Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 huyện Đạ Huoai
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của Văn phòng Thống kê huyện Đạ Huoai – Chi cục Thống kê Khu vực Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Cát Tiên.

 

I. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

1. Trồng trọt

Trong 6 tháng đầu năm 2022, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị Quyết 01- NQ/HU ngày 08/12/2020 của Huyện uỷ về đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh đối với sản phẩm chủ lực của địa phương giai đoạn 2021-2025.

Ước tổng diện tích gieo trồng 6 tháng đầu năm 2022 là 15.143,48 ha, đạt 99,05% so với kế hoạch và bằng 99,63% so với cùng kỳ 2021, trong đó: diện tích thu hoạch cây lúa ước đạt 26,5 ha, giảm 12,3% so với cùng kỳ và đạt 90,9% kế hoạch (ước tính năng suất đạt 45,4 tạ/ha, tăng 0,3% so với cùng kỳ; ước sản lượng đạt 120,1 tấn, giảm 12,08% so với cùng kỳ). Diện tích thu hoạch cây bắp ước đạt 21,1 ha, giảm 10,6% so với cùng kỳ (ước tính năng suất đạt 74,1 tạ/ha, giảm 1,9% so với cùng kỳ; ước sản lượng đạt 156,4 tấn, giảm 12,3% so với cùng kỳ).

Cây lâu năm: Ước tổng diện tích hiện có là 14.225,55 ha, trong đó: ước tính diện tích cây điều đạt 7.487,55 ha, diện tích thu hoạch đạt 7.256,5 ha, năng suất đạt 4,94 tạ/ha, sản lượng ước đạt 3.584,7 tấn. Diện tích cao su đạt 396,3 ha, hiện nay các vườn cao su đang giai đoạn nuôi lá, khai thác mủ. Diện tích cây chè đạt 532,08 ha, nông hộ có quan tâm đầu tư chăm sóc đồng thời tiến hành cắt bán chè cành trên các diện tích chè tới tuổi thu hoạch (trung bình 60 - 75 ngày/đợt). Diện tích cây sầu riêng đạt 74,75 ha, diện tích thu hoạch đạt 2.305,1 ha, đối với các vườn sầu riêng kinh doanh hiện nay nông dân đang tập trung chăm sóc giai đoạn nuôi quả và thu hoạch quả, năng suất đạt 122,57 tạ/ha.

2. Chăn nuôi

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện được thực hiện tốt. Công tác tiêm phòng, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm động vật ra vào huyện đã được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo ngăn chặn giảm thiểu khả năng lây lan dịch bệnh, sản phẩm chăn nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Về tổng đàn vật nuôi: Tính đến thời điểm đầu tháng 6/2022, ước số con hiện có: Đàn trâu 112 con; đàn bò 1.687 con; đàn heo 23.837 con; đàn dê 231 con; đàn gia cầm 148,6 ngàn con.

- Về tình hình nuôi chim yến: Toàn huyện có tổng số 154 nhà yến, trong đó có 154 nhà yến đã hoạt động. Hiện nay có 9/9 xã, thị trấn đã thực hiện công tác kê khai hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn quản lý và thực hiện thông báo về việc không sử dụng loa phóng phát âm thanh đối với các nhà yến trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300m.

3. Lâm nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành Lâm nghiệp huyện thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra trên toàn bộ diện tích rừng tại các khu vực trọng điểm, ngăn chặn các vụ chặt phá cây rừng, lấn chiếm đất rừng và vận chuyển lâm sản trái phép. Triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô và đôn đốc các chủ rừng triển khai phương án phòng cháy chữa cháy rừng; kết quả trong tháng trên địa bàn huyện không có vụ cháy rừng xảy ra.

Sản lượng củi khai thác trong 6 tháng đầu năm 2022 sản lượng củi khai thác ước đạt 3.460 ste, giảm 13,5% so với cùng kỳ. Khối lượng củi khai thác giảm hơn so với cùng kỳ nguyên nhân là do nguồn củi rừng tự nhiên ngày một cạn kiệt, trong khi đó lượng củi rừng trồng đến tuổi khai thác đang còn ít.

Tình trạng vi phạm lâm luật: Tổng số vụ vi phạm lâm luật phát hiện trong 6 tháng đầu năm 2022 là 10 vụ, giảm 52,38% so với cùng kỳ.

4. Thủy sản

Tiếp tục duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản với 47,5 ha hiện có. Sản lượng thủy sản thu được trong 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 56,7 tấn, giảm 2,7% so với cùng kỳ. Hình thức nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện chủ yếu là nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến (cùng một diện tích mặt nước nuôi nhiều loại cá, thức ăn là sản phẩm phụ chăn nuôi, cỏ hoặc các loại lá cây mỳ, cây chuối) do đó năng suất nuôi trồng không cao.

II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Công nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, các ngành có khối lượng tăng như: sản xuất gạch, nước đá, ... Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 2010 trong 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 316.770 triệu đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ và đạt 44,1% kế hoạch. Trong đó, thành phần kinh tế ngoài nhà nước là 218.270 triệu đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ và đạt 42,6% kế hoạch.

2. Đầu tư xây dựng cơ bản

Kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn huyện cho 16 hạng mục công trình, dự án, với tổng kế hoạch vốn là 218.923 triệu đồng, trong đó: trong đó 10 công trình chuyển tiếp với kế hoạch vốn là 105.400 triệu đồng, 06 công trình khởi công mới kế hoạch vốn là 113.523 triệu đồng và nguồn vốn xây dựng NTM là 7.619 triệu đồng.

Ước khối lượng thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 95.605 triệu đồng, đạt 42,20% kế hoạch vốn giao; cấp phát tạm ứng, thanh toán vốn được 108.305 triệu đồng, đạt 47,81% kế hoạch vốn giao.

3. Hoạt động của doanh nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện khá ổn định. Hiện nay, một số doanh nghiệp hoạt động ngành sản xuất đá, xây dựng, du lịch… đang tăng công suất, có nhu cầu tuyển thêm lao động để sản xuất kinh doanh nhằm cung ứng với nhu cầu thị trường tiêu dùng. Bên cạnh đó, vẫn có một số doanh nghiệp khó khăn và tăng trưởng chậm do tác động dịch bệnh Covid-19. Đối với những doanh nghiệp mới thành lập đang trong quá trình đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị. Trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện có 05 doanh nghiệp thành lập mới và 07 doanh nghiệp giải thể.

III. THƯƠNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - VẬN TẢI

Trong 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện tiếp tục phục hồi và phát triển tốt, đã góp phần tạo đà phục hồi tăng trưởng ngành thương mại, dịch vụ, sau một thời gian dài tạm ngừng hoạt động để phòng, chống dịch.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trong 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 580.000 triệu đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ và đạt 44,6% kế hoạch.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 1.450 ngàn USD, giảm 60% so với cùng kỳ.

Số lượng khách đến tham quan, du lịch trong 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 10,8 ngàn lượt, tăng 33,8% so với cùng kỳ và đạt 72% kế hoạch, trong các kỳ nghỉ lễ kéo dài như lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4-1/5 thu hút nhiều đoàn khách từ các địa phương khác đến tham quan khu du lịch Rừng Mađaguôi.

Vận tải hàng hóa và vận tải hành khách được duy trì tốt khi các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong trạng thái bình thường mới. Doanh thu vận tải hàng hóa trong 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 17.233 triệu đồng, tăng 26,1% so với cùng kỳ và đạt 58,6% kế hoạch. Doanh thu vận tải hành khách trong 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 15.660 triệu đồng, tăng 38,8% so với cùng kỳ và đạt 63,2% kế hoạch.

IV. THU, CHI NGÂN SÁCH

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 122.035 triệu đồng, tăng 68% so với cùng kỳ và đạt 81,7% dự toán. Tổng thu ngân sách địa phương trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 363.408 triệu đồng, tăng 34,2% so với cùng kỳ và đạt 103,6% dự toán.

Tổng chi ngân sách địa phương trong 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 164.911 triệu đồng, giảm 29,3% so với cùng kỳ và đạt 47% dự toán.

Trong những tháng đầu năm 2022, các ngân hàng trên địa bàn huyện giảm chi phí hoạt động để áp dụng lãi suất cho vay hợp lý, hỗ trợ khách hàng phục hồi sản xuất, kinh doanh; mặt bằng lãi suất huy động và cho vay có tăng nhưng tăng nhẹ so với cùng kỳ. Tổng doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 826,4 tỷ đồng; thu nợ ước đạt 686,2 tỷ đồng và dư nợ 1.460 tỷ đồng.

V. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Công tác thực hiện chính sách ưu đãi Người có công, bảo trợ xã hội, chăm sóc trẻ em, giải quyết việc làm và đào tạo nghề.

Công tác thực hiện chính sách ưu đãi Người có công: Trong 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện chi trợ cấp cho 258 lượt đối tượng người có công với cách mạng với tổng số tiền 3 tỷ đồng từ nguồn Ngân sách Trung ương; chi ưu đãi giáo dục cho 03 học sinh, sinh viên là con người có công với cách mạng với tổng số tiền là 4,9 triệu đồng …

Công tác bảo trợ xã hội: Trong 6 tháng đầu năm 2022, chi trả trợ cấp cho 1.114 đối tượng là người già từ 80 tuổi trở lên, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, người đơn thân nuôi con nhỏ thuộc hộ nghèo … với tổng kinh phí chi trả trợ cấp là 3.333,4 triệu đồng …

Công tác chăm sóc trẻ em: Thực hiện chi hỗ trợ miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho 17 sinh viên đang học tại các trường trung cấp, cao đẳng tư thục với tổng số tiền là 68,7 triệu đồng; tổ chức chi học bổng SOS cho 21 học sinh phổ thông với số tiền là 18,9 triệu đồng và 01 sinh viên với số tiền là 3,3 triệu đồng.

2. Văn hóa, thể dục thể thao

Công tác thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan các nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn đất nước trong 6 tháng đầu năm 2022. Kết quả đã đăng 175 tin bài, 28 bản tin truyền hình tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của huyện; Thời sự truyền thanh thực hiện 60 chương trình thời sự và ca nhạc; Thực hiện 668m2 pa nô các loại; 1.068m băng rôn ngang, 300 lượt bang rôn dọc, 2.614 lượt cờ các loại; 34 lượt xe loa tuyên truyền.

Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao: Thực hiện các tiết mục văn nghệ biểu diễn chào mừng Đại hội TDTT huyện Đạ Huoai lần thứ VI năm 2022, Hội nghị thi đua yêu nước của huyện. Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao huyện Đạ Huoai lần thứ VI năm 2022 gồm 10 môn với 12 nội dung thi đấu (Trong đó gồm các môn: Việt dã, kéo co, đẩy gậy, dưỡng sinh, bóng chuyền nam - nữ, bóng đá nam - nữ, võ cổ truyền, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng). Đại hội TDTT huyện Đạ Huoai lần thứ VI, năm 2022 có 827 vận động viên tham gia, thu hút 8.787 lượt khán giả tham gia cổ vũ.

3. Giáo dục - đào tạo

Đến nay, toàn huyện có 26/30 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 86,67%, giảm 01 trường so với cùng kì năm trước do sáp nhập Trường TH Kim Đồng vào Trường TH Trần Quốc Toản. Trong đó, mầm non có 09/12 trường (tỷ lệ 75%); tiểu học có 08/08 trường (tỷ lệ 100%); trung học cơ sở có 07/08 trường (tỷ lệ 87,5%); trung học phổ thông có 02/02 trường (tỷ lệ 100%). Trường công lập đạt chuẩn quốc gia 26/27 trường, tỉ lệ 96,3%. Có 29/30 trường học đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất (tỉ lệ 96,67%). Có 02/30 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (Trường Mầm non Hoa Mai và Trường Tiểu học Trần Quốc Toản). 

Trong tháng 5/2022, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi công tác chuyên môn; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác chuyên môn học kỳ II, kiểm tra, đánh giá cuối kỳ II và hoàn thành chương trình năm học 2021-2022 của các các đơn vị. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022.

4. Y tế 

Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm: Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã tiến hành kiểm tra 47 cơ sở sản xuất, kinh doanh, buôn bán thực phẩm, quán ăn, trong đó có 02 cơ sở chưa đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm.

Đến nay toàn huyện đã tổ chức 44 đợt tiêm vắc-xin Covid-19, kết quả độ bao phủ mũi 1 đạt 80,2% (>18 tuổi đạt 99,8%; 12-18 tuổi đạt 96%, từ 5-<12 tuổi đạt 8,6%) độ bao phủ chung mũi 2 đạt 78,9% (>18 tuổi đạt 99,8%; 12-18 tuổi đạt 14,3%, từ 5-<12 0%) Mũi 3 đạt 70,2%.

5. Tình hình trật tự, an toàn giao thông, cháy nổ, môi trường

Về trật tự giao thông: trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện xảy ra 03 vụ TNGT, làm 02 người chết và 02 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2021 số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn huyện giảm 04 vụ, giảm 03 người chết và giảm 03 người bị thương.

Về cháy nổ: Trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện không để xảy ra tình trạng cháy nổ.

Về công tác quân sự ở địa phương: Công tác huấn luyện được duy trì thường xuyên, tập trung cao điểm sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương.

Tổ chức giao nhận quân năm 2022: Trên địa bàn huyện có 72 công dân nhập ngủ (Huyện đội quản lý 60 công dân và Công an huyện quản lý 12 công dân), đạt 100% chỉ tiêu được giao.

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt