Tin tức - Sự kiện
Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022

           Căn cứ Kế hoạch số 3429/KH-BKHĐT ngày 26/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tuyển dụng công chức năm 2022 của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê thông báo thi tuyển và xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2022.

        - Thời gian tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 31/5/2022 đến 17 giờ ngày 29/6/2022. Các trường hợp nộp sau thời gian nói trên đều không hợp lệ.

           - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng - Số 8D đường 3/4, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          - Cách thức nộp: Người đăng ký trực tiếp đến nộp Hồ sơ đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ, không tiếp nhận hồ sơ do người khác nộp thay hoặc hồ sơ gửi qua đường bưu điện. Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đầy đủ theo quy định, có Giấy biên nhận hồ sơ.

          - Lệ phí dự tuyển: theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (dự kiến 300.000 đồng/thí sinh). Thí sinh nộp lệ phí cho Hội đồng tuyên dụng công chức ngay sau lễ khai mạc.

           - Thời gian và địa điểm thi tuyển, xét tuyển và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng tại địa chỉ http://www.cucthongke.lamdong.gov.vn, đồng thời gửi Giấy triệu tập cho thí sinh có đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký (dự kiến tháng 7-8/2022).

Vui lòng tải file chi tiết:

          1. Thông báo Tuyển dụng công chức năm 2022.

          2. Danh mục hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2022.

          3. Phiếu đăng ký dự tuyển.

          4. Bản cam kết xét tuyển.

          5. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2022 thuộc Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt