Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 02 năm 2022

                Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 02 năm 2022

Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 02 năm 2022 % tăng/giảm so cùng kỳ 
1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 110,77 +10,77
  - Khai khoáng % 126,40 +26,40
  - CN chế biến, chế tạo % 120,60 +20,60
  - Sản xuất và phân phối điện % 99,85 -0,15
  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải % 107,93 +7,93
2. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý Tỷ đồng 147,1 +33,63
3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 5.617,2 +14,13
4. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác Tỷ đồng 1.906,0 +38,80
5. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú Nghìn Lượt khách 394,7 +12,59
  -  Khách nội địa Nghìn Lượt khách 393,3 +13,30
  -  Khách quốc tế Nghìn Lượt khách 1,4 -59,11
6. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải Tỷ đồng 342,1 +7,80
7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 02 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước % 102,96 +2,96
8. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước % 103,00 +3,00
9. Chỉ số giá vàng tháng 02 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước % 109,02 +9,02
10. Chỉ số giá USD tháng 01 năm 2022 so với bình quân cùng kỳ năm trước % 101,47 +1,47

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt