Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2020 huyện Đạ Huoai
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 9 tháng năm 2020 của Chi cục Thống kê huyện Đạ Huoai

 

I. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

1. Trồng trọt

Ước tổng diện tích gieo trồng đến tháng 9/2020 trên địa bàn huyện Đạ Huoai là 14.430,7 ha, giảm 2,3% so với cùng kỳ và đạt 98,2% KH, cụ thể:

- Cây lương thực: Ước tổng diện tích gieo trồng đạt 253 ha, giảm 9,6% so với cùng kỳ và đạt 91% kế hoạch.

- Cây thực phẩm: Ước tổng diện tích gieo trồng đạt 69,8 ha, giảm 1,2% so với cùng kỳ và đạt 102,3% kế hoạch.

- Cây công nghiệp ngắn ngày: Ước tổng diện tích gieo trồng đạt 24,4 ha, giảm 4,3% so với cùng kỳ và đạt 95,7% kế hoạch.

- Cây công nghiệp dài ngày: Ước tổng diện tích gieo trồng đạt 9.623,2 ha, giảm 4,6% so với cùng kỳ và đạt 100% kế hoạch. Trong đó, cây ăn quả là 4.314,4 ha, tăng 3,1% so với cùng kỳ và đạt 94,6% kế hoạch.

- Cỏ thức ăn chăn nuôi: Ước tổng diện tích gieo trồng đạt 116 ha, giảm 5,5% so với cùng kỳ và đạt 79,4% kế hoạch. 

* Thu hoạch vụ Hè Thu: Tổng diện tích cây hàng năm đã được thu hoạch là 229,0 ha, giảm 15,88% so với cùng kỳ. trong đó:

- Cây lúa: Diện tích thu hoạch là 73,3 ha, giảm 0,41% so với cùng kỳ. Ước năng suất đạt 41,0 tạ/ha, tăng 5,12% so với cùng kỳ.

- Cây bắp: Diện tích thu hoạch là 25,5 ha, giảm 36,5% so với cùng kỳ. Ước năng suất đạt 68,6 tạ/ha, tăng 5,54% so với cùng kỳ.

* Sản xuất vụ Mùa: Ước tổng diện tích cây hàng đã được xuống giống trong tháng 9/2020 là 100,6 ha, giảm 6,8% so với cùng kỳ. Trong đó: diện tích cây lúa đã được xuống giống là 76 ha, giảm 1,6% so với cùng kỳ; diện tích cây bắp đã được xuống giống là 13,6 ha, giảm 32% so với cùng kỳ.

2. Chăn nuôi

Trong 9 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện không xảy ra các loại dịch bệnh lớn. Ngành nông nghiệp đã tập trung hướng dẫn các xã, thị trấn vận động người chăn nuôi tích cực thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Ước tổng đàn vật nuôi hiện có đến thời điểm 01/9/2020: đàn trâu 105 con; đàn bò 2.343 con; đàn heo 20.281 con; đàn gia cầm 136 ngàn con.

Tại các xã: Đạ Tồn, Đạ Oai, Mađaguôi duy trì tốt việc trồng dâu kết hợp nuôi tằm.

3. Lâm nghiệp

- Diện tích giao khoán và bảo vệ rừng: Tổng diện tích rừng giao khoán bảo vệ và được hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện hiện nay là 23.299,53 ha.

- Trồng rừng tập trung: Ước tổng diện tích trồng rừng tập trung trong 9 tháng đầu năm 2020 là 30 ha, giảm 45,5% so với cùng kỳ và đạt 40% kế hoạch.

- Trồng cây phân tán: Ước tính tổng số cây phân tán đã được trồng trong 9 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện là 1,5 ngàn cây, giảm 3,45 ngàn cây so với cùng kỳ.

- Chăm sóc rừng trồng: Ước diện tích rừng trồng được chăm sóc trong 9 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện là 135,5 ha.

- Tình trạng vi phạm lâm luật: Tổng số vụ vi phạm phát hiện trong 9 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện là 35 vụ, tăng 10 vụ so với cùng kỳ.

            4. Thủy sản

Ước tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện trong 9 tháng đầu năm 2020 là 49,5 ha, bằng cùng kỳ. Ước sản lượng đạt 78 tấn, tăng 30% so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản tăng hơn so với cùng kỳ là do năm nay thời tiết thuận lợi hơn (cùng kỳ 2019 do thời tiết mưa giông kéo dài đã gây ngập lụt làm mất trắng 19,4 ha nuôi trồng thủy sản)

            II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Công nghiệp

- Giá trị sản xuất theo giá so sánh năm 2010: Ước 9 tháng đầu năm 2020 đạt 487.637 triệu đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ và đạt 59,4% kế hoạch. Trong đó: thành phần kinh tế ngoài nhà nước đạt 143.536 triệu đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ và đạt 89,3% kế hoạch.

- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế: Ước 9 tháng đầu năm 2020 đạt 704.513 triệu đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ và đạt 57,7% kế hoạch. Trong đó: thành phần kinh tế ngoài nhà nước đạt 515.894 triệu đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ và đạt 52,2% kế hoạch.

            2. Đầu tư xây dựng

Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện ước 9 tháng đầu năm 2020 đạt 99.675 tỷ đồng, tăng 39,4% so với cùng kỳ và đạt 48,3% kế hoạch.

III. THƯƠNG NGHIỆP - DỊCH VỤ

Trong 9 tháng đầu năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn huyện ước đạt 820 tỷ đồng, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ước lượng khách du lịch trong 9 tháng đầu năm 2020 là 17,6 ngàn lượt, giảm 35% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt 1.041,9 triệu đồng, giảm 16% so với cùng kỳ.

IV. THU, CHI NGÂN SÁCH, NGÂN HÀNG

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện trong 9 tháng năm 2020 ước đạt 80,14 tỷ đồng và thu ngân sách địa phương ước đạt 375,7 tỷ đồng.

Ước chi ngân sách địa phương trong 9 tháng năm 2020 là 299,96 tỷ đồng.

Tổng doanh số cho vay trên địa bàn huyện trong 9 tháng năm 2020 ước đạt 791 tỷ đồng.

V. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Văn hóa - thông tin

- Hoạt động thư viện: Tổng số sách hiện có: 14.013 bản. Số thẻ cấp mới: 20 thẻ. Lượt bạn đọc: 5.014 lượt; Lượt sách luân chuyển: 4.444 lượt. Thư viện cấp xã có 03 thư viện.

- Hoạt động văn nghệ quần chúng: Trong 9 tháng năm 2020 có các hoạt động văn nghệ nổi bật như: Tổ chức thành công Liên hoan văn hóa, văn nghệ thôn, tổ dân phố huyện Đạ Huoai; tổ chức thành công đêm biểu diễn mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020.

- Hoạt động thể dục, thể thao: Trong 9 tháng năm 2020 tham gia giải võ Cổ truyền tỉnh Lâm Đồng Tết Canh Tý 2020, kết quả đạt được: 03 huy chương vàng, 03 huy chương bạc và giải nhất toàn đoàn. Tham gia giải cờ tướng tỉnh Lâm Đồng Mừng Đảng – mừng Xuân Canh Tý 2020; kết quả đạt được: 2HCB, 02 giải KK, 01 giải nhì đồng đội.

2. Giáo dục - đào tạo

- Tổng số lớp, học sinh: Toàn huyện có 8.654/8.717 học sinh ra lớp ngày khai giảng, tỉ lệ 99,5%, cụ thể: Bậc Mầm non có 1.540/1.540 trẻ ra lớp, đạt tỷ lệ 100%; bậc Tiểu học có 3.458/3.458 học sinh ra lớp, đạt tỷ lệ 100%; bậc THCS có 2.553/2.559 học sinh ra lớp, đạt tỷ lệ 99,8%; bậc THCS còn 06 HS chưa ra lớp (Trường THCS xã Đạ P’Loa 01 học sinh, trường THCS xã Phước Lộc 05 học sinh); bậc THPT có 1.103/1.160 học sinh ra lớp, tỷ lệ 95%; bậc THPT còn 57 học sinh chưa ra lớp (THPT Đạ M’ri 37 học sinh, THPT Đạ Huoai 20 học sinh).

3. Y tế

Kết quả khám chữa bệnh:

- Tổng số lần khám bệnh: 35.403/66.000 lần, đạt 53,6%.

- Tổng ngày điều trị nội trú: 16.845/31.025 ngày, đạt 54,3%.

- Bệnh nhân điều trị ngoại trú: 1.476/2.500 bệnh nhân, đạt 59,04%. 

4. Công tác bảo trợ xã hội

Trong 9 tháng năm 2020, trên địa bàn huyện đã hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 03 hộ cận nghèo (01 hộ ở xã Đoàn Kết, 01 hộ ở xã Đạ P’Loa và 01 hộ ở xã Phước Lộc); hỗ trợ nhà ở cho 02 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện (Phước Lộc 01 căn, thị trấn Đạ M’ri 01 căn).

Huyện Đạ Huoai thực hiện quản lý và chi trả trợ cấp cho 1.078 đối tượng người khuyết tật, trẻ em mồ côi, người già trên 80 tuổi, người đơn thân nuôi con nhỏ thuộc hộ nghèo…. tổng kinh phí chi trả trợ cấp  hơn 3,68 tỷ đồng.

5. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh

Về công tác quân sự ở địa phương, tập trung cao điểm sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị ở địa phương. Tổ chức giao nhận quân năm 2020 đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững và ổn định; trong 9 tháng năm 2020 trên địa bàn huyện không xảy ra cháy nổ.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt