Kinh tế - xã hội Lâm Đồng
Trước
1
2
3
4
5
[6]
7
8
9
Tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội ước tháng 5 năm 2016
Tình hình kinh tế - xã hội ước tháng 4 năm 2016
Tình hình kinh tế - xã hội ước tháng 3 và Quý 1 năm 2016
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng ước tháng 02 năm 2016
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2016
Tình hình kinh tế - xã hội ước năm 2015
Ước năm 2015, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh 2010 đạt 39.454,3 tỷ đồng, tăng 7,27% so với cùng kỳ (tăng cao hơn tốc độ tăng năm 2014 chỉ 6,7%).
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2015
Kim ngạch xuất khẩu tháng 11 năm 2015 đạt gần 30 triệu USD, giảm 23,01% so với cùng kỳ.
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2015
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 năm 2015 tăng 13% so với cùng kỳ.
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2015
Ước 9 tháng năm 2015, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh 2010 đạt 25.495,7 tỷ đồng, tăng 8,15% so với cùng kỳ (tăng cao hơn tốc độ tăng 9 tháng đầu năm 2014 chỉ 7,77%)
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2015
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8/2015 ước đạt 3.034,2 tỷ đồng, tăng 9,96% so với cùng kỳ (nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,54%). Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 228,3 tỷ đồng, giảm 15,19%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 2.758,3 tỷ đồng, tăng 12,66% (kinh tế tư nhân đạt 991,8 tỷ đồng, tăng 14,55%; kinh tế cá thể đạt 1.766,2 tỷ đồng, tăng 11,63%) và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 47,6 tỷ đồng, tăng 14,15% so với cùng kỳ.
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2015
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2015 tăng nhẹ so với tháng trước do nhu cầu tiêu dùng một số mặt hàng thiết yếu trong các nhóm hàng như thực phẩm, may mặc, giao thông, văn hóa, giải trí, du lịch và dịch vụ khác thông thường tăng trong cao điểm tháng hè.
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng ước 6 tháng đầu năm 2015
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng tháng 5 năm 2015
Tính đến ngày 10/5/2015 toàn tỉnh thu hoạch 27.760,7 ha cây hàng năm các loại, đạt 76,51% diện tích gieo trồng trong vụ, giảm 4,79% so cùng kỳ.
Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lâm Đồng Ước tháng 4 năm 2015
Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 4 năm 2015 đạt 2.600,3 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ.
Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lâm Đồng Ước tháng 3 và Quý I năm 2015
Quý I hàng năm là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội và các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày tết; để đảm bảo cho hoạt động lễ hội diễn ra an toàn và nhân dân đón tết vui tươi, tiết kiệm và lành mạnh
Trước
1
2
3
4
5
[6]
7
8
9
Tiếp
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt