- Thông tin thống kê đã được công bố theo quy định của Luật này phải được phổ biến kịp thời, đầy đủ, rộng rãi, công khai, minh bạch (Điều 49 - Luật Thống Kê).

   - Cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê có các nghĩa vụ sau đây:

  Thu thập, tổng hợp, lập và nộp báo cáo theo quy định của chế độ báo cáo thống kê và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin thống kê; (Điều 44 - Luật Thống Kê).

Tin tức - Sự kiện
Chỉ tiêu chủ yếu

 

Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng 10 tháng năm 2019

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 10 năm 2019

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

108,39

+8,39

  - Khai khoáng

"

109,53

+9,53

  - CN chế biến, chế tạo

"

114,52

+14,52

  - Sản xuất và phân phối điện

"

103,46

+3,46

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

108,18

+8,18

2. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý

Tỷ đồng

238,1

+7,52

3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

3.092,2

+19,28

4. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác

Tỷ đồng

1.388,5

+15,34

5. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách "

361,6

+5,42

  -  Khách nội địa

"

344,6

+8,28

  -  Khách quốc tế

"

17,0

-31,36

6. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

376,4

+12,46

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng năm 2019 so với bình quân cùng kỳ năm trước

%

102,29

+2,29

8. CPI tháng 10/2019 so tháng 9/2019

%

100,58

+0,58

9. Chỉ số giá vàng tháng 10/2019 so tháng 9/2019

%

99,29

-0,71

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 10/2019 so tháng 9/2019

%

100,00

0


Các tin khác
Điều tra thống kê 2013
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt