Tin hoạt động
Trước
1
2
3
[4]
Tiếp
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác ngành Thống kê năm 2013
Trong hai ngày 23 và 24 tháng 01 năm 2013 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2013. Ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì Hội nghị.
Hội nghị CB, CC ngành Thống kê Lâm Đồng 2013
Ngày 27 tháng 12 năm 2012 Cục Thống kê Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2013 với sự tham dự của 80 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động trong toàn ngành Thống kê Lâm Đồng.
Trước
1
2
3
[4]
Tiếp
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt