CHI CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ BẢO LỘC

Địa chỉ: 81/9 Huỳnh Thúc Kháng – Phường 2 – Tp Bảo Lộc

 

 

Chi cục trưởng:

Đặng Tiến Vu

 

 

Điện thoại:+ Cơ quan:

063 3711923

            

 

                 + Nhà riêng:

063 3868264

     

 

                  + Di động:

090 7550264

 

 

Email:

dtvuldo@gso.gov.vn

 

06

 

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt