Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 01 năm 2017

 Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

 Tháng 01 năm 2017

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 01 năm 2017

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

105,09

+5,09

  - Khai khoáng

"

92,69

-7,31

  - CN chế biến, chế tạo

"

103,07

+3,07

  - Sản xuất và phân phối điện

"

111,27

+11,27

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

107,26

+7,26

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

2.577,5

+11,61

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

"

516,3

+9,46

4. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

330,5

+6,45

  -  Khách nội địa

"

295,3

+3,76

  -  Khách quốc tế

"

35,2

+36,13

5. Tổng kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

50,2

+38,56

6. Tổng kim ngạch nhập khẩu

"

11,6

+197,28

7. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

432,7

+13,98

8. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông

"

151,8

+36,73

9. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01 năm 2017 so với cùng kỳ năm trước

%

104,00

+4,00

10. CPI tháng 01/2017 so tháng 12/2016

"

100,36

+0,36

11. Chỉ số giá vàng tháng 01/2017 so tháng 12/2016

"

99,94

-0,06

12. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 01/2017 so tháng 12/2016

"

99,88

-0,12

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt