Văn bản
Số hiệu 109/2016/TT-BTC
Lĩnh vực Chính sách
Hình thức văn bản Thông tư
Trích yếu nội dung Thông tư quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia
Ngày ban hành 30/06/2016
Ngày có hiệu lực 01/01/2017
Cơ quan ban hành Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ khác
Tải về
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt