Kinh tế - xã hội Lâm Đồng
Trước
1
2
3
4
5
6
7
[8]
9
Tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2013
Sản xuất vụ Hè thu năm nay thuận lợi, thời tiết mưa đều, diễn ra trên diện rộng đều các vùng tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng phát triển và sinh trưởng tốt; công tác gieo trồng, xuống giống kịp thời vụ, nên diện tích gieo trồng vụ Hè thu tăng so cùng vụ năm trước.
Tình hình KTXH tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2013
Tình hình kinh tế - xã hội Lâm Đồng trong 6 tháng đầu năm có những chuyển biến tích cực, kinh tế tiếp tục ổn định và tăng trưởng, tuy mức tăng chậm hơn so cùng kỳ năm trước. Giá cả tương đối ổn định, lãi suất tín dụng tiếp tục được điều chỉnh giảm, một số doanh nghiệp đã tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng.
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2013
Ước 5 tháng năm 2013, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 15.282,8 tỷ đồng tăng 18,94% so với cùng kỳ; trong đó kinh tế nhà nước đạt 1.449,7 tỷ đồng, tăng 9,75%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 13.752,6 tỷ đồng, tăng 20,2% và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 80,5 tỷ đồng giảm 7,68% so với cùng kỳ năm 2012.
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2013
Ước 4 tháng năm 2013, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 12.311,6 tỷ đồng tăng 20,8% so với cùng kỳ; trong đó kinh tế nhà nước đạt 1.188,9 tỷ đồng, tăng 12,63%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 11.057,7 tỷ đồng, tăng 21,97% và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 65 tỷ đồng giảm 7,14% so với cùng kỳ năm 2012
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3/2013
Trên địa bàn tỉnh, trong quý I năm 2013 thu hút đầu tư chững lại, việc triển khai các dự án gặp nhiều khó khăn, cùng thị trường tiêu thụ hàng hóa chậm, hàng tồn kho tăng gây sức ép cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Kinh tế xã hội tháng 2/2013
Trong 2 tháng đầu năm 2013, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục được giữ vững; đời sống các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ổn định và được cải thiện
Tình hình kinh tế xã hội 01/2013
Kinh tế xã hội tháng 12/2012
Năm 2012 là năm thứ hai của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015; theo Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Lâm Đồng lần thứ IX đề ra, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành và vượt mức kế hoạch năm 2012, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong những năm tiếp theo.
Kinh tế xã hội tháng 11/2012
Kinh tế xã hội tháng 10/2012
Kinh tế xã hội tháng 09/2012
Kinh tế xã hội tháng 08/2012
Kinh tế xã hội tháng 07/2012
Kinh tế xã hội tháng 06/2012
Kinh tế xã hội tháng 05/2012
Trước
1
2
3
4
5
6
7
[8]
9
Tiếp
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt