Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm 2014

 6 tháng đầu năm 2014, mặc dù đã có những dấu hiệu khởi sắc nhưng mức độ phục hồi của nền kinh tế trong nước nói chung, Hà Nội nói riêng vẫn còn chậm. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng năm 2014 tăng 7,4% so cùng kỳ năm trước. Giá trị tăng thêm ngành nông - lâm - thuỷ sản tăng 2,5% so cùng kỳ năm trước;Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp - xây dựng tăng 6,9%;Giá trị tăng thêm các ngành dịch vụ tăng 8,2% .

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) cộng dồn 6 tháng năm 2014 tăng 4,3% so cùng kỳ, trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 201%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,5%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 4,5%; cung cấp nước, xử lý nước thải và thu gom rác tăng 2,5%. Năm tháng đầu năm 2014, chỉ số tiêu thụsản phẩm toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo  tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số tồn kho tại thời điểm 01/6/2014 của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 2,1% so với cùng thời điểm năm trước..

Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn (vốn đầu tư xã hội): Ước tính 6 tháng năm 2014 đạt 124.038 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: vốn nhà nước trên địa bàn, tăng 9,8%; vốn ngoài nhà nước tăng 12,7%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 3,2% so với cùng kỳ.

Đầu tư nước ngoài nửa đầu năm 2014 ước đạt 560 triệu USD, tăng 13,7% so cùng kỳ năm 2013. Uớc tính, vốn đầu tư thực hiện đạt 405 triệu USD, tăng 6,5%.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm, trong khi số doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng. Tính đến hết tháng 5, có 6.150 doanh nghiệp đăng ký thành lập (giảm gần 1,5% so với cùng kỳ năm trước) với số vốn đăng ký là 33.259 tỷ đồng (giảm gần 19%). Có 5.372 doanh nghiệp ngừng hoạt động (tăng 4,7%).

Ước tính 6 tháng đầu năm 2014, tổng mức bán hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 11,3% so cùng kỳ  năm trước, trong đó, bán lẻ tăng 10,4%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 năm 2014 tăng 0,08% so với tháng trước và tăng 6,43% so cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 5364 triệu USD tăng 14,4% so nửa đầu năm 2013; Kim ngạch nhập khẩu đạt 11.596 triệu USD tăng 1,5%.

Lượng khách quốc tế lưu trú tại Hà Nội là 1,1 triệu lượt người tăng 28,2% so cùng kỳ. Khách nội địa đến Hà Nội tăng 3,2% so cùng kỳ năm trước.

Dự kiến 6 tháng đầu năm 2014 so cùng kỳ năm trước, khối lượng hàng hoá vận chuyển tăng 8,7%; khối lượng hàng hoá luân chuyển tăng 9,8%; doanh thu vận chuyển hàng hoá tăng 9,8%. Khối lượng hành khách vận chuyển tăng 8,1%; khối lượng hành khách luân chuyển tăng 8%; doanh thu vận chuyển hành khách tăng 9,1%.

Ước tính, diện tích cây lâu năm hiện có là 17.660 ha, giảm nhẹ so với 6 tháng đầu năm 2013. Ước tính diện tích rừng được trồng mới 126 ha, giảm 41,7%. Tổng số gỗ khai thác 8.038 m3, tăng 25%. Củi khai thác được 12.499 Ste, giảm 3,2%; nứa hàng 50 ngàn cây, tre, luồng 1033 ngàn cây, song mây 18,4 tấn,…Do thời tiết nắng, nóng nên trong 6 tháng đầu năm toàn Thành phố đã xảy ra 15 vụ cháy rừng với 31 ha, giá trị thiệt hại ước tính khoảng 54 triệu đồng; Chưa phát hiện vụ chặt phá rừng làm nương rẫy nào.

Số đầu gia súc hầu hết giảm so với cùng kỳ. Đàn trâu hiện có 24 nghìn con, tăng 0,2%; Đàn bò hiện có133,8 nghìn con, giảm 2,9%. Số trâu xuất chuồng 3.384 con, giảm 1,9%; sản lượng 758 tấn, giảm 0,5%. Số bò xuất chuồng 24.312 con, giảm 1,9%; Sản lượng đạt 4.814 tấn, giảm 0,2%; Sản lượng sữa tươi đạt 14.367 tấn, tăng 4,4%. Số đầu lợn xuất chuồng  giảm nhẹ so với cùng kỳ: Số lợn xuất chuồng 1,7 triệu con, giảm 6%, sản lượng thịt hơi 151.817 tấn, tăng 0,04%.

6 tháng đầu năm 2014, Diện tích nuôi trồng thuỷ sản: Toàn Thành phố ước đạt 16.054 ha, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Trong đó diện tích nuôi cá 15.948 ha tăng 6,7%; diện  tích nuôi tôm giữ nguyên là 9,5 ha Diện tích ươm nuôi giống thuỷ sản là 87,9 ha tăng 2,2%. Số lồng bè  là 184 lồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch đạt 36.478 tấn, tăng 6,9% so với cùng kỳ. Sản lượng cá 35.895 tấn, tăng 7%. Tôm 104 tấn, giảm 1,8%...Sản lượng nuôi trồng ước đạt 34.811 tấn, tăng 7,2%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2014, đã phát hiện và xảy ra 2.150 vụ phạm pháp hình sự, giảm 7,2% so với cùng kỳ, với số đối tượng bị bắt giữ theo luật là 3153 người, giảm 13,5%. Phát hiện 637 vụ cờ bạc, tăng 2,4% so cùng kỳ. Cộng dồn 5 tháng có 1264 vụ buôn bán ma túy, giảm 20,8% so với cùng kỳ, số đối tượng bị bắt 1588người giảm 17,3 % so với cùng kỳ. Toàn Thành phố đã xảy ra 791 vụ tai nạn giao thông, với 251 người chết, 696 người bị thương.  Thành phố xảy ra 1 vụ cháy nổ, thiệt hại kinh tế 1,5 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước tính 6 tháng năm 2014 đạt 62.175 tỷ đồng, đạt 49,7% dự toán năm, tăng 5,8% so cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách địa phương ước 6 tháng năm 2014 là 21.023 tỷ đồng, đạt 45,2%  dự toán. 

Trích: Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng Sáu và 6 tháng đầu năm 2014 – Cục Thống kê TP. Hà Nội


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt