Hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày  thành lập ngành Thống kê Lâm Đồng (15/12/1975 - 15/12/2015)

 - Thông tin thống kê do người có thẩm quyền công bố là thông tin có giá trị pháp lý (Điều 24 - Luật Thống Kê).

   - Việc trích dẫn sử dụng thông tin thống kê phải trung thực và ghi rõ nguồn gốc của thông tin (Điều 26 - Luật Thống Kê).

- Doanh nghiệp cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm thực hiện các cuộc điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê của Nhà nước (Điều 32 - Luật Thống Kê).

Tin tức - Sự kiện
Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Thực hiện Quyết định số 1080/QĐ-BKHĐT ngày 31/7/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành Kế hoạch lấy ý kiến dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi). Sáng ngày 26/8/2015, Cục Thống kê Lâm Đồng đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của toàn thể công chức và người lao động thuộc cơ quan Cục về Dự thảo Bộ Luật hình sự (sửa đổi). Ông Nguyễn Tấn Châu, Cục trưởng Cục Thống kê Lâm Đồng chủ trì Hội nghị.

Các tin khác
Chỉ tiêu chủ yếu

     Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

 Tháng 8 năm 2015

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 8 năm 2015

% tăng/ giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

117,44

+17,44

  - Khai khoáng

"

106,13

+6,13

  - CN chế biến, chế tạo

"

115,12

+15,12

  - Sản xuất và phân phối điện

"

126,05

+26,05

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

106,33

+6,33

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

2.351,8

+9,26

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

"

436,0

+12,83

4. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

255,6

+2,39

  -  Khách nội địa

"

245,5

+3,24

  -  Khách quốc tế

"

10,1

-14,55

5. Tổng kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

34,1

-18,58

6. Tổng kim ngạch nhập khẩu

"

4,6

+21,83

7. Doanh thu vận tải, kho bãi và và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

375,0

+39,60

8. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông

"

215,9

+2,74

9. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8 tháng 2015 so bình quân cùng kỳ năm trước

%

101,04

+1,04

10. Chỉ số CPI tháng 8/2015 so tháng 7/2015

"

99,83

-0,17

11. Chỉ số giá vàng tháng 8/2015 so tháng 7/2015

"

95,87

-4,13

12. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 8/2015 so tháng 7/2015

"

100,27

+0,27


Các tin khác
Điều tra thống kê 2013
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt