Kinh tế - xã hội Việt Nam
Trước
1
2
3
4
5
[6]
7
Tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2014
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2014
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2014
Tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2014
Tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2014
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014
Tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng năm 2014
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2014
Tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2014
Tình hình kinh tế- xã hội tháng 02 năm 2014
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2014 tăng 0,55% so với tháng trước, đây là mức tăng thấp nhất so với tốc độ tăng của cùng kỳ một số năm trước[4]. Nguyên nhân chủ yếu một mặt do các địa phương thực hiện tốt công tác dự trữ hàng hóa và bình ổn giá phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết, mặt khác do cầu của thị trường vẫn ở mức thấp.
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2014
Tình hình Kinh tế - xã hội năm 2013
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 11/2013
Tính đến trung tuần tháng Mười Một, cả nước đã thu hoạch được 1474,6 nghìn ha lúa mùa, bằng 105,6% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc thu hoạch được 1170,8 nghìn ha, bằng 106,8%; các địa phương phía Nam thu hoạch được 303,8 nghìn ha, bằng 101,1%.
Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào thu hoạch lúa mùa tại các địa phương phía Bắc; gieo cấy lúa mùa tại các địa phương phía Nam và thu hoạch lúa hè thu và thu đông trên cả nước. Tính đến trung tuần tháng Mười, các địa phương phía Bắc đã thu hoạch được 847 nghìn ha lúa mùa, chiếm 71,4% diện tích gieo cấy và bằng 121,2% cùng kỳ năm 2012, trong đó vùng Đồng bằng sông Hồng thu hoạch được 433,9 nghìn ha, chiếm 76,2% diện tích gieo cấy và bằng 135,4%. Do lúa xuống giống đúng lịch thời vụ nên tiến độ thu hoạch lúa mùa tại các địa phương nhanh hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có tỷ lệ diện tích lúa được thu hoạch so với diện tích gieo cấy đạt cao là: Vĩnh Phúc đạt 99,7%; Hà Nội 98%; Hưng Yên 96%. Tuy nhiên, theo đánh giá sơ bộ, năng suất lúa mùa tại các địa phương phía Bắc năm nay giảm từ 1 - 1,5 tạ/ha so với vụ mùa năm trước, chủ yếu do ảnh hưởng của mưa bão nên một phần diện tích lúa sắp trỗ và sắp thu hoạch bị hư hỏng nặng.
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm
Kinh tế thế giới năm 2013 tuy vẫn còn nhiều khó khăn thách thức nhưng đã có một số dấu hiệu khả quan. Để đối phó với tình trạng tăng trưởng chậm, một số nền kinh tế mới nổi thực hiện những biện pháp tích cực để tăng cầu trong nước. Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã có tín hiệu tích cực với số đơn đặt hàng gia tăng trong những tháng gần đây. Mặc dù vậy, tình hình kinh tế thế giới nhìn chung chưa có nhiều cải thiện rõ nét. Thất nghiệp vẫn đang là mối quan tâm lớn tại các nền kinh tế đang phát triển. Sản xuất kinh doanh trong nước mặc dù đã có chuyển biến tích cực nhưng tốc độ vẫn chậm. Mức tiêu thụ sản phẩm hàng hóa chưa cao, nhất là khu vực sản xuất trong nước. Kết quả đạt được của các ngành, lĩnh vực kinh tế-xã hội trong chín tháng năm 2013 như sau:
Trước
1
2
3
4
5
[6]
7
Tiếp
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt