Văn bản
Số hiệu QĐ số 06/QĐ-CTK ngày 06/01/2020
Lĩnh vực Tài Chính
Hình thức văn bản Chỉ thị
Trích yếu nội dung Quyết định sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sảng công
Ngày ban hành 06/01/2020
Ngày có hiệu lực 06/01/2020
Cơ quan ban hành Các cơ quan khác
Tải về
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt