Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng quý I năm 2022

                     Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng quý I năm 2022

Chỉ tiêu Đơn vị tính Quý I năm 2022 % tăng/giảm so cùng kỳ 
1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 116,10 +16,10
  - Khai khoáng % 90,20 -9,80
  - CN chế biến, chế tạo % 120,11 +20,11
  - Sản xuất và phân phối điện % 113,17 +13,17
  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải % 108,91 +8,91
2. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội Tỷ đồng 5.214,4 +14,17
3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 16.747,1 +11,14
4. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác Tỷ đồng 4.975,9 +18,69
5. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú Nghìn Lượt khách 1.245,8 +26,30
  -  Khách nội địa Nghìn Lượt khách 1.242,4 +27,02
  -  Khách quốc tế Nghìn Lượt khách 3,4 -59,17
6. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải Tỷ đồng 980,1 -1,02
7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 03 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước % 103,12 +3,12
8. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước % 103,42 +3,42
9. Chỉ số giá vàng tháng 3 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước % 119,72 +19,72
10. Chỉ số giá USD tháng 3 năm 2022 so với bình quân cùng kỳ năm trước % 101,37 +1,37

Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt