CHI CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ BẢO LỘC

Địa chỉ: Huỳnh Thúc Kháng, Thành phố Bảo Lộc

Chi cục trưởng:

Đặng Tiến Vu

Phó Chi cục trưởng

Hà Duy Sơn

Điện thoại:+ Cơ quan:

0263 3711923

Điện thoại:+ Cơ quan:

 

                  + Nhà riêng:

02633 868264

                  + Nhà riêng:

 

                  + Di động:

0907  550264

 

 

Email:

vtphungldo@gso.gov.vn

Email:

 

Tổng số CBCC

05

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt