- Thông tin thống kê đã được công bố theo quy định của Luật này phải được phổ biến kịp thời, đầy đủ, rộng rãi, công khai, minh bạch (Điều 49 - Luật Thống Kê).

   - Cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê có các nghĩa vụ sau đây:

  Thu thập, tổng hợp, lập và nộp báo cáo theo quy định của chế độ báo cáo thống kê và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin thống kê; (Điều 44 - Luật Thống Kê).

Tin tức - Sự kiện
Chỉ tiêu chủ yếu

Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

 Tháng 9 năm 2016

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 9 năm 2016

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

106.14

+6,14

  - Khai khoáng

"

100.17

+0,17

  - CN chế biến, chế tạo

"

107.33

+7,33

  - Sản xuất và phân phối điện

"

105.03

+5,03

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

107.53

+7,53

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

2,077.4

+7,35

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

"

503.2

+2,43

4. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

273.7

+10,54

  -  Khách nội địa

"

251.4

+6,37

  -  Khách quốc tế

"

22.3

+97,98

5. Tổng kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

41.6

+50,48

6. Tổng kim ngạch nhập khẩu

"

15.3

+95,84

7. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

396.4

+17,08

8. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông

"

119.4

+5,14

9. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 năm 2016 so với cùng kỳ năm trước

%

102.30

+2,30

10. CPI tháng 9/2016 so tháng 8/2016

"

100.58

+0,58

11. Chỉ số giá vàng tháng 9/2016 so tháng 8/2016

"

99.97

-0,03

12. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 9/2016 so tháng 8/2016

"

100.13

+0,13

 


Các tin khác
Điều tra thống kê 2013
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt