Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình Kinh tế - Xã hội Tháng 5 năm 2017

 1.  Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

1.1. Sản xuất nông nghiệp

a. Sản xuất vụ đông xuân 2016 – 2017

 Toàn tỉnh ước gieo trồng 37.652,5 ha cây hàng năm các loại, tăng 4,27% so với cùng kỳ. Trong đó, lúa gieo cấy 9.857 ha, chiếm 26,18%; ngô và cây lương thực có hạt khác gieo trồng 2.095,4 ha, chiếm 5,57%; rau, đậu, hoa, cây cảnh 21.688,2 ha, chiếm 57,6%. Đối với cây hoa toàn tỉnh gieo trồng được 2.876 ha, tăng 2,07% (+58 ha) so với cùng kỳ; sản lượng ước đạt 909,21 triệu bông, tăng 3,36% so với cùng kỳ, luôn là cây thế mạnh của tỉnh, tận dụng lợi thế đó cùng với giá tiêu thụ tương đối ổn định người dân đã chuyển hướng sang đầu tư chất lượng một số chủng loại hoa có giá trị kinh tế cao như hoa ly, hoa hồng, hoa cúc vạn thọ. Cây hàng năm khác diện tích gieo trồng 2.662 ha, tăng 9,43% (+341,1 ha) so với cùng kỳ, trong đó diện tích cỏ làm thức ăn gia súc 2.492,5 ha, chiếm 93,63%, tăng 10,78% do nhiều hộ mở rộng chăn nuôi bò sữa.

Tính đến ngày 10/5/2017 diện tích thu hoạch một số cây trồng như sau:

Lúa thu hoạch 5.847,9 ha, đạt 59,33% diện tích gieo trồng, tăng 13,29% (+686,1 ha) so với cùng kỳ; do lịch gieo cấy, xuống giống ở mỗi vùng trong tỉnh khác nhau nên tiến độ thu hoạch ở các huyện không đồng bộ, tập trung ở Cát Tiên 4.039,5 ha, chiếm 69,08%, tăng 3,9% (+152,5 ha); Đạ Tẻh 1.120,4 ha, chiếm 19,15%, tăng 41,3% (+327,4 ha); Đức Trọng 483 ha, chiếm 8,25%, tăng 38% (+133 ha); Lạc Dương 58 ha, tăng 8,8%; Đạ Huoai 47 ha, giảm 17,5%. Dự ước năng suất bình quân đạt 50,82 tạ/ha, tăng 4,06% (+1,98 tạ/ha); sản lượng đạt 50.092,8 tấn, tăng 6,27% (+2.956 tấn) so với cùng kỳ do thời tiết thuận lợi, mưa sớm hơn năm trước, đủ nước nên lúa sinh trưởng tốt, ít dịch bệnh. 

 Ngô thu hoạch 1.963,4 ha, đạt 93,68% diện tích gieo trồng, tăng 0,69% (+13,4 ha) so với cùng kỳ. Ước năng suất bình quân chung đạt 65,87 tạ/ha, giảm 0,31% (-0,47 tạ/ha); sản lượng ước đạt 13.803 tấn, bằng 88,34% so với cùng kỳ.

Khoai lang thu hoạch 279,9 ha, đạt 49,48% diện tích gieo trồng, tăng 10,24% so với cùng kỳ. Năng suất ước đạt 151,65 tạ/ha; sản lượng ước đạt 8.578,9 tấn, tăng 19,05% so với cùng kỳ.

Rau các loại thu hoạch 14.818,9 ha, đạt 81,07% diện tích gieo trồng, tăng 3,73% (+532,3 ha) so với cùng kỳ. Ước năng suất bình quân đạt 321,29 tạ/ha, giảm 3,43% (-11,4 tạ/ha), trong đó rau lấy lá đạt 303,67 tạ/ha, giảm 5,46% (-17,55 tạ/ha) so với cùng kỳ do một số thương lái nhập lậu rau các loại của Trung Quốc (tập trung ở huyện Đơn Dương) nên giá xuống thấp nhiều hộ trồng rau phá bỏ. Sản lượng rau các loại ước đạt 589.267 tấn, tăng 1,63% (+9.395 tấn) so với cùng kỳ.

Đậu các loại thu hoạch 490,2 ha, đạt 91,84% diện tích gieo trồng, tăng 0,12% so với cùng kỳ; năng suất ước đạt 12,17 tạ/ha; sản lượng ước đạt 649,7 tấn, giảm 15,47% so với cùng kỳ.

b.  Sản xuất vụ hè thu

Tính đến ngày 10/5/2017 toàn tỉnh đã tiến hành xuống giống, gieo trồng vụ hè thu đảm bảo kịp thời vụ, trong đó:  

Lúa gieo cấy 3.474,8 ha, đạt 61,64% kế hoạch, bằng 4,5 lần so với cùng kỳ do tình hình thời tiết năm nay thuận lợi, mưa sớm không bị hạn hán, thiếu nước trầm trọng như năm trước, tạo điều kiện để bà con nông dân xuống giống kịp thời vụ. Trong đó, Cát Tiên 3.248 ha, chiếm 43,47% diện tích gieo cấy, tăng 5,91 lần (+2.698 ha); Đạ Tẻh 180 ha, chiếm 5,18% ha, tăng 35,85% (+47,5 ha) so với cùng kỳ.

Diện tích ngô gieo trồng 1.975,3 ha, đạt 23,44% kế hoạch, tăng 26,87% so với cùng kỳ.

Diện tích khoai lang gieo trồng 159,3,ha, đạt 19,47% kế hoạch, tăng 0,89% so với cùng kỳ.

Diện tích rau các loại gieo trồng 8.963,1 ha, đạt 41,91% kế hoạch, tăng 6,26% so với cùng kỳ. Các loại rau gieo trồng chủ yếu là cải bắp, bắp sú, cải thảo, xá lách, cải các loại, chủ yếu ở Đơn Dương Đà Lạt, Đức Trọng, Lạc Dương, Lâm Hà.

Diện tích đậu các loại gieo trồng 303 ha, đạt 35,05% kế hoạch, tăng 3,7% so với cùng kỳ.

Đối với cây lâu năm cũng đang được tiến hành làm đất để chuẩn bị trồng mới như chè, cà phê, dâu tằm, cây ăn quả, chăm sóc cây giống, thu hoạch một số sản phẩm cây lâu năm đang trong kỳ thu hoạch. Tình hình thời tiết năm nay có nhiều thuận lợi, mưa đến sớm lượng nước dồi dào đã tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng và phát triển. Riêng cây điều do dịch bệnh bọ xít hại điều vào thời điểm ra hoa kết trái nên có nơi mất trắng, hàng trăm hecta điều bị chết lá đã làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng, năng suất trên diện tích cho sản phẩm ước đạt 3,5 tạ/ha, giảm 63,35% (-6,07 tạ/ha), sản lượng thu hoạch 8.047,8 tấn, giảm 63,52% (-14.014,3 tấn) so với cùng kỳ. UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 công bố dịch bọ xít muỗi hại cây điều trên địa bàn 03 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.

c. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng (từ 20/4 - 20/5/2017) 

- Trên cây lúa vụ hè thu: tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên rầy nâu nhiễm 692 ha, giảm 704,7 ha so với tháng trước; tại Đạ Tẻh, Đức Trọng, Đạ Huoai bệnh đạo ôn lá nhiễm 130,5 ha, giảm 248 ha so với tháng trước; tại Đạ Tẻh , Đạ Huoai bệnh khô vằn gây hại 681,4 ha, giảm 368 ha so với tháng trước.

- Trên cây cà phê: tại Đà Lạt sâu đục thân gây hại 500 ha cà phê chè, giảm 200 ha so với tháng trước; bọ xít muỗi có 4.252 ha bị hại (360 ha bị hại nặng), tăng 1.191,6 ha so với tháng trước; tại Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lâm, Bảo Lộc mọt đục cành gây hại rải rác 8.352 ha, giảm 1.892 ha so với tháng trước.

- Trên cây chè: b cánh tơ gây hại nhẹ 1.586 ha, giảm 43 ha; bọ xít muỗi gây hại nhẹ 2.303 ha, tăng 274 ha so với tháng trước.

- Trên cây điều: hiện nay cây điều đang tập trung ra chồi mới nên bọ xít muỗi tiếp tục gây hại ở mức nhẹ 4.633,6 ha; bệnh thán thư nhiễm nhẹ 4.129,9 ha.

- Trên cây cà chua: tại Đơn Dương, Đức Trọng bệnh xoăn lá virus gây hại 618 ha (311 ha nhiễm nặng), giảm 76 ha so với tháng trước; bệnh mốc sương nhiễm 387 ha; sâu đục quả gây hại 120 ha, giảm 25 ha so với tháng trước.

- Trên cây rau họ thập tự: bệnh sưng rễ nhiễm 186,8 ha, giảm 12 ha (12 ha nhiễm nặng).

d. Tình hình chăn nuôi (Theo kết quả điều tra chăn nuôi tại thời điểm 01/4/2017)

Đàn trâu hiện có 15.203 con, so với thời điểm 01/4/2016 giảm 3,66% (-577 con). Số con xuất chuồng ước tính 6 tháng qua đạt 2.126 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 614,7 tấn, giảm 3,36% so với cùng kỳ, trọng lượng bình quân xuất chuồng 289,1 kg/con.

Đàn bò nuôi có chiều hướng tăng mạnh, chủ yếu ở đàn bò sữa. Tổng đàn bò hiện có 96.982 con, tăng 10,39% (+9.125 con) so với cùng kỳ. Trong đó, đàn bò sữa có 19.732 con, tăng 9,29% (+1.677 con). Sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng 2.500,9 tấn, tăng 12,75% (+282,8 tấn); trọng lượng bình quân 1 con xuất bán đạt 222,9 kg/con. Sản lượng sữa tươi ước thu trong 6 tháng đạt 36.654,1 tấn, tăng 8,28% (+2.649 tấn), do đàn bò cái sữa tăng 11,12% (+1.392 con) so với cùng kỳ.

Tổng số lợn 443.998 con, tăng 17,9% (+67.408 con) so với thời điểm 01/4/2016, do trong tháng 10, 11 năm 2016 ảnh hưởng của thời tiết bất thường mưa to kèm theo bão gây ngập lụt các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, sản lượng đàn lợn giảm mạnh, do đó người chăn nuôi thấy nhu cầu cao đã tập trung đầu tư mở rộng quy mô tăng đàn từ hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, gia trại cho đến các mô hình chăn nuôi lớn hơn như trang trại, doanh nghiệp. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng tính trong 6 tháng qua (từ ngày 01/10/2016 đến 31/3/2017) đạt 43.136,8 tấn, tăng 11,75% (+4.534,2 tấn) so với cùng kỳ, số con lợn thịt xuất chuồng 457.278 con, trọng lượng bình quân xuất chuồng đạt 94,3 kg/con. Hiện nay thị trường tiêu thụ, giá lợn hơi ở mức thấp 27.000/kg – 30.000đ/kg, số lợn hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, hộ chăn nuôi gia trại trong thời gian tới có khả năng giảm do tình hình chăn nuôi lỗ nặng nhiều hộ không tái đàn.

Tổng số gia cầm 5,82 triệu con, tăng 23,54% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng đàn gà có 3.290,7 nghìn con, tăng 13,75% so với cùng kỳ. Số gà xuất chuồng trong 6 tháng qua 2.752 nghìn con, tăng 4,13%, sản lượng thịt gà hơi xuất chuồng 5.820,8 tấn, tăng 7,04% so với cùng kỳ. Sản lượng trứng gà thu trong 6 tháng qua đạt 131.696,7 nghìn quả, tăng 6,02% so với cùng kỳ do gà mái đẻ tăng 120,7 nghìn con, bình quân đạt 105,3 quả/con; trong đó: mái đẻ công nghiệp đạt 139 quả/con. Các loại gia cầm khác: đàn vịt 254,1 nghìn con, tăng 70,19%; đàn ngan 187,5 nghìn con, tăng 20,12%; chim cút 2.066 nghìn con, tăng 35,29% so với cùng kỳ. 

1.2. Tình hình sản xuất lâm nghiệp

Lâm sinh: trong tháng 5/2017 triển khai phát động trồng cây nhân dịp mừng sinh nhật Bác Hồ ngày 19/5. Dự tính đến hết tháng 5/2017 công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các tổ chức, cá nhân bằng các nguồn vốn khác nhau với diện tích 395.709 ha, đạt 100% kế hoạch, bằng với cùng kỳ.

Khai thác lâm sản: trong tháng 5/2017 khai thác ước đạt 4.289 m3 gỗ tròn các loại, giảm 71,13%; củi thước 10.500 ster, giảm 48,02% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 5 sản lượng gỗ khai thác đạt 17.089 m3, giảm 65,57%; lồ ô các loại khai thác 167 nghìn cây, giảm 90,1%; song mây 6 nghìn sợi, giảm 83,78% so với cùng kỳ, do tiếp tục thực hiện chủ trương hạn chế khai thác gỗ nhằm bảo tồn phát triển tài nguyên rừng, đóng cửa rừng tự nhiên hạn chế xâm hại đến tài nguyên rừng trong việc bảo tồn nhằm đa dạng hệ sinh thái rừng.

Công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng: trên địa bàn đã có mưa làm giảm nguy cơ cháy rừng, tuy nhiên công tác trực và triển khai nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng vẫn luôn được ngành chức năng quan tâm theo dõi. Từ đầu mùa khô đến 20/5/2017 đã xảy ra 8 vụ cháy, giảm 75,76%; diện tích rừng bị cháy 25,44 ha, giảm 78,18% so với cùng kỳ. Trong đó, cháy rừng 3 vụ với diện tích 18,29 ha; cháy thảm cỏ dưới tán rừng 5 vụ với diện tích 7,15 ha, số công huy động chữa cháy là 148 công, có 02 vụ bắt được đối tượng gây cháy rừng tại huyện Đam Rông.

Tình hình vi phạm lâm luật trong tháng công tác bảo vệ rừng tiếp tục được tăng cường nhưng tình hình vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng vẫn còn diễn ra, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 102 vụ vi phạm lâm luật chủ yếu ở hành vi phá rừng trái phép 27 vụ, giảm 28,95%, diện tích rừng bị phá 13,36 ha, giảm 31,52%; vi phạm quy định về khai thác gỗ và lâm sản 27 vụ, giảm 10% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm đến 20/5/2017 tổng số vụ vi phạm lâm luật 472 vụ, giảm 19,86% (-117 vụ), trong đó hành vi chặt phá rừng trái phép 113 vụ, giảm 26,62% (-41 vụ), diện tích rừng bị phá 33,3 ha, giảm 46,54%; vi phạm quy định về khai thác gỗ và lâm sản 124 vụ, giảm 15,07% (-22 vụ); mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép 212 vụ, giảm 4,07% (-9 vụ) so với cùng kỳ. Tổng số vụ vi phạm đã xử lý 403 vụ (xử lý hành chính 387 vụ, chuyển xử lý hình sự 16 vụ). Lâm sản, phương tiện tịch thu qua xử lý vi phạm: 138 chiếc phương tiện, dụng cụ; 599,23 m3 gỗ các loại. Thu nộp ngân sách 4,87 tỷ đồng.

Công tác cho thuê rừng: tính đến nay trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 398 dự án/332 doanh nghiệp đang đầu tư triển khai dự án, với tổng diện tích là 56.910 ha (đã trừ diện tích thu hồi một phần dự án). Tổng số dự án đã thu hồi 178 dự án/26.062 ha (gồm 143 dự án thu hồi toàn bộ/23.301 ha và 35 dự án thu hồi một phần/2.761 ha) do không triển khai thực hiện dự án hoặc triển khai chậm tiến độ đã được phê duyệt, không tổ chức, bố trí lực lượng quản lý bảo vệ rừng trên diện tích được thuê để rừng bị phá, bị lấn chiếm trái phép mà không có biện pháp ngăn chặn, công ty tự nguyện trả lại dự án.

  2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2017 tăng 6,34% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất ngành khai khoáng giảm 5,78% so với cùng kỳ. Trong đó, sản phẩm đá xây dựng đạt 89,36 ngàn m3, giảm 6,19%; cát tự nhiên các loại đạt 24,7 m3, giảm 28,71% do hạn chế tình trạng khai thác cát trên các sông gây sạt lở đất ở và đất sản xuất tại các địa phương và thực hiện các chính sách nhằm bảo vệ môi trường tài nguyên trong tỉnh.

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,62% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 226,09% (tăng mạnh là sản phẩm dược phẩm khác đạt 9,5 tấn, tăng 364,4%); sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 9,11% (sản phẩm phân bón NPK của công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng đạt 15.464 tấn, tăng 9,11%); sản xuất kim loại tăng 5,03% (sản phẩm Alumin đạt 52 ngàn tấn, tăng 8,81%); ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 4,18% (trong đó, sản phẩm rau ướp lạnh đạt 189 tấn, tăng 26,32%; quả và hạt ướp lạnh đạt 384 tấn, tăng 10,51%; chè nguyên chất đạt 3.367 tấn, tăng 3,05%); sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 3,56% (trong đó, sản phẩm gạch xây dựng đạt 23,26 triệu viên tăng 3,56%); ngành sản xuất trang phục giảm 14,68% (trong đó, sản phẩm bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket, quần dài, quần yếm, quần sooc cho người lớn không dệt kim hoặc đan móc đạt 761 ngàn cái, giảm 16,38%); ngành dệt giảm 10,59% (trong đó, sản phẩm vải dệt thoi từ sợi tơ tằm đạt 190,6 ngàn m2, giảm 21,83%); ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa giảm 3,11% do địa phương tiếp tục thực hiện một số chính sách quản lý và bảo vệ rừng (sản phẩm gỗ cưa hoặc xẻ đạt 4.505 m3, giảm 3,11%).

Chỉ số sản xuất ngành phân phối điện, khí đốt, nước nóng hơi nước và điều hòa không khí tăng 13,91% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng điện sản xuất được phân bổ cho tỉnh Lâm Đồng đạt 246 triệu kwh (trong năm 2017 sản lượng điện có thêm thủy điện Krông Nô 2 và 3); sản lượng điện thương phẩm đạt 88 triệu kwh, tăng 1,45% so với cùng kỳ. Đến nay trên địa bàn tỉnh mưa nhiều và lượng mưa cao hơn năm trước nên hầu hết các hồ thủy điện trên địa bàn đã tích đủ lượng nước đảm bảo yêu cầu phát điện và điều phối nước cho vùng hạ du trong năm 2017, đồng thời tăng khả năng sản xuất điện góp phần cung cấp nguồn năng lượng điện cho hệ thống điện quốc gia đảm bảo yêu cầu giữ gìn an toàn cho hệ thống hồ, đập thủy điện.

Chỉ số sản xuất ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,51% so với cùng kỳ. Trong đó, khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 4,8% và hoạt động thu gom rác thải tăng 9,68% so với cùng kỳ. Sản lượng nước ghi thu đạt 1.638 ngàn m3, tăng 4,8%; rác thải không độc hại đã thu gom không thể tái chế 7.878 tấn, tăng 9,68% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh 5 tháng năm 2017 tăng 6,58% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 11,44%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,28% (trong đó, ngành sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 36,13%; ngành sản xuất kim loại tăng 9,22%; ngành sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 5,16%; ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 3,35%; ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 2,43%); ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng và điều hòa không khí tăng 13,03%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,42% so với cùng kỳ.

3. Tình hình đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Từ đầu năm đến 22/5/2017 trên địa bàn tỉnh có 432 doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới được cấp đăng ký kinh doanh, với tổng số vốn đăng ký 2.375 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 15 VPĐD và 76 chi nhánh; 172 doanh nghiệp gửi thông báo tạm ngưng hoạt động; số doanh nghiệp giải thể là 58 doanh nghiệp.       

Tình hình thu hút vốn đầu tư trong nước: từ đầu năm đến thời điểm 20/5/2017 có 17 dự án được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư với số vốn đăng ký đầu tư 918,1 tỷ đồng, quy mô diện tích 134,5 ha; 01 dự án cấp Giấy chứng nhận đầu tư (không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư) với số vốn đăng ký đầu tư 36 tỷ đồng, quy mô diện tích 2,17 ha; điều chỉnh 42 Giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn điều chỉnh tăng 639,67 tỷ đồng, tổng quy mô diện tích điều chỉnh giảm 98,54 ha; 04 dự án bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.

4. Đầu tư

         Ước tháng 5 năm 2017, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn đạt 161,3 tỷ đồng, tăng 32,09% so với cùng kỳ. Nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 144,9 tỷ đồng, chiếm 89,78% trong tổng vốn, tăng 33,26% so với cùng kỳ; trong đó: nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh đạt 79,8 tỷ đồng, tăng 68,6% so với cùng kỳ, chủ yếu đầu tư các công trình hạ tầng cơ sở nội thị, công trình văn hóa, công cộng...; vốn Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu đạt 24,4 tỷ đồng, tăng 65,11%; nguồn vốn từ xổ số kiến thiết đạt 28 tỷ đồng, tăng 48,34% so với cùng kỳ. Nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 16,4 tỷ đồng, chiếm 10,15% trong tổng vốn, tăng 32,32% so với cùng kỳ. Nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 100 triệu đồng, bằng 9,44% so cùng kỳ.

           Ước vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh 5 tháng đầu năm 2017 (không bao gồm nguồn trái phiếu Chính phủ và nguồn trả nợ) đạt 648,4 tỷ đồng, tăng 10,63% so với cùng kỳ, đạt 32,57% so KH năm 2017. Trong đó: Nguồn vốn thuộc ngân sách cấp tỉnh đạt hơn 569,3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 87,8% trong tổng vốn, tăng 14,58% so với cùng kỳ; trong đó: Vốn cân đối ngân sách tỉnh đạt hơn 330,1 tỷ đồng; vốn hỗ trợ mục tiêu đạt 76,3 tỷ đồng, bằng 77,76% so với cùng kỳ (KH nguồn vốn chương trình mục tiêu năm 2017 được giao bằng 56,47% năm trước); vốn xổ số kiến thiết đạt 121,5 tỷ đồng, tăng 11,55% so với cùng kỳ. Nguồn vốn nhà nước cấp huyện đạt 78,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 12,11% trong tổng vốn, giảm 2,47% so với cùng kỳ, chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn các huyện, thành phố.

* Tiến độ thực hiện một số dự án/công trình từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng 5/2017, một số công trình đang tiếp tục triển khai như: Dự án cải tạo đường Ngô Quyền, trường Tiểu học Xuân Trường, trường tiểu học Nam Thành, đường Lương Thế Vinh... (thành phố Đà Lạt). Tiếp tục thực hiện: đường Phan Đình Phùng, trường tiểu học Trưng Vương, đường Phùng khắc Khoan...(thành phố Bảo Lộc); Tiếp tục xây dựng trường mầm non Đạ Rsal, DA hồ thủy lợi đập Bằng Lăng, trường mầm non Bằng Lăng, trường tiểu học Đạ Long,…(Đam Rông); Đường Langbiang thị trấn Lạc Dương, đường Đạ Sar- Xã Lát, trường mầm non Đạ sar, trường THCS Xã lát…(Lạc Dương). Công trình/ dự án đường Tân Văn – Tân Thành, đường Đoàn kết- Tân Lâm, hồ chứa nước Đạ Tô Tôn, trường THCS Nam Hà,...(huyện Lâm Hà); Công trình/ dự án mở rộng trung tâm y tế, một số hạng mục công trình của trường THCS Lạc Xuân, Thạnh Mỹ, các công trình thuộc chương trình nông thôn mới...(huyện Đơn Dương); Công trình/ dự án trường tiểu học Kim Đồng, Đinh Trang Hòa 3, dự án sắp xếp dân di cư tự do xã Hòa Bắc- Hòa Nam, cầu qua suối Đarsa Sơn Điền...(huyện Di Linh); Công trình/ dự án Đường nội thị thị trấn Lộc Thắng, nhà văn hóa thể thao huyện, chương trình nông thôn mới, các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn ...(huyện Bảo Lâm); Công trình đường thôn 4 xã Mađaguôi, trường mầm non Sơn Ca - xã Phước Lộc, hồ lắng cảng quan thị trấn Ma Đa Guôi… (huyện Đạ Huoai); Xây dựng kênh kết hợp đường GTNĐ, đường 26/3 đi đường ĐT 725, quảng trường huyện Đạ Tẻh, nhà làm việc huyện ủy (huyện Đạ Tẻh). Công trình/ dự án nhà máy cấp nước huyện, đường Lô 2, ĐH 91, trạm bơm Quảng Ngãi, Nhà văn hóa trung tâm TDTT huyện...(huyện Cát Tiên).

Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài: từ đầu năm đến ngày 20/5/2017 có 01 dự án ngoài khu công nghiệp được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư với vốn đăng ký 664,92 tỷ đồng (tương dương 30 triệu USD), quy mô diện tích 5,84 ha 02 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư tại khu công nghiệp, với tổng số vốn đăng ký 252 tỷ đồng (tương đương 11,45 triệu USD), quy mô diện tích 3,86 ha.

                   5. Hoạt động tài chính, tín dụng

5.1. Hoạt động tài chính

          Trong tháng 5/2017 ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế, trong đó: tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, chú trọng công tác quản lý kê khai, kế toán thuế và hoàn thuế GTGT; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách; công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Đồng thời tiếp tục cải cách hiện đại hóa ngành thuế về thể chế, chính sách; đơn giản hóa và kiểm soát thủ tục hành chính thuế; triển khai thực hiện kê khai thuế qua mạng Internet, nộp thuế điện tử. 

          Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ đầu năm đến 15/5/2017 đạt 2.113,7 tỷ đồng, bằng 36,46% so với dự toán, tăng 21,25% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 1.939,7 tỷ đồng, bằng 35,75% so với dự toán, tăng 36,44% so với cùng kỳ. Trong thu nội địa, thu từ doanh nghiệp Trung ương đạt 267,5 tỷ đồng, tăng 56,24%; thu từ doanh nghiệp địa phương đạt gần 40 tỷ đồng, tăng 71,2%; thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đạt 34,4 tỷ đồng, giảm 13,03%; thu thuế ngoài quốc doanh đạt 479,5 t đồng, tăng 18,85%; thuế thu nhập cá nhân đạt 208,7 tỷ đồng, tăng 57,52%; lệ phí trước bạ đạt 107,5 tỷ đồng, tăng 25,7%; thu phí, lệ phí đạt 108,5 tỷ đồng, tăng 52,84%; thu từ đất, nhà đạt 298,3 tỷ đồng, tăng 58,24%; thu xổ số kiến thiết đạt 219,9 tỷ, tăng 33,99% so với cùng kỳ. Thu thuế qua hải quan đạt 165,2 tỷ đồng, bằng 44,41% so với dự toán, tăng 92,84% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách địa phương từ đầu năm đến ngày 15/5/2017 đạt 5.322,3 tỷ đồng, bằng 53,05% so với dự toán, tăng 16,97% so với cùng kỳ. Trong đó, thu điều tiết đạt 1.693,2 tỷ đồng, tăng 5,09%; thu bổ sung từ ngân sách Trung ương đạt 2.003,5 tỷ đồng, tăng 42,71% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương từ đầu năm đến 15/5/2017 đạt 5.658,9 tỷ đồng, bằng 57,09% so với dự toán, tăng 0,35% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 924,1 tỷ đồng, tăng 1%; chi thường xuyên đạt 2.344,6 tỷ đồng, tăng 7,3%. Trong tổng chi thường xuyên; chi giáo dục đào tạo đạt 1.023,8 tỷ đồng, tăng 9,18%; chi sự nghiệp y tế đạt 330,2 tỷ đồng, tăng 58,74%; chi sự nghiệp kinh tế đạt 180,7 tỷ đồng, giảm 31,1%; chi quản lý hành chính đạt 477,9 tỷ đồng, tăng 1,95% so với cùng kỳ.

5.2. Hoạt động tín dụng

          Trong tháng 5/2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai các chủ trương, chính sách, quy định của ngành, của nhà nước đến các tổ chức tín dụng trên địa bàn; nguồn vốn khả dụng của toàn hệ thống đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho nền kinh tế; huy động vốn của các tổ chức tín dụng đạt mức tăng trưởng khá cao; thực hiện chính sách tín dụng và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; tiếp tục mở rộng tín dụng, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tiếp cận vay vốn ngân hàng.      

          Ước đến 30/4/2017 vốn huy động đạt 41.400 tỷ đồng, tăng 22,95% so với cùng kỳ. Trong đó, tiền gửi dân cư đạt 34.910 tỷ đồng, chiếm 84,32% tổng vốn huy động, tăng 24,07%; tiền gửi thanh toán, tiền gửi khác đạt 6.490 tỷ đồng, chiếm 15,68% tổng vốn huy động, tăng 17,28% so với cùng kỳ.

Ước đến 30/4/2017 tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 56.786 tỷ đồng, tăng 28,98% so với cùng kỳ. Trong đó, dư nợ trung dài hạn 21.122 tỷ đồng, chiếm 37,2% tổng dư nợ, tăng 27,11%; dư nợ ngắn hạn 35.664 tỷ đồng, chiếm 62,8% tổng dư nợ, tăng 30,11% so với cùng kỳ.

         Ước đến 30/4/2017 tổng nợ xấu của các tổ chức tín dụng là 329 tỷ đồng, chiếm 0,58% tổng dư nợ, giảm 8,61% cùng kỳ.

6. Thương mại, dịch vụ, giá cả và vận tải

6.1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5/2017 đạt 3.056,4 tỷ đồng, tăng 8,07% so với cùng kỳ. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 275,2 tỷ đồng, tăng 19,06%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 2.743,1 tỷ đồng, tăng 7,03% (kinh tế tư nhân đạt 746,8 tỷ đồng, giảm 0,47%; kinh tế cá thể đạt 1.996 tỷ đồng, tăng 10,13%) và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 38,1 tỷ đồng, tăng 11,45% so với cùng kỳ. Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 05 tháng năm 2017 đạt 15.769,5 tỷ đồng, tăng 8,77% so với cùng kỳ. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 1.366,6 tỷ đồng, tăng 22,07%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 14.196,1 tỷ đồng, tăng 7,76% (kinh tế tư nhân đạt 4.084,4 tỷ đồng, tăng 17,58%; kinh tế cá thể đạt 10.109,9 tỷ đồng, tăng 4,25%) và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 206,8 tỷ đồng, tăng 0,56% so với cùng kỳ.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 5/2017 ước đạt 2.203 tỷ đồng, tăng 6,44% so với cùng kỳ. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 112,5 tỷ đồng, tăng 23,09%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 2.055,2 tỷ đồng, tăng 5,58%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 35,3 tỷ đồng, tăng 10,66% so với cùng kỳ. Một số nhóm hàng chủ yếu như nhóm lương thực, thực phẩm đạt 1.079,4 tỷ đồng, tăng 15,57%; nhóm xăng, dầu các loại đạt 242,6 tỷ đồng, tăng 11,54%; nhóm phương tiện đi lại (kể cả phụ tùng) đạt 164,1 tỷ đồng, tăng 33,85%. Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa 05 tháng năm 2017 đạt 11.591,7 tỷ đồng, tăng 8,59% so với cùng kỳ. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 580,4 tỷ đồng, tăng 31,1%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 10.821,5 tỷ đồng, tăng 7,56%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 189,8 tỷ đồng, tăng 10,93% so với cùng kỳ. Một số nhóm hàng chủ yếu như nhóm lương thực, thực phẩm đạt 5.369,7 tỷ đồng, tăng 12,02%; nhóm xăng, dầu các loại đạt 1.281,6 tỷ đồng, tăng 21,64%; nhóm phương tiện đi lại (kể cả phụ tùng) đạt 916,8 tỷ đồng, tăng 31,67%.

- Doanh thu dịch vụ (trừ ăn uống, lưu trú và lữ hành) tháng 5/2017 ước đạt 329,1 tỷ đồng, tăng 15,93%; trong đó, doanh thu dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí đạt 229 tỷ đồng, tăng 13,97%; doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản đạt 32,3 tỷ đồng, tăng 39,09% so với cùng kỳ. Dự ước doanh thu dịch vụ (trừ ăn uống, lưu trú và lữ hành) 05 tháng năm 2017 đạt 1.684,2 tỷ đồng, tăng 11,3%; trong đó, doanh thu dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí đạt 1.133,7 tỷ đồng, tăng 18,06%; doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản đạt 217,5 tỷ đồng, giảm 13,4% so với cùng kỳ.

          - Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 5/2017 ước đạt 521,3 tỷ đồng, tăng 10,47% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 71,5 tỷ đồng, tăng 13,66%; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 449,8 tỷ đồng, tăng 9,98% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách phục vụ đạt 378,4 nghìn lượt khách, tăng 6,94% so với cùng kỳ; trong đó, khách ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú đạt 376,3 nghìn lượt khách, tăng 6,8% (khách trong nước đạt 342,1 nghìn lượt khách, tăng 2,86%; khách quốc tế đạt 34,2 nghìn lượt khách, tăng 72,97%). Dự ước doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 05 tháng năm 2017 đạt 2.480,7 tỷ đồng, tăng 7,94% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 316,4 tỷ đồng, tăng 6,78%; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 2.164,3 tỷ đồng, tăng 8,11% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách phục vụ đạt 1.548,9 nghìn lượt khách, tăng 11,97% so với cùng kỳ; trong đó, khách ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú đạt 1.540,2 nghìn lượt khách, tăng 12,3% (khách trong nước đạt 1.360,7 nghìn lượt khách, tăng 9,06%; khách quốc tế đạt 179,5 nghìn lượt khách, tăng 44,92%).

- Doanh thu du lịch lữ hành tháng 5/2017 ước đạt 3 tỷ đồng, tăng 13,02% so với cùng kỳ; tổng số khách do các cơ sở lữ hành phục vụ đạt 1.381 lượt khách, tăng 15,95%. Dự ước doanh thu du lịch lữ hành 05 tháng 2017 đạt 12,9 tỷ đồng, tăng 5,82% so với cùng kỳ; tổng số khách do các cơ sở lữ hành phục vụ đạt 6.200 lượt khách, tăng 17,51%.

         6.2. Giá cả thị trường

         6.2.1. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

            CPI tháng 5/2017 giảm 0,29% so với tháng 4/2017, tăng 3,02% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do tác động điều chỉnh chủ quan từ các chính sách của Nhà nước như giá mặt hàng xăng dầu đã điều chỉnh giảm 2 lần trong tháng, trong khi nguồn cung các mặt hàng lương thực, thực phẩm trong nước vẫn khá dồi dào; bên cạnh đó các cấp, các ngành đã triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp bảo đảm cung cầu hàng hóa, thực hiện tốt các biện pháp bình ổn giá, tăng cường quản lý giá cả thị trường; chống buôn lậu, trốn thuế, buôn bán hàng giả, hàng nhái cũng đã tác động đến tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng. Cụ thể: Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,33%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,26%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,2%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,13% so với tháng trước. Các nhóm giảm là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,67%, trong đó nhóm lương thực tăng 0,04%, nhóm thực phẩm giảm 1,15%, nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 0,05%; nhóm giao thông; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD giảm 0,33%; nhóm bưu chính viễn thông; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,05%; các nhóm thuốc và dịch vụ y tế, nhóm giáo dục ổn định so với tháng trước. Bình quân 5 tháng năm 2017, CPI tăng 3,72% so với bình quân cùng kỳ. 

6.2.2. Chỉ số giá vàng và Đô la Mỹ

Giá vàng 99,99 trên địa bàn tỉnh ngày 23/5/2017 được bán ra bình quân 3,44 triệu đồng/chỉ, giảm 0,03% so với tháng trước tăng 4,74% so với cùng kỳ. Giá USD bán ra bình quân tháng 5/2017 dao động ở mức 22.625 đồng/USD; chỉ số giá USD tháng 4/2017 giảm 0,04% so với tháng trước và tăng 1,49% so với cùng kỳ.

         6.3. Vận tải, bưu chính viễn thông

- Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước tháng 5/2017 đạt 419,4 tỷ đồng, tăng 6,03% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu vận tải đường bộ đạt 270,1 tỷ đồng, tăng 10,96%; doanh thu vận tải hàng không đạt 126,5 tỷ đồng, giảm 5,8%; doanh thu kho bãi và các hoạt động hỗ trợ vận tải đạt 22,8 tỷ đồng, tăng 27,89% so với cùng kỳ. Dự ước doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 05 tháng năm 2017 đạt 2.109,4 tỷ đồng, tăng 12,73% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu vận tải đường bộ đạt 1.341,4 tỷ đồng, tăng 10,04%; doanh thu vận tải hàng không đạt 654,1 tỷ đồng, tăng 14,92%; doanh thu kho bãi và các hoạt động hỗ trợ vận tải đạt 113,7 tỷ đồng, tăng 37,36% so với cùng kỳ.

 - Vận tải hành khách tháng 5/2017 ước đạt 2.578,3 nghìn hành khách, tăng 3,09% và luân chuyển đạt 330,4 triệu hành khách.km, tăng 6,69% so với cùng kỳ; trong đó: vận tải hành khách đường bộ ước đạt 2.516,3 nghìn hành khách, tăng 3,25% và luân chuyển đạt 296,8 triệu hành khách.km, tăng 8,44%; vận tải hành khách hàng không đạt 56,2 nghìn hành khách, giảm 2,77% và luân chuyển đạt 33,6 triệu hành khách.km, giảm 6,64%. Dự ước vận tải hành khách 05 tháng năm 2017 đạt 14.433,4 nghìn hành khách, tăng 3,97%; luân chuyển đạt 1.814,6 triệu hành khách.km, tăng 4,1% so với cùng kỳ; trong đó: vận tải hành khách đường bộ ước đạt 14.115,4 nghìn hành khách, tăng 3,78% và luân chuyển đạt 1.640,4 triệu hành khách.km, tăng 2,72%; vận tải hành khách hàng không đạt 290,4 nghìn hành khách, tăng 15,6% và luân chuyển đạt 174,2 triệu hành khách.km, tăng 19,24%.

- Khối lượng hàng hoá vận chuyển đường bộ tháng 5/2017 ước đạt 829,4 nghìn tấn, tăng 18,69% và luân chuyển đạt 138,9 triệu tấn.km, tăng 21,45% so với cùng kỳ. Dự ước khối lượng hàng hoá vận chuyển đường bộ 05 tháng năm 2017 đạt 4.070,5 nghìn tấn, tăng 12,48%; luân chuyển đạt 629 triệu tấn.km, tăng 17,12% so với cùng kỳ.

- Doanh thu hoạt động bưu chính viễn thông tháng 5/2017 ước đạt 162,4 tỷ đồng, tăng 29,5% so với cùng kỳ. Số thuê bao điện thoại phát triển mới ước đạt 23.948 thuê bao; trong đó, thuê bao di động đạt 23.800 thuê bao, thuê bao cố định đạt 148 thuê bao. Số thuê bao internet phát triển mới đạt 4.295 thuê bao, giảm 29,92% so với cùng kỳ. Dự ước doanh thu hoạt động bưu chính viễn thông 05 tháng năm 2017 đạt 843,8 tỷ đồng, tăng 15,66% so với cùng kỳ. Số thuê bao điện thoại phát triển mới ước đạt 124.362 thuê bao; trong đó, thuê bao di động đạt 123.408 thuê bao, thuê bao cố định đạt 954 thuê bao. Số thuê bao internet phát triển mới đạt 21.751 thuê bao, giảm 7,58% so với cùng kỳ.

         7. Một số tình hình xã hội

7.1. Hoạt động văn hóa - tuyên truyền    

Trong tháng 5/2017, công tác thông tin và tuyên truyền toàn tỉnh đã tập trung lực lượng từ tỉnh đến cơ sở, tiếp tục tổ chức các hoạt động phục vụ các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chào mừng kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2017); kỷ niệm 63 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2017); ngày Quốc tế lao động 1/5; tiếp tục tuyên truyền và thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức cổ động trực quan gồm: treo 500 m2 cờ phướn, 60 m2 panô. Đội chiếu bóng lưu động biểu diễn phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên 45 buổi.  

Bảo tàng Lâm Đồng mở cửa thường xuyên phục vụ khách đến tham quan, nghiên cứu đón được 800 lượt khách. Phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh Lâm Đồng triển lãm kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thư viện tỉnh: cấp mới 80 thẻ, mở cửa phục vụ bạn đọc trên 600 lượt bạn đọc.

7.2. Hoạt động thể dục - thể thao

Tháng 5 năm 2017, hoạt động thể dục - thể thao Lâm Đồng tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, với phương châm đưa thể dục thể thao về cơ sở nhằm phát triển phong trào TDTT quần chúng rộng khắp, thu hút nhiều đối tượng thuộc các lứa tuổi tham gia vào việc rèn luyện sức khoẻ, vui chơi lành mạnh góp phần xây dựng đời sống văn hoá mới ở địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

* Thể thao thành tích cao: Tham gia giải vô địch cầu lông quốc gia từ ngày 03-14/5/2017 tại Đồng Nai, giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2017, giải bóng bàn toàn quốc Báo Nhân dân 2017, giải bóng đá vô địch nam U17 cúp Thái Sơn năm 2017 từ ngày 22/5-17/6/2017 tại Gia Lai. Tham gia hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực II, tại Đắk Lắk năm 2017 (02 môn điền kinh và bóng đá).

* Hoạt động phong trào: Tổ chức giải quần vợt các nhà quản lý và trung cao tuổi tỉnh từ ngày 04-07/5/2017 tại Đà Lạt, có 110 VĐV của 17 đơn vị và câu lạc bộ tham gia. Tổ chức các trận đấu giải bóng đá hạng nhì quốc gia trên sân Đà Lạt; giải cầu lông tỉnh từ ngày 25-28/5/2017 tại Lạc Dương. Ngoài ra hỗ trợ các ngành, đơn vị tổ chức hội thao các môn: quần vợt, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng và bóng đá mini.

7.3. Giáo dục - đào tạo

Trong tháng 5/2017 tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng học sinh xuất sắc năm học 2016-2017. Hội nghị sơ kết việc thực hiện thí điểm dạy ngoại ngữ cho trẻ trong trường mầm non sau 2 năm thực hiện; thi tốt nghiệp trung học cơ sở tiếng Pháp. Phối hợp tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng; thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng năm 2016- 2017. Hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2016-2017. Tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ 2, tổ chức thi thử trung học phổ thông; kiểm tra tiếng Anh lớp 5 Đề án Ngoại ngữ 2020 theo khung chuẩn A1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp năm 2017; kiểm tra công tác ôn thi trung học phổ thông quốc gia tại các huyện, thành phố. Giao chỉ tiêu tuyển sinh các lớp đầu cấp và chỉ tiêu học sinh dân tộc nội trú cho các trường năm học 2017-2018.          

Công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2017:

          Khác với những năm trước, kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Sở GDĐT được Bộ GDĐT giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức thi cụm thi số 45 - cụm thi duy nhất tại tỉnh Lâm Đồng dành cho cả hai đối tượng thí sinh trên.

          Dự kiến nhân sự điều động để thành lập hội đồng thi với 2.215 người. Sở GDĐT tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch thành lập Hội đồng thi gồm các ban chuyên môn. Để đảm bảo tính khách quan, công bằng cho kỳ thi, Sở chỉ đạo đổi giáo viên địa bàn để tại các điểm thi giáo viên không coi thi học sinh mình đang dạy; đồng thời, mỗi phòng thi có 2 cán bộ coi thi gồm một giáo viên phổ thông và một giảng viên của trường đại học, cao đẳng phối hợp. Đồng thời, tăng cường công tác thanh, kiểm tra bằng cách thành lập đoàn thanh tra gồm nhiều nhóm để tổ chức thanh tra lưu động tại các điểm thi trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. 

          Kỳ thi THPT quốc gia 2017, toàn tỉnh có 14.407 thí sinh ĐKDT. Trong đó, 11.083 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, tỷ lệ 76,93%; 2.279 thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp, tỷ lệ 15,82%; 1.045 thí sinh dự thi chỉ để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, tỷ lệ 7,25%. So với số thí sinh ĐKDT năm 2016 tăng 520 thí sinh.  

Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia dự thi, nhất là không để xảy ra trường hợp vì gặp khó khăn trong việc đi dự thi quá xa nơi cư trú, thiếu chỗ nghỉ trọ… Sở GDĐT đã xây dựng kế hoạch tổ chức 36 điểm thi tại 12 huyện, thành phố trong toàn tỉnh với hơn 700 phòng thi thực tế và hơn 130 phòng thi dự bị. Không có đơn vị nào thí sinh phải đi đến điểm thi quá 20 km. Hầu hết các điểm thi đều được đặt tại các trường học khu vực thị trấn để thí sinh thuận lợi trong việc đi lại, ăn, nghỉ… Đặc biệt, tại hai huyện có đông thí sinh DTTS là Lạc Dương và Đam Rông, Sở đã bố trí điểm thi tại các trường có khu ký túc xá, có bếp ăn tập thể để thí sinh có nơi ăn chốn ở trong những ngày dự thi. 

           Lịch thi chính thức THPT quốc gia năm 2017 từ ngày 22-24/6/2017: Bộ GD&ĐT tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT).

7.4. Hoạt động y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm.       

Trong tháng 5/2017, ngoài hoạt động thường xuyên, ngành y tế Lâm Đồng tiếp tục giám sát dịch cúm A (H1N1), (H5N1), (H5N6), ( H5N8),( H7N9), và bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm, sốt rét, sốt xuất huyết không có dịch xảy ra; có 16 trường hợp mắc sốt rét, không có trường hợp tử vong; có 12 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 04 trường hợp so cùng kỳ, không có tử vong; không phát hiện thêm bệnh nhân phong mới, toàn tỉnh quản lý 185 bệnh nhân phong,  chăm sóc tàn phế cho 164 bệnh nhân. Không có trường hợp bị lao mới, không có trường hợp bệnh nhân lao bị tử vong, toàn tỉnh đang quản lý điều trị cho 310 bệnh nhân lao. Có 01 trường hợp nhiễm HIV mới (tích luỹ: 1.142 trường hợp), không có trường hợp mắc AIDS mới (tích lũy: 263 trường hợp), và không có trường hợp tử vong do AIDS (tích luỹ: 504 trường hợp).

Tính từ đầu năm đến nay đã thực hiện tiêm chủng đầy đủ 6 loại vắc xin cho trên 6 ngàn trẻ dưới 1 tuổi, tiêm UV 2+ cho trên 5.900 phụ nữ có thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; tiêm bạch hầu- ho gà- uốn ván mũi 4 cho trên 4 ngàn trẻ 18 tháng tuổi.

Ngoài ra ngành Y tế phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền phòng chống dịch bệnh: Ngày Hen toàn cầu (tuần 1 tháng 5); tuần lễ nước sạch 12-15/5; ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5; ngày vi chất dinh dưỡng, chiến dịch phòng chống sốt rét đợt I/2017. Trong 2 ngày 8-9/5/2017 Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi Lâm Đồng đã mời các chuyên gia trong lĩnh vực sẹo bỏng quốc tế, thông qua nguồn tài trợ của tổ chức Children Action Thủy Sĩ được tổ chức tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt để tiến hành khám cho 95 trẻ em trong toàn tỉnh từ sơ sinh đến 17 tuổi bị dị tật bẩm sinh, dị tật do tai nạn thương tích, trẻ mang di chứng sẹo co rút, sẹo lồi do bỏng gây ảnh hưởng chức năng hoạt động; sau đợt khám sàng lọc có 17 trẻ bị dị tật nặng được chỉ định mổ sẽ được các bác sĩ quốc tế phẫu thuật, chỉnh hình và phục hồi chức năng.

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm: Từ đầu tháng 5/2017 đến nay không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh.         

7.5. Tình hình an toàn giao thông

 Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành Văn bản số 78/BATGT ngày 27/4/2016 về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia và kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 89/BATGT ngày 15/5/2017 về việc tuyên truyền vận động thực hiện quy định của pháp luật và xử lý vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường sắt. Tuyên truyền tài liệu truyền thông (tờ rơi, áp phích, đĩa DVD) về tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe trong Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ với chủ đề “Tốc độ”. Phân công trực bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 01/5/2017. Tham gia kiểm tra hệ thống gương cầu lồi trên đèo Prenn-Đà Lạt và có văn bản đề nghị đơn vị quản lý đường bộ thực hiện thay thế, sửa chữa, bổ sung để bảo đảm an toàn giao thông.

Tính từ ngày 16/4/2017 đến ngày 15/5/2017 trên địa bàn tỉnh xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, giảm 02 vụ so cùng kỳ; làm chết 07 người, giảm 02 người so cùng kỳ; bị thương 06 người. Tính chung 5 tháng năm 2017, toàn tỉnh xảy ra 84 vụ tai nạn giao thông, tăng 8 vụ; làm chết 68 người, tăng 16 người; bị thương 49 người, tăng 01 người so với cùng kỳ. Lực lượng Công an tỉnh phát hiện, xử lý 4.556 trường hợp; tổng số tiền phạt  là 3.090 triệu đồng; tước 325 giấy phép lái xe; tạm giữ 20 ô tô, 596 mô tô. Số phương tiện cơ giới đang quản lý là 46.244 ô tô; 879.079 mô tô; 103 phương tiện đường thủy.

7.6. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường

Từ đầu năm đến ngày 20/5/2017 đã phát hiện và xử lý 01 vụ vi phạm về bảo đảm vệ sinh môi trường với tổng số tiền phạt là 12 triệu đồng. Trên địa bàn tỉnh xảy ra 03 vụ cháy, làm 03 người bị thương, thiệt hại ước tính khoảng 490 triệu đồng.

         Trong 5 tháng đầu năm 2017, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được giữ vững; đời sống các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ổn định và được cải thiện./.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt