- Thông tin thống kê đã được công bố theo quy định của Luật này phải được phổ biến kịp thời, đầy đủ, rộng rãi, công khai, minh bạch (Điều 49 - Luật Thống Kê).

   - Cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê có các nghĩa vụ sau đây:

  Thu thập, tổng hợp, lập và nộp báo cáo theo quy định của chế độ báo cáo thống kê và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin thống kê; (Điều 44 - Luật Thống Kê).

Tin tức - Sự kiện
Chỉ tiêu chủ yếu

 

Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

 Tháng 11 năm 2016

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 11 năm 2016

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

104,43

+4,43

  - Khai khoáng

"

89,20

-10,80

  - CN chế biến, chế tạo

"

105,09

+5,09

  - Sản xuất và phân phối điện

"

106,00

+6,00

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

108,31

+8,31

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

2.482,5

+19,99

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

"

473,6

+3,72

4. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

228,6

-11,18

  -  Khách nội địa

"

209,3

-12,10

  -  Khách quốc tế

"

19,3

+0,16

5. Tổng kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

38.020,3

+29,93

6. Tổng kim ngạch nhập khẩu

"

13.105,8

+51,44

7. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

405,2

+18,37

8. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông

"

1.607,2

+55,03

9. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 năm 2016 so với cùng kỳ năm trước

%

103,41

+3,41

10. CPI tháng 11/2016 so tháng 10/2016

"

100,79

+0,79

11. Chỉ số giá vàng tháng 11/2016 so tháng 10/2016

"

98,62

-1,38

12. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng11/2016 so tháng 10/2016

"

100,39

+0,39

 


Các tin khác
Điều tra thống kê 2013
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt