+ Tích cực tham gia Điều tra doanh nghiệp năm 2020 góp phần xây dựng đất nước.

+ Thông tin do doanh nghiệp cung cấp cho cơ quan thống kê được bảo mật theo quy định của Luật Thống kê.

+ Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp.

+ Từ năm 2020, doanh nghiệp cung cấp thông tin thống kê trên trang thông tin điện tử điều tra doanh nghiệp tại địa chỉ thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn

Tin tức - Sự kiện
Chỉ tiêu chủ yếu

 Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 01 năm 2021

 

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 01 năm 2021

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

112.62

+12,62

  - Khai khoáng

"

105.38

+5,38

  - CN chế biến, chế tạo

"

112.96

+12,96

  - Sản xuất và phân phối điện

"

113.24

+13,24

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

109.43

+9,43

2. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý

Tỷ đồng

133.7

+56,92

3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

4,806.7

+14,74

4. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác

Tỷ đồng

1,623.0

-6,14

5. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

316.2

-30,06

  -  Khách nội địa

"

313.3

-25,22

  -  Khách quốc tế

"

2.9

-91,36

6. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

384.5

-3,52

7. CPI tháng 01/2021 so tháng 12/2020

%

99.70

-0,30

8. CPI tháng 01/2021 so tháng 01/2020

"

98.99

-1,01

9. Chỉ số giá vàng tháng 01/2021 so tháng 01/2020

"

129.46

+29,46

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 01/2021 so tháng 01/2020

"

98.59

-1,41


Các tin khác
Điều tra thống kê 2013
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt