- Thông tin thống kê đã được công bố theo quy định của Luật này phải được phổ biến kịp thời, đầy đủ, rộng rãi, công khai, minh bạch (Điều 49 - Luật Thống Kê).

   - Cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê có các nghĩa vụ sau đây:

  Thu thập, tổng hợp, lập và nộp báo cáo theo quy định của chế độ báo cáo thống kê và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin thống kê; (Điều 44 - Luật Thống Kê).

Tin tức - Sự kiện
Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lâm Đồng tháng 6 và quý II năm 2017
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2017 giảm 0,04% so với tháng trước, nguyên nhân do giá xăng, dầu bình quân trong tháng giảm; công tác kiểm tra, kiểm soát khâu lưu thông, vận chuyển hàng hóa, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, thực hiện niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ và bán hàng đúng giá niêm yết, kiểm soát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng

Các tin khác
Chỉ tiêu chủ yếu

  Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

 Tháng 7 năm 2017

 

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 7 năm 2017

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

107.03

+7,03

  - Khai khoáng

"

100.16

+0,16

  - CN chế biến, chế tạo

"

102.35

+2,35

  - Sản xuất và phân phối điện

"

117.47

+17,47

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

105.58

+5,58

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

2,441.2

+17,64

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

"

651.4

+13,48

4. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

398.5

+9,12

  -  Khách nội địa

"

370.3

+9,69

  -  Khách quốc tế

"

28.2

+2,23

5. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

492.8

+18,21

6. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông

"

205.4

+31,64

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 năm 2017 so với cùng kỳ năm trước

%

102.19

+2,19

8. CPI tháng 7/2017 so tháng 6/2017

"

99.95

-0,05

9. Chỉ số giá vàng tháng 7/2017 so tháng 6/2017

"

99.65

-0,35

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 7/2017 so tháng 6/2017

"

100.26

+0,26


Các tin khác
Điều tra thống kê 2013
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt