Tin tức - Sự kiện
Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

          Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phục lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Để hoàn thiện dự thảo này, chiều ngày 18/4, Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo lấy ý kiến vào Dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Tham dự có lãnh đạo và công chức phụ trách công tác thống kê của các Sở, Ngành, lãnh đạo UBND thành phố Đà Lạt, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt; lãnh đạo và công chức văn phòng Thống kê phường 11 ...

          Dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh gồm 147 chỉ tiêu cấp tỉnh, với 21 nhóm thuộc chỉ tiêu cấp tỉnh gồm: đất đai, dân số; lao động, việc làm và bình đẳng giới; doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; đầu tư và xây dựng; tài khoản quốc gia; tài chính công; tiền tệ và bảo hiểm; nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp; thương mại, dịch vụ; chỉ số giá; công nghệ thông tin và truyền thông; khoa học và công nghệ; giáo dục; y tế và chăm sóc sức khỏe; văn hóa, thể thao và du lịch; mức sống dân cư; trật tư an toàn xã hội; tư pháp; bảo vệ môi trường.

          Hệ thống chỉ tiêu cấp huyện gồm 48 chỉ tiêu với 3 nhóm: đất đai, dân số và bình đẳng giới; kinh tế; xã hội và môi trường. Hệ thống chỉ tiêu cấp xã gồm 23 chỉ tiêu với 3 nhóm: đất đai và dân số; kinh tế; xã hội và môi trường.

          Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận nhiều ý kiến tích cực góp ý hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới và đặc thù của từng ngành, lĩnh vực mang tính khả thi, cũng như đảm bảo cung cấp thông tin thống kê kịp thời, đầy đủ, phục vụ chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của các cấp chính quyền địa phương.

          Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng tiếp thu,  và tổng hợp ý kiến báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét để tiếp tục hoàn thiện danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đảm bảo các chỉ tiêu mang tính khả thi cao, phù hợp với thực tiễn địa phương.

           Một số hình ảnh tại Hội thảo

Ông Nguyễn Công Thạnh - Q.Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc

Ông Tạ Hoàng Vũ - Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng

giới thiệu nội dung dự thảo Hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp tỉnh, huyện, xã

Lãnh đạo Sở, Ngành góp ý dự thảo

Nguồn: Đài Phát Thanh và Truyền Hình Lâm Đồng


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt