Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 11 năm 2021

               Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 11 năm 2021

Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 11 năm 2021 % tăng/giảm so cùng kỳ 
1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 117,49 +17,49
  - Khai khoáng % 114,32 +14,32
  - CN chế biến, chế tạo % 105,25 +5,25
  - Sản xuất và phân phối điện % 139,97 +39,97
  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải % 108,58 +8,58
2. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý Tỷ đồng 857,5 +91,96
3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 4.368,2 +5,03
4. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác Tỷ đồng 894,7 -47,6
5. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú Lượt khách 49.058 -88,22
  -  Khách nội địa Lượt khách 48.558 -88,19
  -  Khách quốc tế Lượt khách 500 -90,59
6. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải Tỷ đồng 240,5 -28,77
7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 11 tháng năm 2021 so với bình quân cùng kỳ năm trước % 101,93 +1,93
8. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 năm 2021 so với cùng kỳ năm trước % 100,58 +0,58
9. Chỉ số giá vàng tháng 11 năm 2021 so với cùng kỳ năm trước % 104,25 +4,25
10. Chỉ số giá USD tháng 11 năm 2021 so với bình quân cùng kỳ năm trước % 100,46 +0,46

Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt