Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 01 năm 2022

           Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 01 năm 2022

Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 01 năm 2022 % tăng/giảm so cùng kỳ 
1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 108,25 +8,25
  - Khai khoáng % 165,62 +65,62
  - CN chế biến, chế tạo % 105,32 +5,32
  - Sản xuất và phân phối điện % 107,68 +7,68
  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải % 107,05 +7,05
2. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý Tỷ đồng 118,0 +16,01
3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 5.932,8 +32,67
4. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác Tỷ đồng 1.501,4 -4,38
5. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú Nghìn lượt khách 207,2 -33,70
  -  Khách nội địa Nghìn lượt khách 204,7 -33,97
  -  Khách quốc tế Nghìn lượt khách 2,5 -0,36
6. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải Tỷ đồng 398,5 +13,74
7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước % 102,92 +2,92
8. Chỉ số giá vàng tháng 01 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước % 108,37 +8,37
9. Chỉ số giá USD tháng 01 năm 2022 so với bình quân cùng kỳ năm trước % 101,37 +1,37

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt