Kinh tế - xã hội Việt Nam
Trước
1
2
3
4
5
6
[7]
Tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2013
Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào gieo cấy, chăm sóc lúa mùa và thu hoạch lúa hè thu. Tính đến 15/8/2013, cả nước đã gieo cấy được 1467,7 nghìn ha lúa mùa, bằng 102,5% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc kết thúc gieo cấy với diện tích đạt 1179,3 nghìn ha, bằng 102,4%; các địa phương phía Nam gieo cấy 288,4 nghìn ha, bằng 103,2%.
Tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2013
Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào gieo cấy lúa mùa, chăm sóc lúa hè thu và thu hoạch lúa hè thu sớm. Tính đến 15/7/2013, cả nước đã gieo cấy được 1155,2 nghìn ha lúa mùa, bằng 107,6% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc gieo cấy 972,3 nghìn ha, bằng 110,3% do thu hoạch lúa đông xuân sớm hơn so với cùng kỳ và thời tiết tương đối thuận lợi; các địa phương phía Nam gieo cấy 183 nghìn ha, bằng 95,3%. Các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng gieo cấy 511,5 nghìn ha, bằng 106,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số địa phương có tiến độ gieo cấy nhanh là: Hải Dương 61 nghìn ha, tăng 15%; Thái Bình 72 nghìn ha, tăng 16%; Hải Phòng 32,2 nghìn ha, tăng 117%
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013
Kinh tế-xã hội nước ta những tháng đầu năm 2013 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Mặc dù các điều kiện về tài chính toàn cầu đã và đang được cải thiện; những rủi ro ngắn hạn đang có dấu hiệu giảm bớt; một số nền kinh tế lớn đang áp dụng chính sách nới lỏng tiền tệ và tài chính nhằm tăng cầu trong nước nhưng nhìn chung, kinh tế thế giới chưa hoàn toàn phục hồi, tăng trưởng chậm và vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất lợi. Chính sách bảo hộ hàng hóa nội địa diễn ra tại nhiều nước gây ảnh hưởng đến thị trường cầu. Thất nghiệp vẫn là mối quan tâm chính ở các nước phát triển. Sản xuất kinh doanh trong nước vẫn trong tình trạng khó khăn, thị trường cầu nội địa yếu. Sản phẩm hàng hóa tiêu thụ chậm. Nợ xấu đang là gánh nặng cho nền kinh tế. Tình trạng doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể hoặc phá sản từ cuối năm 2012 tiếp tục xảy ra trong những tháng đầu năm 2013. Việc làm của người lao động bấp bênh dẫn đến thu nhập giảm sút.
Trước
1
2
3
4
5
6
[7]
Tiếp
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt