Văn bản
Số hiệu CV số 1127/TCTK/TKQG
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Hình thức văn bản Văn bản khác
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn sử dụng khái niệm khu vực phi chính thức và hoạt động tự sản, tự tiêu của hộ gia đình
Ngày ban hành 13/09/2019
Ngày có hiệu lực 13/09/2019
Cơ quan ban hành Tổng cục Thống kê
Tải về
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt