- Thông tin thống kê đã được công bố theo quy định của Luật này phải được phổ biến kịp thời, đầy đủ, rộng rãi, công khai, minh bạch (Điều 49 - Luật Thống Kê).

   - Cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê có các nghĩa vụ sau đây:

  Thu thập, tổng hợp, lập và nộp báo cáo theo quy định của chế độ báo cáo thống kê và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin thống kê; (Điều 44 - Luật Thống Kê).

Tin tức - Sự kiện
Hội nghị tổng kết Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016
Chiều ngày 22/02/2017 tại thành phố Đà Lạt, Ban chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản (TĐT) năm 2016 tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Các tin khác
Chỉ tiêu chủ yếu

 Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

 Tháng 01 năm 2017

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 01 năm 2017

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

105,09

+5,09

  - Khai khoáng

"

92,69

-7,31

  - CN chế biến, chế tạo

"

103,07

+3,07

  - Sản xuất và phân phối điện

"

111,27

+11,27

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

107,26

+7,26

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

2.577,5

+11,61

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

"

516,3

+9,46

4. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

330,5

+6,45

  -  Khách nội địa

"

295,3

+3,76

  -  Khách quốc tế

"

35,2

+36,13

5. Tổng kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

50,2

+38,56

6. Tổng kim ngạch nhập khẩu

"

11,6

+197,28

7. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

432,7

+13,98

8. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông

"

151,8

+36,73

9. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01 năm 2017 so với cùng kỳ năm trước

%

104,00

+4,00

10. CPI tháng 01/2017 so tháng 12/2016

"

100,36

+0,36

11. Chỉ số giá vàng tháng 01/2017 so tháng 12/2016

"

99,94

-0,06

12. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 01/2017 so tháng 12/2016

"

99,88

-0,12

 


Các tin khác
Điều tra thống kê 2013
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt