- Thông tin thống kê đã được công bố theo quy định của Luật này phải được phổ biến kịp thời, đầy đủ, rộng rãi, công khai, minh bạch (Điều 49 - Luật Thống Kê).

   - Cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê có các nghĩa vụ sau đây:

  Thu thập, tổng hợp, lập và nộp báo cáo theo quy định của chế độ báo cáo thống kê và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin thống kê; (Điều 44 - Luật Thống Kê).

Tin tức - Sự kiện
Hội thao khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp năm 2018
Hưởng ứng phong trào thể dục thể thao để rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Ngày 29/9/2018, Khối thi đua các cơ quan Tham mưu tổng hợp tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thao năm 2018 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng.

Các tin khác
Chỉ tiêu chủ yếu

 

Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

Tháng 12 năm 2018

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 12 năm 2018

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) - %

%

110.42

+10,42

  - Khai khoáng

"

105.54

+5,54

  - CN chế biến, chế tạo

"

115.87

+15,87

  - Sản xuất và phân phối điện

"

106.18

+6,18

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

109.36

+9,36

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa - Tỷ đồng

Tỷ đồng

2,952.4

+10,48

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành - Tỷ đồng

"

817.7

+15,71

4. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú - Ngàn lượt khách

Ngàn lượt khách

380.3

+7,78

  -  Khách nội địa - Ngàn lượt khách

"

355.1

+10,88

  -  Khách quốc tế - Ngàn lượt khách

"

25.2

-22,69

5. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải -Tỷ đồng

Tỷ đồng

516.2

+5,00

6. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông - Tỷ đồng

"

250.1

+29,70

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 năm 2018 so với cùng kỳ năm trước - %

%

102.83

+2,83

8. CPI tháng 12/2018 so tháng 11/2018 - %

"

99.83

-0,17

9. Chỉ số giá vàng tháng 12/2018 so tháng 11/2018 - %

"

100.28

+0,28

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 12/2018 so tháng 11/2018 - %

"

99.96

-0,04


Các tin khác
Điều tra thống kê 2013
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt