- Thông tin thống kê do người có thẩm quyền công bố là thông tin có giá trị pháp lý (Điều 24 - Luật Thống Kê).

   - Việc trích dẫn sử dụng thông tin thống kê phải trung thực và ghi rõ nguồn gốc của thông tin (Điều 26 - Luật Thống Kê).

- Doanh nghiệp cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm thực hiện các cuộc điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê của Nhà nước (Điều 32 - Luật Thống Kê).

Tin tức - Sự kiện
Chỉ tiêu chủ yếu

Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

 Tháng 6 năm 2016

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 6 năm 2016

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

105.97

+5,97

  - Khai khoáng

"

101.43

+1,43

  - CN chế biến, chế tạo

"

110.06

+10,06

  - Sản xuất và phân phối điện

"

97.93

-2,07

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

115.27

+15,27

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

2,480.1

+12,4

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

"

499.3

+4,60

4. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

375.2

+6,20

  -  Khách nội địa

"

354.3

+3,20

  -  Khách quốc tế

"

20.9

+107,60

5. Tổng kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

35.0

-6,48

6. Tổng kim ngạch nhập khẩu

"

5.2

-17,90

7. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

408.9

+17,40

8. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông

"

128.0

+19,40

9. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 năm 2016 so với cùng kỳ năm trước

%

101.32

+1,32

10. CPI tháng 6/2016 so tháng 5/2016

"

100.59

+0,59

11. Chỉ số giá vàng tháng 6/2016 so tháng 5/2016

"

100.00

0

12. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 6/2016 so tháng 5/2016

"

100.01

+0,01

 


Các tin khác
Điều tra thống kê 2013
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt