- Thông tin thống kê đã được công bố theo quy định của Luật này phải được phổ biến kịp thời, đầy đủ, rộng rãi, công khai, minh bạch (Điều 49 - Luật Thống Kê).

   - Cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê có các nghĩa vụ sau đây:

  Thu thập, tổng hợp, lập và nộp báo cáo theo quy định của chế độ báo cáo thống kê và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin thống kê; (Điều 44 - Luật Thống Kê).

Tin tức - Sự kiện
Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016 và tập huấn nghiệp vụ thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản.
Ngày 11 tháng 12 tháng 2017 tại tỉnh Lâm Đồng, Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản (BCĐ TĐT) Trung ương tiến hành khai mạc Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản (TĐT NTNNTS) 2016 và tập huấn nghiệp vụ thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản

Các tin khác
Chỉ tiêu chủ yếu

  Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

 Tháng 11 năm 2017

 

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 11 năm 2017

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

107.83

+7,83

  - Khai khoáng

"

79.96

-20,04

  - CN chế biến, chế tạo

"

107.18

+7,18

  - Sản xuất và phân phối điện

"

110.96

+10,96

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

107.30

+7,3

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

2,487.1

+12,02

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

"

697.2

+14,44

4. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

315.3

+8,65

  -  Khách nội địa

"

282.3

+5,81

  -  Khách quốc tế

"

33.0

+41,03

5. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

430.3

+9,42

6. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông

"

209.3

+32,37

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 năm 2017 so với cùng kỳ năm trước

%

103.35

+3,35

8. CPI tháng 11/2017 so tháng 10/2017

"

100.50

+0,5

9. Chỉ số giá vàng tháng 11/2017 so tháng 10/2017

"

99.66

-0,34

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 11/2017 so tháng 10/2017

"

100.04

+0,04


Các tin khác
Điều tra thống kê 2013
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt