Tin tức - Sự kiện
Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lâm Đồng tháng 4 năm 2022

         Ch s giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2022 tăng 0,21% so vi tháng trước, tăng 3,72% so vi cùng k năm trước, tăng 2,17% so vi tháng 12 năm trước và bình quân bn tháng đầu năm 2022 tăng 3,27% so vi cùng k. Nguyên nhân chính là do nh hưởng chiến tranh gia Nga - Ukraine dn đến nhu cu mua tích tr lương thc ca mt s nước trên thế gii tăng; mt khác M áp đặt lnh cm nhp khu du và các ngun năng lượng khác ca Nga, vic gián đon đối vi nhng hot động xut khu năng lượng ca Nga làm cho giá nhiên liu tăng cao, kéo theo các hot động vn ti và nguyên liu ca các loi hàng hoá thiết yếu khác tăng giá, nh hưởng đến biến động giá ca các loi hàng hóa và dch v tiêu dùng. trong nước nói chung và tnh Lâm Đồng nói riêng giá du, gas, vt liu xây dng, trang thiết b đồ dùng thiết yếu khác tăng, đã tác động tăng lên ch s giá tiêu dùng (CPI) tháng này so vi cùng k.
          Trong 11 nhóm hàng hóa và dch v tiêu dùng so vi tháng trước, có 06 nhóm ch s giá tăng t 0,2% đến 0,58%; trong đó, nhóm hàng hóa và dch v khác có mc tăng thp nht là 0,2% và nhóm có mc tăng cao nht 0,58% là nhóm may mc, mũ nón, giày dép; có 02 nhóm ch s giá gim là nhóm giao thông gim 0,24% và nhóm văn hóa, gii trí và du lch gim 0,02%; 03 nhóm còn li gm nhóm thuc và dch v y tế, bưu chính vin thông, giáo dc n định so vi tháng trước.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt