Tin tức - Sự kiện
Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lâm Đồng tháng 5 năm 2022

        Ch s giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2022 tăng 0,49% so vi tháng trước, tăng 4% so vi tháng cùng k, tăng 2,67% so vi tháng 12 năm trước và bình quân năm tháng đầu năm 2022 tăng 3,41% so vi cùng k. Nguyên nhân: vic EU đưa ra đề xut cm vn đối vi các sn phm xăng, du t Nga và t chc các nước xut khu du m (OPEC+) đã gây lo ngi v ngun cung xăng du trên th trường; mt khác nhu cu du thô tăng sau khi M công b kế hoch mua 60 triu thùng để b sung cho kho d tr khn cp; Trung Quc siết cht chng dch Covid-19 dn đến giao thương hàng hóa gp khó khăn; đây là nhng yếu t đã đẩy giá các mt hàng xăng, du thành phm tăng cao liên tc trong thi gian qua, điu này tác động ln đến giá nguyên, vt liu, cước vn chuyn, chi phí sn xut làm tăng giá thành sn phm hàng hóa và dch v tiêu dùng. trong nước, giá xăng, du điu chnh vào các ngày 04/5/2022, 11/5/2022 và 23/5/2022 đã tác động làm tăng ch s giá nhóm giao thông; giá c nhiu nhóm mt hàng như lương thc, thc phm, vt liu xây dng, hàng may mc, trang thiết b đồ dùng gia đình… cũng chu tác động tăng giá. Bên cnh đó tình hình dch bnh Covid-19 trong thi gian qua cơ bn đã n định, các hot động sn xut, kinh doanh ca người dân và doanh nghip đang phc hi tr li; nhu cu du lch, ngh dưỡng tăng trong trng thái bình thường đã góp phn làm tăng ch s giá CPI tháng này.

         Trong 11 nhóm hàng hóa và dch v tiêu dùng so vi tháng trước, có 09 nhóm ch s giá tăng t 0,01% đến 2,14% (02 nhóm là nhóm thuc, dch v y tế và nhóm giáo dc có mc tăng thp nht 0,01%; nhóm giao thông có mc tăng cao nht 2,14%); ch s giá nhóm nhà và vt liu xây dng gim 0,03% và còn li nhóm bưu chính vin thông có ch s giá n định so vi tháng trước.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt