CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN ĐỨC TRỌNG

Địa chỉ: 270 Quốc lộ 20 – TT Liên Nghĩa - huyện Đức Trọng

Chi cục trưởng:

Võ Trọng Phùng

Phó Chi cục trưởng:

Nguyễn Thị Anh Thơ

 

Điện thoại:

           + Cơ quan:

 

063 3843593

 

Điện thoại:

           + Cơ quan:

063 3843593

           + Nhà riêng:

063 3648741

           + Nhà riêng:

063 3662333

           + Di động:

098 3648741

           + Di động:

098 2275469

Email:

vtphungldo@gso.gov.vn

Email:

 

 

Tổng số CBCC

05

 

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt