Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2014

 

Sang quí II năm 2014, kinh tế của thành phố tiếp tục tăng trưởng, sản xuất công nghiệp tăng cao hơn và đặc biệt ngành xây dựng khởi sắc đáng kể. Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 378.915 tỷ đồng, tăng 8,2% so cùng kỳ năm 2013, trong đó, khu vực thương mại dịch vụ đóng góp 5,54%; khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 2,4%; khu vực nông lâm thuỷ sản 0,05%.

Tính chung 6 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,6% so với cùng kỳ. Cộng dồn 5 tháng đầu năm, chỉ số tiêu thụ tồn kho tăng 7,2% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất xây dựng 6 tháng theo giá so sánh ước thực hiện 55.412 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ, bao gồm: kinh tế nhà nước +3,2%; khu vực kinh tế tư nhân + 5,5%; kinh tế có vốn nước ngoài +4,4%.

Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 6.319,7 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó nông nghiệp tăng 4,1%, lâm nghiệp tăng 54,6%, thủy sản tăng 9,1%. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 4.106,8 tỷ đồng (giá thực tế), tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó trồng trọt chiếm 34,2%, tăng 4%; chăn nuôi chiếm 56,3%, tăng 4%.

Sản xuất vụ Đông xuân: Diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 11.406 ha, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước.Vụ hè thu: đến nay lúa đã xuống giống 4.271 ha, tăng 2,4% so với cùng kỳ.Theo kết quả điều tra chăn nuôi ngày 1/4/2014, đàn trâu hiện có 5.360 con, tăng 9,3%. Đàn bò 124,7 ngàn con, tăng 16,3%,. Đàn heo 294,9 ngàn con, giảm 1,5% so với thời điểm năm trước.

Giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 96,6 tỷ đồng (giá thực tế), tăng 54,6% so với cùng kỳ, trong đó hoạt động khai thác tăng 68,9%. 6 tháng đầu năm, Chi cục Lâm nghiệp đã cung cấp 400 ngàn cây giống phân tán; thực hiện trồng mới 105 ha rừng tập trung. Khai thác gỗ 9.467 m3, tăng 6,2% so với cùng kỳ, chủ yếu gỗ nguyên liệu giấy. Sản lượng củi khai thác 663 ster, giảm 52,9%.

Giá trị thủy sản ước đạt 2.116,3 tỷ đồng (giá thực tế), tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị nuôi trồng 1.563,3 tỷ đồng, tăng 14,9%; khai thác 534,5 tỷ đồng, giảm 6,4%. Sản lượng thủy sản ước đạt 21.366,4 tấn, giảm 1,2% so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư trên địa bàn thành phố ước thực hiện 60.134 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước thực hiện 52.290 tỷ đồng, so với kế hoạch năm đạt 22,2%; so cùng kỳ tăng 3,2%.

Vốn đầu tư xây dựng thuộc ngân sách thành phố ước thực hiện 7.385,1 tỷ đồng, tăng 2,5% so với 6 tháng đầu năm trước.

Từ đầu năm đến ngày 15/6, đã có 162 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với vốn đăng ký 794 triệu. Tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng vốn đến ngày 15/6 đạt 901,7 triệu USD. Đã có 11.189 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; trong đó: 492 doanh nghiệp tư nhân, 1.170 công ty cổ phần và 9.527 công ty TNHH. Tổng vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp 59.259 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/5, toàn thành phố đã cấp 19.445 giấy phép xây dựng và sửa chữa lớn, với diện tích sàn 4.010,7 ngàn m2. Trong đó cấp cho xây dựng mới 19.082 giấy phép, với diện tích 3.971,7 ngàn m2 và 363 giấy phép sửa chữa lớn, với diện tích 39 ngàn m2.

Ước tính 6 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 312.147 tỷ đồng, tăng 12,8% so cùng kỳ năm 2013.

Doanh thu khách sạn và dịch vụ lữ hành 6 tháng 2014 ước đạt 12.603 tỷ đồng, chiếm 4% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, tăng 11% so cùng kỳ.

So với tháng 6/2013 chỉ số giá tiêu dùng tăng 5,52%. So với tháng 12/2013, giá tiêu dùng tăng 1,09%. Chỉ số giá bình quân 6 tháng đầu năm 2014 so với cùng kỳ tăng 4,79%.

Ước tính 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 14.182 triệu USD, tăng 5,7% so cùng kỳ năm trước. Kim ngạch hàng hoá nhập khẩu đạt 12.446,3 triệu USD, giảm 2,2% so với cùng kỳ 2013.

Tổng doanh thu vận tải hàng hóa và hàng khách ước tính 6 tháng đầu năm đạt 28.720,1 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng hàng hóa vận chuyển 6 tháng đầu năm ước đạt 67.748,9 nghìn tấn, tăng 12,3% so cùng kỳ. Hàng hóa luân chuyển ước đạt 26.954,5 triệu tấn.km, tăng 8,7% so cùng kỳ. Số lượt hành khách vận chuyển ước đạt 398,9 triệu lượt người, tăng 11,3%. Hành khách luân chuyển 8.178,4 triệu lượt người.km, tăng 10,6%.

Tổng lượng hàng hóa thông qua cảng sông và cảng biển 6 tháng đầu năm ước đạt 39.836 nghìn tấn, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó hàng hoá xuất khẩu 15.438 nghìn tấn, chiếm 38,8%, tăng 16,1%; hàng nhập khẩu 17.531,8  nghìn tấn, chiếm 44%, tăng 10,8%.

Tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng ước thực hiện 123.103,8 tỷ đồng, đạt 53,9% dự toán, tăng 14,6% so cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước địa phương ước đạt 24.136,1 tỷ đồng, đạt 58,7% dự toán, tăng 18,9% so cùng kỳ năm 2013. Tổng chi ngân sách địa phương (trừ tạm ứng) 6 tháng ước thực hiện 18.180,4 tỷ đồng, đạt 43,3% dự toán, tăng 3,9% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách nhà nước địa phương kể cả tạm ứng 6 tháng ước đạt 34.898,8 tỷ đồng, đạt 83,1% dự toán, tăng 6,4% so cùng kỳ 2013.

Tổng vốn huy động trên địa bàn thành phố đến đầu tháng 6 đạt 1.172,5 ngàn tỷ đồng, bằng 100% tháng trước; so với tháng cùng kỳ tăng 13,1%.  Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đến đầu tháng 6 đạt 959,2 ngàn tỷ đồng, giảm 0,1% so tháng trước, thấp hơn chỉ số của tháng 5; so với tháng 12/2013 tăng 0,7%; so với tháng cùng kỳ dư nợ tăng 9,3%. 

Trong 6 tháng đầu năm 2014, các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố đã thu hút và giải quyết việc làm cho khoảng 143,2 ngàn người, đạt 54% kế hoạch, tương đương so với cùng kỳ. Trong đó: số lao động có việc làm ổn định là 92,4 ngàn người, chiếm 64,5% so với số lao động được giải quyết việc làm. Số chỗ làm mới tạo ra là 57 ngàn chỗ làm, đạt 47,5% kế hoạch.

Từ đầu năm đến 31/5, trên địa bàn thành phố đã có 37,9 ngàn người đến Trung tâm giới thiệu việc làm thành phố đăng ký thất nghiệp, giảm 24,1% so với cùng kỳ năm trước. Số người đã nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 33,3 ngàn người, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Tư vấn và giới thiệu việc làm cho trên 43,6 ngàn người và hỗ trợ học nghề cho 2.763 người.

Trích: Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2014 – Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh

 

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt