- Thông tin thống kê do người có thẩm quyền công bố là thông tin có giá trị pháp lý (Điều 24 - Luật Thống Kê).

   - Việc trích dẫn sử dụng thông tin thống kê phải trung thực và ghi rõ nguồn gốc của thông tin (Điều 26 - Luật Thống Kê).

- Doanh nghiệp cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm thực hiện các cuộc điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê của Nhà nước (Điều 32 - Luật Thống Kê).

Tin tức - Sự kiện
Về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo
Ngày 27/6/2016 Cục trưởng Cục Thống kê Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo có thời hạn 05 năm đối với ông Hà Duy Sơn, Thống kê viên, giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng,Chi cục Thống kê thành phố Bảo Lộc thuộc Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng kể từ ngày 01/7/2016.

Các tin khác
Chỉ tiêu chủ yếu

 Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

 Tháng 5 năm 2016

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 5 năm 2016

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

106.47

+6,47

  - Khai khoáng

"

102.86

+2,86

  - CN chế biến, chế tạo

"

114.56

+14,56

  - Sản xuất và phân phối điện

"

92.08

-7,92

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

107.69

+7,69

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

2,389.1

+9,10

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

"

482.3

+2,70

4. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

290.9

+7,40

  -  Khách nội địa

"

265.9

+2,20

  -  Khách quốc tế

"

25.0

+134,2

5. Tổng kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

29.6

-30,55

6. Tổng kim ngạch nhập khẩu

"

4.0

-40,76

7. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

370.2

+30,40

8. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông

"

119.9

+17,50

9. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 năm 2016 so với cùng kỳ năm trước

%

100.99

+0,99

10. CPI tháng 5/2016 so tháng 4/2016

"

100.74

+0,74

11. Chỉ số giá vàng tháng 052016 so tháng 4/2016

"

102.69

+2,69

12. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 5/2016 so tháng 4/2016

"

99.66

-0,34

 


Các tin khác
Điều tra thống kê 2013
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt