Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố HCM 9 tháng đầu năm 2014

 

Sang quý III tình hình kinh tế Tp. Hồ Chí Minh tiếp tục có nhiều dấu hiệu khả quan hơn. Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn 9 tháng đầu năm ước đạt 593.552 tỷ đồng, tăng 8,9% so cùng kỳ năm trước. Trong 8,9% tăng trưởng chung: Khu vực thương mại dịch vụ đóng góp 5,92%; khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 2,89%; khu vực nông lâm thuỷ sản 0,05%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 6,8% so với 9 tháng đầu năm 2013. Trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng 3,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,8%; sản xuất phân phối điện tăng 6,6%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 8,0%.  

Giá trị sản xuất xây dựng cộng dồn 3 quý ước thực hiện 113.497 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ, bao gồm: kinh tế nhà nước +2,9%; khu vực kinh tế tư nhân +9,4%; khu vực kinh tế có vốn nước ngoài +9,0%.

9 tháng đầu năm 2014, Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 10.340,8 tỷ đồng tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 7.275,4 tỷ đồng tăng 4,4% so cùng kỳ. Trong đó, trồng trọt chiếm 35,4%, tăng 3,9%; chăn nuôi chiếm 55,9%, tăng 4,1%; dịch vụ tăng 9,4%. Giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 113,5 tỷ đồng, tăng 46,9% so với cùng kỳ năm trước; chủ yếu do hoạt động khai thác tăng 61,1%. Giá trị sản xuất thủy sản ước đạt 2.951,9 tỷ đồng (giá thực tế), tăng 9,7% so với cùng kỳ; trong đó, nuôi trồng tăng 9,6%, khai thác tăng 21,3%.

Tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn cộng dồn 3 quý ước thực hiện 131.286 tỷ đồng so với cùng kỳ tăng 6,1%. Vốn đầu tư XDCB và sửa chữa lớn trên địa bàn ước thực hiện 110.258  tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 6,2%; so với kế hoạch năm đạt 46,8%.  

Vốn ngân sách thành phố đạt 11.828 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ và đạt 81,6% kế hoạch năm. Cấp thành phố ước thực hiện 7.030,8 tỷ đồng, chiếm 59,4%, so với cùng kỳ tăng 10,5%; cấp quận huyện ước thực hiện 4.797,2 tỷ đồng, chiếm 40,6%,so với cùng kỳ bằng 89,7%.

 

Từ đầu năm đến ngày 15/9, đã có 277 dự án có vốn nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn thành phố với vốn đăng ký đạt 1.097,6 triệu USD (vốn điều lệ 745,9 triệu USD).

Tính đến ngày 31/8, toàn thành phố đã cấp 32.828 giấy phép xây dựng và sửa chữa lớn, với diện tích sàn 6.326,4 ngàn m2. Trong đó cấp cho xây dựng mới 32.048 giấy phép, với diện tích 6.248,7 ngàn m2 và 770 giấy phép sửa chữa lớn, với diện tích 77,7 ngàn m2.

Tính từ đầu năm đến 15/9 đã có 16.533 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm  12,1% so với cùng kỳ năm trước. 8 tháng đầu năm có 17.149 doanh nghiệp ngưng nghỉ hoạt động, bằng 81,7% số doanh nghiệp tăng trong kỳ.

Ước tính 9 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 476.140,2 tỷ đồng, tăng 12,5% so cùng kỳ năm 2013. Doanh thu khách sạn và dịch vụ lữ hành ước đạt 18.996 tỷ đồng, chiếm 4% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, tăng 8,3% so cùng kỳ.

So với tháng 12/2013, chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2014 tăng 2,41%, giá vàng tăng 2,05%, chỉ số USD tăng 0,13%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước 9 tháng đạt 20.552,8 triệu USD, tăng 4% so cùng kỳ năm trước (+796 triệu USD). Kim ngạch hàng hoá nhập khẩu đạt 17.403,8 triệu USD, giảm 9,9%.

9 tháng đầu năm. tổng doanh thu vận tải hàng hóa và hàng khách ước đạt 45.138,1 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực nhà nước chiếm 12,6%, tăng 7,7%; ngoài nhà nước chiếm 82,2%, tăng 17%, có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 5,1%, tăng 4,2%.

Tổng lượng hàng hóa thông qua cảng sông và cảng biển 9 tháng đầu năm ước đạt 62.121,4 nghìn tấn, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó hàng hoá xuất khẩu 23.658 nghìn tấn, chiếm 38,1%, tăng 14,5%; hàng nhập khẩu 28.445,9  nghìn tấn, chiếm 45,8%, tăng 18,1%.

Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 191.346,6 tỷ đồng, đạt 83,8% dự toán, tăng 13,6% so 9 tháng đầu năm ngoái. Thu ngân sách nhà nước địa phương  ước 43.805,4 tỷ đồng, vượt 6,5% dự toán, tăng 25,5% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 30.718,3 tỷ đồng, đạt 73,2% dự toán, tăng 2,6% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách nhà nước địa phương kể cả tạm ứng ước 47.658 tỷ đồng, vượt  13,5% dự toán, tăng 4% so cùng kỳ.

Tổng vốn huy động trên địa bàn thành phố tính đến đầu tháng 9 đạt 1.215,9 ngàn tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước. Tổng dư nợ tín dụng đạt 1.000.5 ngàn tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước.

Kết thúc năm học 2013-2014, toàn thành phố có 65.723 học sinh trung học phổ thông tham dự thi tốt nghiệp. Số học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học là 109.104 học sinh (đạt 99,77%). Số học sinh tốt nghiệp lớp 9 năm học 2013-2014 là 75.169 học sinh. Tổng số hồ sơ đăng ký dự thi đại học - cao đẳng năm nay tại các trường trên địa bàn thành phố là 129,6 ngàn hồ sơ, giảm 12,6% so với năm 2013.

Tính từ 16/11/2013 đến 15/8/2014Đã phát hiện và xử lý 1.100 vụ vi phạm kinh tế, thu giữ hàng hóa, tang vật trị giá khoảng 97 tỷ đồng. Phát hiện 565 vụ vi phạm môi trường, xử phạt hành chính 400 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 20 tỷ đồng.  Đã xảy ra 4.668 vụ phạm pháp hình sự, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Số vụ đã được điều tra khám phá là 3.009 vụ (chiếm 64,5% số vụ đã xảy ra), bắt 3.716 tên.

Tình hình cháy, nổ từ 16/12/2013 đến 07/9/2014: Đã xảy ra 217 vụ cháy, giảm 53,3% (-248 vụ) so với cùng kỳ năm trước, làm chết 8 người và bị thương 10 người, thiệt hại về tài sản khoảng 43,8 tỷ đồng. Xảy ra 05 vụ nổ, giảm 02 vụ so với cùng kỳ, làm chết 05 người, bị thương 03 người, thiệt hại về tài sản ước khoảng 154 triệu đồng.

Tính đến 31/7 số hộ nghèo trên địa bàn thành phố là 83.270 hộ, chiếm tỷ lệ 4,56% tổng số hộ dân tại thời điểm điều tra dân số thành phố thời điểm 01/04/2009 và hộ cận nghèo thành phố là 49.705 hộ, chiếm tỷ lệ 2,72% tổng số hộ dân thành phố.

Tổng Quỹ xóa đói giảm nghèo là 278,3 tỷ đồng, đang trợ vốn cho 30.616 hộ nghèo với số tiền 222,1 tỷ đồng và 156 cơ sở sản xuất kinh doanh thu nhận 1.714 lao động nghèo.

T đầu năm đến nay ngành chức năng của thành phố đã lập danh sách và cấp phát 219,2 ngàn thẻ BHYT cho người nghèo - người cận nghèoThành phố chăm lo cho 75.904 hộ nghèo, với tổng số tiền 74,5 tỷ đồng; 27.507 hộ thuộc nhóm hộ cận nghèo và hộ mới vượt chuẩn cận nghèo, với tổng số tiền 10,8 tỷ đồng. Tổng kinh phí chăm lo cho đối tượng bảo trợ xã hội của Thành phố nhân dịp lễ, tết là 82,5 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/8/2014, các khu vực kinh tế trên địa bàn thành phố đã thu hút và giải quyết việc làm cho 195,4 ngàn lượt lao động, lao động có việc làm ổn định 125,2 ngàn người, số chỗ việc làm mới tạo ra 77 ngàn chỗ làm.

Từ ngày 02/01 đến ngày 30/8, đã có 82,5 ngàn người lao động đến Trung tâm giới thiệu việc làm thành phố đăng ký thất nghiệp, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 76,7 ngàn người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 3,5% so cùng kỳ năm 2013.

                                                                                                  

Nguồn:Trích Báo cáo Tình hình Kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 – Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt