỳ 
1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 107,19 +7,19
  - Khai khoáng % 112,39 +12,39
  - CN chế biến, chế tạo % 106,03 +6,03
  - Sản xuất và phân phối điện % 108,27 +8,27
  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải % 107,51 +7,51
2. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý Tỷ đồng 503,8 +60,82
3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 4.501,8 +36,66
4. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác Tỷ đồng 1.739,7 +62,07
5. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú Nghìn Lượt khách 575,9 +283,85
  -  Khách nội địa Nghìn Lượt khách 572,6 +284,39
  -  Khách quốc tế Nghìn Lượt khách 3,3 +209,23
6. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải Tỷ đồng 374,5 +45,64
7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 5 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước % 103,41 +3,41
8. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước % 104,00 +4,00
9. Chỉ số giá vàng tháng 5 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước % 120,35 +20,35
10. Chỉ số giá USD tháng 5 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước % 101,68 +1,68

Các tin khác
Điều tra thống kê 2013
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt