- Thông tin thống kê đã được công bố theo quy định của Luật này phải được phổ biến kịp thời, đầy đủ, rộng rãi, công khai, minh bạch (Điều 49 - Luật Thống Kê).

   - Cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê có các nghĩa vụ sau đây:

  Thu thập, tổng hợp, lập và nộp báo cáo theo quy định của chế độ báo cáo thống kê và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin thống kê; (Điều 44 - Luật Thống Kê).

Tin tức - Sự kiện
Chỉ tiêu chủ yếu

Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

 Tháng 8 năm 2016

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 8 năm 2016

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

104.14

+4,14

  - Khai khoáng

"

91.27

-8,73

  - CN chế biến, chế tạo

"

106.68

+6,68

  - Sản xuất và phân phối điện

"

102.47

+2,47

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

103.19

+3,19

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

2,413.4

+10,12

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

"

525.7

+9,15

4. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

283.0

+8,28

  -  Khách nội địa

"

266.5

+8,84

  -  Khách quốc tế

"

16.5

+0

5. Tổng kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

37.1

+25,55

6. Tổng kim ngạch nhập khẩu

"

18.9

+76,72

7. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

422.0

+21,00

8. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông

"

122.0

+9,90

9. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 năm 2016 so với cùng kỳ năm trước

%

101.39

+1,39

10. CPI tháng 8/2016 so tháng 7/2016

"

99.79

-0,21

11. Chỉ số giá vàng tháng 8/2016 so tháng 7/2016

"

101.80

+1,80

12. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 8/2016 so tháng 7/2016

"

99.98

-0,02

 


Các tin khác
Điều tra thống kê 2013
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt