Văn bản
Số hiệu 10068/QCPH-BNNPTNN-TCTK
Lĩnh vực Thống kê
Hình thức văn bản Văn bản khác
Trích yếu nội dung Quy chế phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Tổng cục Thống kê về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê
Ngày ban hành 28/11/2016
Ngày có hiệu lực 28/11/2016
Cơ quan ban hành Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ khác
Tải về
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt