Thông báo
Trước
1
2
3
4
[5]
6
Tiếp
V/v phân công công tác cho công chức được tuyển dụng
Công văn số 5806/UBND-TC của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ngày 30 tháng 9 năm 2013
V/v Điều hành chi ngân sách nhà nước trong các tháng cuối năm 2013
Thông báo bổ nhiệm cán bộ Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê Lâm Đồng
Lịch tuyên truyền, phổ biến Nghị định 79/2013/NĐCP
Ngày 19/7/2013 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Thống kê thay thế Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 04/02/2005 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Thống kê. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2013. Cục Thống kê Lâm Đồng thông báo lịch tuyên truyền để tiện theo dõi.
Thông báo bổ nhiệm cán bộ Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê Lâm Đồng
Kết quả thi tuyển công chức, viên chức năm 2013
Công văn của Cục Thống kê Lâm Đồng Về việc chấn chỉnh lề lối làm việc theo tinh thần công văn 2874/UBND
- Phổ biến quán triệt cho CBCC trong đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về chế độ công vụ, công chức về tác phong, lề lối làm việc và sinh hoạt của CBCC ; không uống rượu bia trong giờ làm việc và buổi trưa các ngày làm việc ; nâng cao ý thức trong thực thi công vụ, pháp luật về an toàn giao thông… - Việc thực hiện nghiêm túc các quy định trên gắn với công tác thi đua khen thưởng và bình xét, đánh giá xếp loại đảng viên, CBCC hàng năm. - Đơn vị nào để xảy ra trường hợp CBCC vi phạm những quy định trên, thì Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và lãnh đạo cấp trên.
Công văn 327/TCTK-VPTC V/v cấm công chức, viên chức uống rượu, bia trong ngày làm việc
Ngày 9/5/2013 Tổng cục Thống kê ban hành văn bản số 327/TCTK-VPTC V/v cấm công chức, viên chức uống rượu, bia trong ngày làm việc...
Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 10/4/2013
Tổ chức, phát động trồng cây,trồng rừng phân tán trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2013
Quyết định số 10/QĐ-CTK ngày 15 tháng 3 năm 2013 của Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng Về việc ban hành chuẩn mực đạo đức, lối sống của đảng viên và CBCC Cục
Về việc ban hành chuẩn mực đạo đức, lối sống của đảng viên và CBCC Cục Thống kê Lâm Đồng
Công điện 730/CĐ-UBND, ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Ngày 07/02/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Công điện số 730/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp tết nguyên đán Quý Tỵ và mùa Lễ hội xuân năm 2013
V/v hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào các dịp lễ, tết trong năm 2013
Ngày 20/12/2012, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn số 7232/UBND-VX v/v hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào các dịp lễ, tết trong năm 2013. Nội dung công văn như sau:
Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Ngày 21-12, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị 21 của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị như sau:
Địa chỉ Web Cục Thống kê
Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng về việc thiết lập Website ngành Thống kê Lâm Đồng nhằm cập nhật, phổ biến, tra cứu thông tin nhanh chóng và rộng rãi.
V/v Tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụ của CBCC
Ngày 15/01/2013, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn số 285/UBND-TKCT v/v Tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức.
Trước
1
2
3
4
[5]
6
Tiếp
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt