Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội quý I năm 2015

 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quý I năm 2015 của thành phố Hà Nội đạt mức khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,6%; vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 9,5%; tổng mức bán hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 11,9%; kim ngạch xuất khẩu tăng 4,3%...

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I năm 2015 tăng 7,6% so cùng kỳ năm trước. Giá trị tăng thêm ngành nông - lâm - thuỷ sản tăng 6% so cùng kỳ năm trước (đóng góp 0,3% vào mức tăng chung). Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp - xây dựng tăng 7,3% so cùng kỳ năm trước (đóng góp 3% vào mức tăng chung). Giá trị tăng thêm các ngành dịch vụ tăng 7,9% so cùng kỳ năm trước (đóng góp 4,3% vào mức tăng chung).

Cộng dồn quí I năm 2015, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 7,7% so cùng kỳ, trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 0,7%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng7,6%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 19,3%; cung cấp nước, xử lý nước thải và thu gom rác tăng 0,1%. Hai tháng đầu năm 2015, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo  tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số tồn kho tại thời điểm 01/3/2015 của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14% so với cùng thời điểm năm trước. Tháng Ba năm 2015, chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tăng 0,4% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: khu vực kinh tế nhà nước tăng 3,1% so cùng kỳ, khu vực kinh tế ngoài nhà nước giảm 0,8% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 0,3%.

Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn (vốn đầu tư xã hội) ước tính quý I năm 2015 đạt 59.778,3 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: vốn nhà nước trên địa bàn, tăng 4,6%; vốn ngoài nhà nước tăng 13%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 1,4% so với cùng kỳ. Chia theo khoản mục đầu tư: vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chiếm tỷ trọng 32,7%, tăng 22,4% so cùng kỳ năm trước; Vốn đầu tư mua sắm tài sản cố định dùng cho sản xuất, chiếm tỷ trọng 22,2%, tăng 3,4%; Vốn đầu tư sửa chữa lớn, nâng cấp tài sản, chiếm tỷ trọng 3%, tăng 5,8%; Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động, chiếm tỷ trọng 39,5%, tăng 4,6%; Vốn đầu tư khác, chiếm tỷ trọng 2,6%, tăng 1,2%.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tính đến 12/3/2015 đã thu hút 74 dự án đầu tư cấp mới và tăng vốn với 167,2 triệu USD, bằng 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2014. Vốn giải ngân ước khoảng 150 triệu USD.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp có chuyển biến tích cực. Tính đến 10/03/2015, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 2.733, tăng 7,51%; vốn đăng ký đạt 18.960 tỷ đồng, tăng 37,4% so cùng kỳ năm 2014. Số doanh nghiệp giải thể bằng cùng kỳ năm 2014; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động giảm 6,46%.

Về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, ước tính quý I năm 2015, tổng mức bán ra là 442696 tỷ đồng, tăng 11,9% so cùng kỳ, trong đó bán lẻ đạt 104222 tỷ đồng tăng 11,7%. Kinh tế nhà nước ước tính đạt 128859 tỷ đồng tăng 7,3%, kinh tế ngoài nhà nước 291993 tỷ đồng tăng 14,6% và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 21844 tỷ đồng tăng 6,4%. Tốc độ tăng trưởng của tổng mức bán lẻ hàng và dịch vụ quý I năm 2015 nếu loại trừ yếu tố giá tăng 11,2% so cùng kỳ.

Uớc tính quí I năm 2015, kim ngạch xuất khẩu đạt 2668 triệu USD tăng 4,3% so cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu địa phương tăng 4,6%. Uớc tính kim ngạch nhập khẩu quý I năm 2015, đạt 5772 triệu USD tăng 7,1% so cùng kỳ; trong đó, nhập khẩu địa phương tăng 6,7%.

Về du lịch, ước tính quý I năm 2015, khách quốc tế lưu trú tại Hà Nội đạt 537 nghìn lượt người, giảm 14,3% so cùng kỳ năm trước, trong đó, khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng 438 nghìn lượt giảm 14,1%, khách đến vì công việc 88,7 nghìn lượt người giảm 12,6%. Chia theo phương tiện, đến bằng đường không là 460,3 nghìn lượt người, tăng 2,2%; đến bằng đường biển, đường bộ 76,3 nghìn lượt người, giảm 56,6%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Ba tăng 0,38% so với tháng trước và tăng 0,65% so cùng kỳ. Từ ngày 1/3 giá gas tăng lên 5000đ/bình 12kg. Việc tăng giá gas làm cho chỉ số giá nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,33% so với tháng trước. Sau một thời gian dài hạ giá liên tục, ngày 11/3 giá xăng dầu được điều chỉnh tăng với mức tăng từ 710 đồng đến 1610 đồng/lít. Tuy nhiên, do số ngày tăng giá trong kỳ tính chỉ số giá không nhiều (4 ngày) nên giá xăng dầu bình quân vẫn giảm, vì vậy nhóm giao thông giảm 0,03% so với tháng trước. Trong tháng, chỉ số giá vàng giảm mạnh (giảm 3,25%) và chỉ số giá USD tăng nhẹ (tăng 0,02%).

Ước tính quý I năm 2015 so cùng kỳ năm trước, khối lượng hàng hoá vận chuyển tăng 9,2%; hàng hoá luân chuyển tăng 12,4%; doanh thu tăng 12,6%; khối lượng hành khách vận chuyển tăng 10,7%; hành khách luân chuyển tăng 11,5%; doanh thu tăng 13,0%. Doanh thu hoạt động hỗ trợ vận tải tăng 11,4%.

Về nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông 2014-2015 toàn Thành phố đạt 50.118 ha, tăng 10,5% so với vụ Đông năm trước. Năng suất, sản lượng hầu hết các loại cây trồng đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: ngô đạt 46,3 tạ/ha, giảm 1,5% so với cùng kỳ, sản lượng đạt 48.940 tấn tăng 11,5% so với cùng kỳ; khoai lang đạt 98,4 tạ/ha, giảm 4,9%, sản lượng đạt 29.750 tấn, tăng 14,2%; đậu tương đạt 14,5 tạ/ha, tăng 1,2%, sản lượng đạt 26.227 tấn, tăng 11,3%; rau các loại đạt 206,9 tạ/ha, tăng 2,7%, sản lượng 305.274 tấn, tăng 10,1%;...Vụ Xuân 2015, toàn Thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác gieo cấy Lúa xuân với diện tích ước đạt 101.126 ha, bằng 99% so với cùng kỳ. Tính chung vụ Đông Xuân, toàn Thành phố đã trồng 165.915 ha lúa và hoa màu, bằng 96,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: lúa 101.126 ha, bằng 99%; ngô 14.658 ha, bằng 88,7%; khoai lang 3.583 ha, bằng 100,4%; đậu tương 18.622 ha, bằng 99,3%; rau đậu các loại 20.302 ha, bằng 97,3%...

Diện tích cây lâu năm trồng mới toàn Thành phố trong quý I năm 2015, ước đạt 765 ha, tăng 3,9% so với cùng kỳ. Năm 2014, thời tiết thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, cùng với sự chuyển đổi kỹ thuật chăm sóc nên sản lượng thu hoạch Cam canh, Bưởi diễn tương đối cao, cụ thể: cam 6.827 tấn, tăng 8,9%; bưởi 35.521 tấn, tăng 11,1%; táo 8.259 tấn, tăng 1,3%...

Tình hình chăn nuôi trên địa bàn Thành phố từ đầu năm đến nay nhìn chung ổn định. Số lượng gia súc, gia cầm hiện có ước tính như sau: đàn trâu 24.300 con, tăng 2,1% so với cùng kỳ; bò 135.600 con, tăng 2,4%, lợn 1.382 nghìn con, tăng 0,1%; gia cầm 21,2 triệu con, tăng 1%, trong đó: gà 13,2 triệu con, tăng 3,1%;...

Về lâm nghiệp, quý 1 năm 2015, diện tích trồng mới không nhiều, ước đạt 38 ha, bằng 47,6% so với cùng kỳ và bằng 43,7 năm 2014. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 3.468 m3, tăng 15,8% so với cùng kỳ; Củi 10.980 Ste, tăng 18,1%; cây trồng phân tán đã trồng được 493 nghìn cây.

Về thủy sản, diện tích nuôi thả trong tháng 3 ước đạt 880 ha, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Lũy kế, diện tích nuôi thả toàn Thành phố đạt 4.760 ha, tăng 8,5%. Sản lượng thủy sản trong tháng ước đạt 3.980 tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ. Lũy kế, ước đạt 18.952 tấn, tăng 2,7% (trong đó, sản lượng nuôi trồng thu hoạch trong tháng đạt 3.896 tấn, tăng 5,8%; Lũy kế đạt 18.423 tấn, tăng 3,4%).

Hai tháng đầu năm 2015, đã phát hiện 1.115 vụ phạm pháp hình sự, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 906 vụ công án khám phá được, tăng 35,2%; số đối tượng bị bắt giữ theo luật là 1.692 người, tăng 32,8%. Cộng dồn 2 tháng đầu năm, có 618 vụ phạm  pháp  kinh tế, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước với số đối tượng phạm pháp là 669 người, tăng 12,6% và thu nộp ngân sách là 30.270 triệu đồng từ các vụ phạm pháp; 149 vụ cờ bạc bị phát hiện, giảm 69,6% so cùng kỳ với số đối tượng bị bắt giữ 726 người, giảm 32% so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng năm 2015, đã có 418 vụ buôn bán ma túy, giảm 21,6% so với cùng kỳ, số đối tượng bị bắt 512 người giảm 18,2 % so với cùng kỳ. Cũng trong 2 tháng đầu năm 2015, đã xảy ra 297 vụ tai nạn giao thông, làm chết 99 người, và bị thương 231 người.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quý I đạt 46318 tỷ đồng; không kể khoản thu cổ tức và lợi nhuận còn lại DNNN, thu NSNN trên địa bàn đạt 38154 tỷ đồng, bằng 26,9% dự toán, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương sau điều tiết ước thực hiện là 16197 tỷ đồng, đạt 28,7% dự toán, tăng 30,1% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương ước đạt 14020 tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển là 6220 tỷ đồng, đạt 25,6% dự toán; Chi thường xuyên 7800 tỷ đồng, đạt 23,7% dự toán.

Nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tăng 1,7% so với thời điểm cuối tháng 12/2014 (cùng kỳ năm 2014 tăng 1,05%). Dư nợ tín dụng có cải thiện, tăng 1,8% (cùng kỳ năm 2014 giảm 1,74%). Lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) ở mức 7%/năm đối với ngắn hạn, 8,5-11% đối với trung và dài hạn.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/3, trên cả hai sàn chứng khoán (HNX và Upcom) do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội quản lý có 543 doanh nghiệp niêm yết (trong đó, HNX có 368 doanh nghiệp; Upcom có 175 doanh nghiệp), với giá trị niêm yết đạt 120.114 tỷ đồng, tăng 2,3% so với đầu năm (trong đó, HNX đạt 95.573 tỷ đồng và Upcom đạt 24.541 tỷ đồng; tăng lần lượt là 2,5% và 1,7%). Giá trị vốn hóa toàn thị trường đạt 179.625 tỷ đồng, tăng 3,7% so với đầu năm (trong đó, HNX đạt 141.303 tỷ đồng, tăng 3,9% so với đầu năm; Upcom đạt 38.322 tỷ đồng, tăng 3,1% so với đầu năm).

Nguồn: Tình hình kinh tế-xã hội Thành phố Hà Nội tháng Ba và quý I năm 2015 - CTK  TP. Hà Nội


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt