Hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày  thành lập ngành Thống kê Lâm Đồng (15/12/1975 - 15/12/2015)

 - Thông tin thống kê do người có thẩm quyền công bố là thông tin có giá trị pháp lý (Điều 24 - Luật Thống Kê).

   - Việc trích dẫn sử dụng thông tin thống kê phải trung thực và ghi rõ nguồn gốc của thông tin (Điều 26 - Luật Thống Kê).

- Doanh nghiệp cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm thực hiện các cuộc điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê của Nhà nước (Điều 32 - Luật Thống Kê).

Tin tức - Sự kiện
Dự kiến Lịch phát sóng chương trình tuyên truyền Điều tra thu thập thông tin thực trạng KTXH 53 dân tộc thiểu số 2015
Cục Thống kê Lâm Đồng thông báo đến toàn thể CBCC Dự kiến Lịch phát sóng chương trình tuyên truyền Điều tra thu thập thông tin thực trạng KTXH 53 dân tộc thiểu số 2015

Các tin khác
Chỉ tiêu chủ yếu

    Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

 Tháng 7 năm 2015

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 7 năm 2015

% tăng/ giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

122,50

+22,50

  - Khai khoáng

"

103,71

+3,71

  - CN chế biến, chế tạo

"

125,00

+25,00

  - Sản xuất và phân phối điện

"

125,23

+25,23

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

102,70

+2,70

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng

Tỷ đồng

2.965,2

+11,20

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

"

453,5

+10,00

4. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách 

358,9

+12,00

  -  Khách nội địa

"

346,1

+12,60

  -  Khách quốc tế

"

12,8

-3,80

5. Tổng kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

38,3

-13,10

6. Tổng kim ngạch nhập khẩu

"

5,6

-17,5

7. Doanh thu vận tải, kho bãi

Tỷ đồng

362,8

+29,40

8. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông

"

228,0

+7,30

9. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng 2015 so bình quân cùng kỳ năm trước

%

101,14

+1,14

10. Chỉ số CPI tháng 7/2015 so tháng 6/2015

"

100,02

+0,02

11. Chỉ số giá vàng tháng 7/2015 so tháng 6/2015

"

99,34

-0,66

12. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 7/2015 so tháng 6/2015

"

100,12

+0,12


Các tin khác
Điều tra thống kê 2013
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt