+ Tích cực tham gia Điều tra doanh nghiệp năm 2022 là góp phần xây dựng đất nước.

+ Thông tin do doanh nghiệp cung cấp cho cơ quan thống kê được bảo mật theo quy định của Luật Thống kê.

+ Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp.

+ Từ năm 2020, doanh nghiệp cung cấp thông tin thống kê trên trang thông tin điện tử điều tra doanh nghiệp tại địa chỉ thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn

 

 

Tin tức - Sự kiện
Chỉ tiêu chủ yếu

                      Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 4 năm 2022

Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 4 năm 2022 % tăng/giảm so cùng kỳ 
1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 106,62 +6,62
  - Khai khoáng % 149,89 +49,89
  - CN chế biến, chế tạo % 113,22 +13,22
  - Sản xuất và phân phối điện % 95,31 -4,69
  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải % 105,28 +5,28
2. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý Tỷ đồng 296,5 +20,55
3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 3.745,2 +28,07
4. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác Tỷ đồng 1.604,0 +2,52
5. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú Nghìn Lượt khách 554,9 +36,40
  -  Khách nội địa Nghìn Lượt khách 552,7 +36,48
  -  Khách quốc tế Nghìn Lượt khách 2,1 +19,26
6. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải Tỷ đồng 379,2 +9,64
7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước % 103,27 +3,27
8. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước % 103,72 +3,72
9. Chỉ số giá vàng tháng 4 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước % 121,46 +21,46
10. Chỉ số giá USD tháng 4 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước % 101,05 +1,05

Các tin khác
Điều tra thống kê 2013
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt