Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội 9 tháng năm 2015

 

Chào mừng các ngày lễ lớn và đại hội Đảng bộ các cấp, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2015, các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế 9 tháng năm 2015 như sau: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước; vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 11,5%; tổng mức bán hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 10,7%; kim ngạch xuất khẩu tăng 0,2%...

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2015 tăng 8,3% so cùng kỳ năm trước, cao hơn so với mức tăng của cùng kỳ năm 2013 và 2014 (năm 2013 tăng 7,88%, năm 2014 tăng 7,9%). Giá trị tăng thêm ngành nông - lâm - thuỷ sản tăng 2% so cùng kỳ năm trước (đóng góp 0,1% vào mức tăng chung). Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp - xây dựng tăng 8,2% so cùng kỳ năm trước (đóng góp 3,5% vào mức tăng chung). Ngành xây dựng có mức tăng trưởng khá. Ước 9 tháng đầu năm, giá trị gia tăng ngành này tăng 11%, cao hơn mức tăng cùng kỳ của hai năm trước (cùng kỳ năm 2013 tăng 8%, năm 2014 tăng 9%). Giá trị tăng thêm các ngành dịch vụ tăng 8,8% so cùng kỳ năm trước (đóng góp 4,7% vào mức tăng chung).

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) cộng dồn 9 tháng năm 2015 tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Ngành khai khoáng giảm 22,9% (do chủ trương của Thành phố cấm triệt để việc khai thác cát gây ảnh hưởng đến dòng chảy và an toàn hệ thống đê điều); Công nghiệp chế biến chế tạo tăng 7,9%; Sản xuất và phân phối điện tăng 8,3%; Cung cấp nước và hoạt động thu gom xử lý rác, nước thải tăng 1,7%.

Tám tháng đầu năm 2015, chỉ số tiêu thụ sản phẩm toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số tồn kho tại thời điểm 01/9/2015 của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 28,4% so với cùng thời điểm năm trước.

Tháng Chín năm 2015, chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tăng 0,1% so với tháng trước và giảm 0,6% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: khu vực kinh tế nhà nước tăng 0,4% và giảm 5,7%; Khu vực kinh tế ngoài nhà nước giảm 0,1% và tăng 1,1%; Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 0,04% và tăng 1,1%.

Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn (vốn đầu tư xã hội) ước tính 9 tháng năm 2015 đạt 242.584 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: vốn nhà nước trên địa bàn, tăng 1,2%; vốn ngoài nhà nước tăng 17,8%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 1,2% so với cùng kỳ. Chia theo khoản mục đầu tư: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chiếm tỷ trọng 41,8%, tăng 22,6% so cùng kỳ năm trước; Vốn đầu tư mua sắm tài sản cố định dùng cho sản xuất, chiếm tỷ trọng 19,8%, tăng 3,6%; Vốn đầu tư sửa chữa lớn, nâng cấp tài sản, chiếm tỷ trọng 2,7%, tăng 5,7%; Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động, chiếm tỷ trọng 34,6%, tăng 5,2%; Vốn đầu tư khác, chiếm tỷ trọng 1,1%, tăng 1,4%. Ước tính 9 tháng khu vực vốn nhà nước do địa phương quản lý đạt 19.271 tỷ đồng bằng 97,3% so với cùng kỳ năm 2014, riêng phần vốn ngân sách của Thành phố bằng 94,9% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 79,6% so với kế hoạch năm 2015.

Đầu tư nước ngoài trong quý III đạt 33,3 triệu USD, lũy kế đến ngày 10/9 đạt 618,3 triệu USD, bằng 85,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng tới 37,6% so với cùng kỳ năm 2014 với 14.142 doanh nghiệp được cấp mới. Tuy nhiên, số doanh nghiệp ngừng hoạt động (giải thể, tạm ngừng kinh doanh hay bỏ địa chỉ kinh doanh) còn khá cao: 10.523 doanh nghiệp, tăng 27,5% so với cùng kỳ

Ước tính 9 tháng năm 2015, tổng mức bán hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 1.479 nghìn tỷ đồng tăng 10,7% so cùng kỳ năm trước, trong đó, bán lẻ đạt 348 nghìn tỷ đồng tăng 10,5%.

Dự kiến 9 tháng năm 2015 kim ngạch xuất khẩu đạt 8.118 triệu USD tăng 0,2% so cùng kỳ, trong đó xuất khẩu địa phương đạt 5.777 triệu USD tăng 0,4%. Dự kiến kim ngạch nhập khẩu 9 tháng đạt 18.559 triệu USD tăng 4,1% so cùng kỳ, trong đó nhập khẩu địa phương tăng 4,5%.

Về du lịch, ước tính 9 tháng năm 2015, lượng khách quốc tế lưu trú tại Hà Nội 1,6 triệu lượt người tăng 13,8% so cùng kỳ. Trong đó, khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng chiếm tỷ trọng 79%, tăng 11,9% so cùng kỳ, khách đến vì công việc chiếm tỷ trọng 21%, tăng 20,2%. Khách quốc tế lưu trú tại Hà Nội 9 tháng năm 2015 chia theo phương tiện đến như sau: bằng đường hàng không là 1399,5 nghìn lượt người, tăng 22,2% so với cùng kỳ; đến bằng đường biển, đường bộ 232,4 nghìn lượt người, giảm 19,5%. Trong 9 tháng năm 2015, khách quốc tế lưu trú tại Hà Nội đến từ một số thị trường so cùng kỳ tăng cao là: khách Hàn Quốc (tăng 50,7%), khách Mỹ (tăng 19,1%), khách Thái Lan (tăng 24,3%), khách Đài Loan (tăng 22,1%)...

 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 năm 2015 giảm 0,1% so với tháng trước và tăng 0,34% so cùng kỳ. Trong tháng này, nhóm có chỉ số giá tăng cao nhất là nhóm giáo dục tăng 1,39%. Nhóm hàng nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tiếp tục tăng (tăng 0,13% so với tháng trước). Có 2 nhóm hàng có chỉ số giảm là nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng (giảm 0,7%) do giá gas, dầu hỏa giảm. Chỉ số giá nhóm giao thông giảm mạnh (giảm 3,28%), do giá xăng dầu được điều chỉnh giảm 2 lần vào các ngày 19/8 và 3/9. Trong tháng này, chỉ số giá vàng tăng 3,36% và chỉ số giá USD tăng 2,77% so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 9 tháng năm 2015 tăng 0,71% so với cùng kỳ năm trước.

Dự kiến 9 tháng đầu năm 2015 so cùng kỳ năm trước, khối lượng hàng hoá vận chuyển tăng 7,8%; khối lượng hàng hoá luân chuyển tăng 10,2%; doanh thu vận chuyển hàng hoá tăng 11,6%. Số lượng hành khách vận chuyển tăng 9,2%; số lượng hành khách luân chuyển tăng 10,6%; doanh thu vận chuyển hành khách tăng 13%.

Về trồng trọt, tính đến 15/9, diện tích lúa đã thu hoạch trên địa bàn Thành phố đạt 3.570 ha, chiếm 3,6% diện tích gieo trồng. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Mùa trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt 120.188 ha, giảm 1,4% so cùng kỳ năm trước. Diện tích gieo trồng lúa đạt 99.416 ha, giảm 1,8%; diện tích ngô 4.097 ha, giảm 4,2% so cùng kỳ; diện tích cây lấy củ có chất bột đạt 2.932 ha, giảm 7% so cùng kỳ (trong đó: Khoai lang 372, giảm 4,9%; sắn 1.776 ha, giảm 8,8%); cây có hạt chứa dầu diện tích gieo trồng đạt 2.111 ha, tăng 3,7% (trong đó: đậu tương 1.391 ha, giảm  2,9%; lạc 698 ha, tăng 18,5); diện tích cây rau, đậu, hoa, cây cảnh 10.146 ha, tăng 3,2% so cùng kỳ năm trước (trong đó: Diện tích rau các loại đạt 7.998 ha, tăng 5,9%; đậu các loại 412 ha, giảm 3,9%; hoa, cây cảnh 1.737 ha, giảm 6,4%). Năng suất lúa mùa 2015 ước đạt 55,2 tạ/ha, tăng 0,7% tương đương tăng 0,4 tạ/ha so với cùng kỳ năm 2014; ngô ước đạt 48,1 tạ/ha, giảm 1,8% tương đương giảm 0,9 tạ/ha; khoai lang 90,5 tạ/ha, tăng 3,1%; đỗ tương 18,2 tạ/ha, giảm 4,8%; lạc 22,6 tạ/ha, tăng 10,8%; rau các loại 193,8 tạ/ha, giảm 0,3%; đậu các loại 15,7 tạ/ha, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2014. Sản lượng lúa mùa 2015 trên địa bàn Thành phố ước đạt 548.827 tấn, giảm 1,1%; Sản lượng ngô ước đạt 19.710 tấn, giảm 5,8%; khoai lang 3.363 tấn, giảm 2%; đỗ tương 2.531 tấn, giảm 7,5%; lạc 1.574 tấn, tăng 31,2%; rau các loại 155.001 tấn, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng diện tích cây lâu năm hiện có trên địa bàn Thành phố ước đạt 19.553 ha, tăng 2,7% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Cây ăn quả như chuối 3.196 ha, tăng 0,6%; đu đủ 765 ha, tăng 2,5%; cam 758 ha, tăng 1,5%. Về sản lượng một số cây trồng chính trên địa bàn Thành phố ước 9 tháng năm 2015: sản lượng xoài 4.273 tấn, tăng 5,9%; chuối 56.716 tấn, tăng 7,4%; bưởi 25.339 tấn, tăng 1,9%; táo 6.974 tấn, giảm 0,7%; nhãn 23.686 tấn, tăng 9,8%; vải 13.189 tấn, tăng 5,5%; chè 19.599 tấn, tăng 6,6%.

Về chăn nuôi, Chín tháng đầu năm 2014, tình hình chăn nuôi trên địa bàn phát triển tương đối ổn định và không xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm (như bệnh cúm gia cầm, tai xanh, lở mồm long móng,...). Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng ước đạt 1.103 tấn, tăng 2,4%; sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng ước đạt 7.156 tấn, tăng 6%; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng tăng không đáng kể so cùng kỳ và dự kiến đạt 223.729 tấn; sản lượng thịt gà 47.961 tấn, tăng 4%; sản lượng thịt vịt 12.177 tấn, tăng 2,9%; sản lượng thịt ngan, ngỗng 1.907 tấn, giảm  4,4%. Sản lượng trứng gia cầm ước đạt 844.399 nghìn quả (trong đó, trứng gà 519.591 nghìn quả, tăng 6,8%; trứng vịt 320.035 nghìn quả, tăng  2,9%).

Về lâm nghiệp, diện tích rừng trồng mới 9 tháng năm 2015 ước đạt 214 ha, giảm 14,3% so với cùng kỳ, trong đó: rừng sản xuất trồng mới ước đạt 194 ha, rừng phòng hộ 20 ha. Sản lượng gỗ khai thác 9 tháng ước đạt 7.135 m3, giảm 21,4% so với cùng kỳ; sản lượng củi 33.354 Ste, giảm 14,2% so với cùng kỳ.

Về thủy sản, sản lượng thuỷ sản 9 tháng ước đạt 62.702 tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng cá ước đạt 61.750 tấn, tăng 3,1%; tôm 118 tấn, tăng 1,2%; thuỷ sản khác 834 tấn, tăng 1%. Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản 9 tháng ước đạt 59.239 tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng cá ước đạt 59.230 tấn, tăng 3,1%; thuỷ sản khác ước đạt 9 tấn, tăng 2,3% so với cùng kỳ. Sản lượng thuỷ sản khai thác 9 tháng ước đạt 3.463 tấn, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng cá khai thác ước đạt 2.520 tấn, tăng 2,2%; tôm 118 tấn, tăng 1,2%; thuỷ sản khác 825 tấn, tăng 1%.

Về trật tự an toàn xã hội, tính chung 8 tháng, đã phát hiện 3.912 vụ phạm pháp hình sự, tăng 2,9% so cùng kỳ năm 2014 (trong đó, có 3148 vụ do công an khám phá, tăng 4,7%) với 5.904 đối tượng bị bắt, giữ theo Luật, tăng 2,4% so cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm, đã phát hiện 368 vụ cờ bạc, bắt giữ 2.167 người, giảm 58% về số vụ và 26,9% về số người bị bắt so với cùng kỳ năm 2014. Lũy kế từ đầu năm, đã phát hiện 1.830 vụ buôn bán ma túy với 2.275 người bị bắt, giảm lần lượt 8,2% và 9,8% so cùng kỳ.Lũy kế từ đầu năm, toàn Thành phố đã xảy ra 1.144 vụ tại nạn giao thông, làm 392 người chết và 940 người bị thương.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 9 tháng ước đạt 105.886 tỷ đồng, đạt 74,7% dự toán, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện là 40.991 tỷ đồng, đạt 69,4% dự toán năm và tăng 15% so với cùng kỳ.

Dự kiến đến cuối tháng Chín năm 2015, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 1.321,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so cuối tháng trước và tăng 11% so cuối năm 2014, trong đó, tiền gửi tiết kiệm tăng 0,6% và tăng 14,4%, tiền gửi thanh toán tăng 0,9% và tăng 8,9%. Tổng dư nợ cho vay tháng Chín năm 2015 đạt 1195,9 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so cuối tháng trước và tăng 18,3% so cuối năm 2014, trong đó dư nợ ngắn hạn tăng 4% và tăng 16,8%, dư nợ trung và dài hạn giảm 1,86% và tăng 20,9%.

 

Nguồn: Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội tháng Chín và 9 tháng năm 2015

Cục Thống kê TP. Hà Nội

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt