Văn bản
Số hiệu 1233/QĐ-TCTK ngày 08/8/2019
Lĩnh vực Thi đua
Hình thức văn bản Quyết định
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng ngành Thống kê
Ngày ban hành 08/08/2019
Ngày có hiệu lực 08/08/2019
Cơ quan ban hành Tổng cục Thống kê
Tải về
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt