Văn bản

Văn bản qui phạm pháp luật

Trước
1
2
3
4
5
6
7
[8]
9
Tiếp
   Số hiệu Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
58/2011/TT-BTC Lĩnh vực khác Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê 11/05/2011
12/QĐ-CTK Lĩnh vực khác Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng 01/04/2011
13/QĐ-CTK Lĩnh vực khác Quyết định ban hành Quy chế văn hóa công sở của Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng 01/04/2011
08/QĐ-CTK Lĩnh vực khác Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản công 15/03/2011
01/2011/TT-BNV Lĩnh vực khác Thông tư Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 19/01/2011
77/2010/QĐ-TTg Lĩnh vực khác Về việc Ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 30/11/2010
56/2010/QH12 Lĩnh vực khác Luật Thanh tra 2010 15/11/2010
43/2010/QĐ-TTg Lĩnh vực khác Quyết định về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia 02/06/2010
43/2010/QĐ-TTg Lĩnh vực khác Quyết định về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia 02/06/2010
39/2010/QĐ-TTg Lĩnh vực khác Quyết định ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam 11/05/2010

Văn bản chỉ đạo và điều hành

Trước
[1]
2
3
4
Tiếp
   Số hiệu Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019 Tổ chức Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019 13/03/2020
QĐ số 06/QĐ-CTK ngày 06/01/2020 Tài Chính Quyết định sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sảng công 06/01/2020
CV số 1127/TCTK/TKQG Lĩnh vực khác V/v hướng dẫn sử dụng khái niệm khu vực phi chính thức và hoạt động tự sản, tự tiêu của hộ gia đình 13/09/2019
01/QĐ-CTK Chính sách Quyết định ban hành quy định quản lý, sử dụng kinh phí các cuộc điều tra thống kê 07/01/2019
2213/QĐ-UBND Chương trình, Kế hoạch Quyết định về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh 16/10/2017
6263/KH-UBND Chương trình, Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 21/09/2017
946/QCPH-BYT-TCTK Chương trình, Kế hoạch Quy chế phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Bộ Y tế và Tổng cục Thống kê 28/08/2017
946/QCPH-BYT-TCTK Chương trình, Kế hoạch Các phụ lục kèm theo Quy chế phối hợp 946/QCPH-BYT-TCTK 28/08/2017
07/QyĐ_CTK Thi đua Quy định về việc công nhận Danh hiệu thi đua và phân loại CB-CC hàng năm 17/02/2017
08/QĐ-CTK Chương trình, Kế hoạch Về việc ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công 17/02/2017
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt