- Thông tin thống kê do người có thẩm quyền công bố là thông tin có giá trị pháp lý (Điều 24 - Luật Thống Kê).

  - Việc trích dẫn sử dụng thông tin thống kê phải trung thực và ghi rõ nguồn gốc của thông tin (Điều 26 - Luật Thống Kê).

  - Doanh nghiệp cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm thực hiện các cuộc điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê của Nhà nước (Điều 32 - Luật Thống Kê).

Tin tức - Sự kiện
Hội nghị cán bộ Thống kê xã, phường, thị trấn và cộng tác viên thống kê toàn tỉnh
Ngày 23/7/2014, Cục Thống kê Lâm Đồng tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ Văn phòng – Thống kê xã, phường, thị trấn và các cộng tác viên thống kê toàn tỉnh. Ông Nguyễn Tấn Châu, Cục trưởng Cục Thống kê Lâm Đồng, chủ trì Hội nghị.

Các tin khác
Chỉ tiêu chủ yếu

  Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

Tháng 7 năm 2014

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 7 năm 2014

% tăng/ giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 109,60 9,60
  - Khai khoáng " 115,75 15,75
  - Công nghiệp chế biến, chế tạo  "  110,92 10,92 
  - Sản xuất và phân phối điện  "  106,78 6,78

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

103,26

3,26

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ

Tỷ đồng

2.400,6

9,90

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống

Tỷ đồng

412,1

7,50

4. Khách du lịch qua cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

337,31

4,20

  -  Khách nội địa

"

328,34

5,30

  -  Khách quốc tế

8,97

-25,60

5. Tổng kim ngạch xuất khẩu

Ngàn USD

49.132,9

146,17

6. Tổng kim ngạch nhập khẩu

"

3.496,7

-28,34

7. Doanh thu vận tải, kho bãi

Tỷ đồng

267,86

8,20

8. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông -Tỷ đồng

"

207,18

49,40

9. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng 2014 so bình quân cùng kỳ năm trước

%

104,41

4,41

10. Chỉ số CPI tháng 7/2014 so tháng 6/2014

"

100,28

0,28

11. Chỉ số giá vàng tháng 7/2014 so tháng 6/2014

"

102,46

2,46

12. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 7/2014 so tháng 6/2014

"

100,29

0,29

 


Các tin khác
Điều tra thống kê
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt