Thông báo
Trước
1
2
3
4
[5]
Tiếp
Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 10/4/2013
Tổ chức, phát động trồng cây,trồng rừng phân tán trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2013
Quyết định số 10/QĐ-CTK ngày 15 tháng 3 năm 2013 của Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng Về việc ban hành chuẩn mực đạo đức, lối sống của đảng viên và CBCC Cục
Về việc ban hành chuẩn mực đạo đức, lối sống của đảng viên và CBCC Cục Thống kê Lâm Đồng
Công điện 730/CĐ-UBND, ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Ngày 07/02/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Công điện số 730/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp tết nguyên đán Quý Tỵ và mùa Lễ hội xuân năm 2013
V/v hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào các dịp lễ, tết trong năm 2013
Ngày 20/12/2012, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn số 7232/UBND-VX v/v hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào các dịp lễ, tết trong năm 2013. Nội dung công văn như sau:
Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Ngày 21-12, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị 21 của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị như sau:
Địa chỉ Web Cục Thống kê
Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng về việc thiết lập Website ngành Thống kê Lâm Đồng nhằm cập nhật, phổ biến, tra cứu thông tin nhanh chóng và rộng rãi.
V/v Tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụ của CBCC
Ngày 15/01/2013, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn số 285/UBND-TKCT v/v Tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức.
Quy định về không uống rượu, bia trong giờ làm việc và buổi trưa các ngày làm việc
Ngày 08 tháng 11 năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có văn bản số 2351-CV/TU về việc không uống rượu, bia trong giờ làm việc và buổi trưa các ngày làm việc
Trước
1
2
3
4
[5]
Tiếp
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt