Văn bản
Số hiệu QĐ 1721/QĐ-BKHĐT
Lĩnh vực Thi đua
Hình thức văn bản Quyết định
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hành quy chế xét sáng kiến và quy định về tổ chức hoạt động của Hội đồng sáng kiến Bộ kế hoạch và Đầu tư
Ngày ban hành 27/11/2017
Ngày có hiệu lực 27/11/2017
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch & Đầu tư
Tải về
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt