Thông báo
Trước
1
[2]
3
4
5
Tiếp
Bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng, thời gian nộp hồ sơ dự tuyển và tài liệu hướng dẫn ôn tập kỳ Tuyển dụng công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016
Bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức; gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển đối với những Cục Thống kê có bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng; bổ sung tài liệu hướng dẫn ôn tập
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp triển khai công tác của Tổng cục Thống kê
Ngày 29/8/2016 Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 258/TB-VPCP, Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục Thống kê giai đoạn 2016-2020
Về việc đăng tải bài viết không chính xác trên Báo điện tử VTC News
Ngày 19 tháng 8 năm 2016, Tổng cục Thống kê có công văn số 561/TCTK-TKTH gửi Đồng chí Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Về việc đăng tải bài viết không chính xác trên Báo điện tử VTC News.
Tuyển dụng công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016
Về việc giao nhiệm vụ cho cán bộ
Ngày 24/8/2016 Cục trưởng Cục Thống kê Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 74/QĐ-CTK về việc giao nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách đối với ông Đinh Văn An, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, phụ trách phòng Tổ chức - Hành chính kể từ ngày 01/9/2016.
Thư mời tham gia hội thảo
Về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo
Ngày 27/6/2016 Cục trưởng Cục Thống kê Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo có thời hạn 05 năm đối với ông Hà Duy Sơn, Thống kê viên, giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng,Chi cục Thống kê thành phố Bảo Lộc thuộc Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng kể từ ngày 01/7/2016.
Về việc giao nhiệm vụ cho cán bộ
Ngày 21/6/2016 Cục Trưởng Cục Thống kê Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 57/QĐ-CTK về việc giao nhiệm vụ cho Bà Nguyễn Thị Kim Yến, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thống kê huyện Bảo Lâm, phụ trách Chi cục Thống kê huyện Bảo Lâm thuộc Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng kể từ ngày 01/7/2016.
Về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo
Ngày 31/5/2016 Cục trưởng Cục Thống kê Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 48/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo đối với Ông Nguyễn Thế Quỳnh, Thống kê viên, Chi cục Thống kê huyện Bảo Lâm giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Bảo Lâm từ ngày 01/6/2016.
Danh sách các doanh nghiệp không tìm thấy
Căn cứu Quyết định số 72/2015/QĐ-UBND tỉnh ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Qua kết quả điều tra doanh nghiệp năm 2015 và kết quả rà soát với Cục thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng. Cục Thống kê Lâm Đồng thông báo các doanh nghiệp không tìm thấy.
Lịch tuyên truyền Dự án Luật Thống kê (sửa đổi) _ (cập nhật ngày 30/10/2015)
Dự kiến Lịch phát sóng chương trình tuyên truyền Điều tra thu thập thông tin thực trạng KTXH 53 dân tộc thiểu số 2015
Cục Thống kê Lâm Đồng thông báo đến toàn thể CBCC Dự kiến Lịch phát sóng chương trình tuyên truyền Điều tra thu thập thông tin thực trạng KTXH 53 dân tộc thiểu số 2015
V/v Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo
Ngày 27/5/2015 Cục trưởng Cục Thống kê Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 48/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo đối với ông Đặng Tiến Vu
Kế hoạch số 11/KH-STTTT
Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2015
Kỷ niệm ngày thành lập ngành thống kê Việt Nam
Trước
1
[2]
3
4
5
Tiếp
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt