Hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày  thành lập ngành Thống kê Lâm Đồng (15/12/1975 - 15/12/2015)

 - Thông tin thống kê do người có thẩm quyền công bố là thông tin có giá trị pháp lý (Điều 24 - Luật Thống Kê).

   - Việc trích dẫn sử dụng thông tin thống kê phải trung thực và ghi rõ nguồn gốc của thông tin (Điều 26 - Luật Thống Kê).

- Doanh nghiệp cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm thực hiện các cuộc điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê của Nhà nước (Điều 32 - Luật Thống Kê).

Tin tức - Sự kiện
Liên hoan ẩm thực của Cụm đoàn Tham mưu - Tổng hợp
Cuộc thi năm nay có 05 đội tham dự đến từ 07 chi đoàn trong cụm, gồm Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Cục Thống kê Lâm Đồng, Sở Nội vụ và 01 đội liên chi đoàn gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Sở Ngoại vụ. Mỗi đội thi thực hiện một bàn tiệc gồm 04 món tự chọn, đảm bảo cho 12-15 người ăn.

Các tin khác
Chỉ tiêu chủ yếu

      Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

 Tháng 10 năm 2015

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 10 năm 2015

% tăng/ giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

113,00

+13,00

  - Khai khoáng

"

102,11

+2,11

  - CN chế biến, chế tạo

"

120,21

+20,21

  - Sản xuất và phân phối điện

"

102,56

+2,56

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

110,00

+10,00

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

2.256,6

+11,60

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

"

456,2

+16,30

4. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

219,1

+23,60

  -  Khách nội địa

"

207,6

+28,70

  -  Khách quốc tế

"

11,5

-27,70

5. Tổng kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

30,6

-20,95

6. Tổng kim ngạch nhập khẩu

"

6,3

-32,41

7. Doanh thu vận tải, kho bãi và và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

350,8

+27,20

8. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông

"

108,8

-7,00

9. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng 2015 so bình quân cùng kỳ năm trước

%

100,89

+0,89

10. Chỉ số CPI tháng 10/2015 so tháng 9/2015

"

99,98

-0,02

11. Chỉ số giá vàng tháng 10/2015 so tháng 9/2015

"

99,97

-0,03

12. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 10/2015 so tháng 9/2015

"

99,83

-0,17

 


Các tin khác
Điều tra thống kê 2013
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt