Kinh tế - xã hội các tỉnh
Trước
[1]
2
Tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội 9 tháng năm 2015
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội 6 tháng năm 2015
Tình hình Kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2015
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội quý I năm 2015
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh quý I năm 2015
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội 9 tháng đầu năm 2014
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố HCM 9 tháng đầu năm 2014
Tình hình kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm 2014
Tình hình kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2014
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội quý I năm 2014
Quí I năm 2014, những khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, lạm phát chưa giảm, thị trường bất động sản chưa phục hồi… đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của kinh tế của Hà Nội. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,6%; vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 9,3%; tổng mức bán hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 10,2%; kim ngạch xuất khẩu tăng 9,8%...
Tình hình kinh tế-xã hội TP. Hồ Chí Minh quý I năm 2014
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP) 3 tháng (quý I/2014) đạt 184.277 tỷ đồng (giá thực tế), tăng 7,7% so với quý I/2013 (quý I/2013 tăng 7,6%).
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai tháng 11 và ước 11 tháng năm 2013
Tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Đắk Lắk tháng 10/2013
Trong hoạt động chăn nuôi, ngành thú y tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trong mùa mưa, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ… Công tác trồng rừng so kế hoạch đạt thấp do nguồn vốn và bố trí quỹ đất trồng rừng gặp nhiều khó khăn.
Tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Kon Tum tháng 10/2013
Do ảnh hưởng cơn bão số 8, 9, 10, trên địa bàn tỉnh mưa lớn kéo dài làm ngập úng, bồi lấp, ảnh hưởng đến năng suất 858,7 ha lúa (TP Kon Tum 37,5 ha, Đăk Hà 314,6 ha, Sa Thầy 267 ha, Đăk Tô 49,1 ha, Ngọc Hồi 139,7 ha, Đăk Glei 4 ha, Tu Mơ Rông 12,9 ha, Kon Plông 9,4 ha, Kon Rẫy 24,5 ha). Trong đó, mất trắng 20,5 ha; Ngô, sắn 149,9 ha; Cà phê, cao su 49 ha.
Tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Gia Lai tháng 10/2013
Toàn tỉnh gieo trồng được 189.474,5 ha cây trồng các loại, đạt 99,5% kế hoạch và bằng 102,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số cây trồng chính như­ sau:
Trước
[1]
2
Tiếp
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt