Văn bản
Số hiệu 643/QĐ-TTg
Lĩnh vực Thống kê
Hình thức văn bản Quyết định
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030
Ngày ban hành 11/05/2017
Ngày có hiệu lực 11/05/2017
Cơ quan ban hành Chính phủ
Tải về
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt