Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2020 huyện Đạ Tẻh
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 9 tháng năm 2020 của Chi cục Thống kê huyện Đạ Tẻh

 I. SẢN XUẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP

1. Trồng trọt

            Tình hình sản xuất vụ đông xuân 2020: Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đạt 2.816,8 ha, đạt 105,77% kế hoạch và bằng 96,91% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực quy thóc cả vụ ước đạt 14.185 tấn, đạt  100,98% kế hoạch và  tăng 218 tấn so với cùng kỳ.

            Tình hình sản xuất vụ hè thu 2020:  Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 17.716,81 ha; đạt 100,22% kế hoạch và bằng 96,91% so với cùng kỳ. Trong đó: cây lương thực ước đạt 2.201,6 ha, bằng 101,00%; cây chất bột ước đạt 22,1 ha, bằng 84,8%; cây rau, đậu các loại ước đạt 93,31 ha, bằng 103,59%; các cây CN và lâu năm khác ước đạt 13.044,43 ha, bằng 95,16%. Tổng sản lượng lương thực cả vụ ước đạt 11.322 tấn, đạt  94,62% kế hoạch và tăng 232 tấn so với cùng kỳ.

            Tình hình sản xuất vụ mùa 2020: Tổng diện tích gieo trồng cả vụ ước đạt 3.047,15 ha, bằng 101,25% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực cả vụ ước đạt 11.715 tấn, tăng 559 tấn. Trong đó: cây lương thực ước đạt 2.285 ha, bằng 103,86%;  cây chất bột ước đạt 140,1 ha, bằng 85,61%; cây rau, đậu các loại ước đạt 106,4 ha, bằng 103,59% so với cùng kỳ.

            Tình hình phát triển một số cây công nghiệp và cây lâu năm: cây cà phê đạt 776,11 ha, bằng 95,8% so với cùng kỳ; diện tích cho thu hoạch ước đạt 748,84 ha, sản lượng dự thu khoảng 1.872 tấn. Cây tiêu đạt 62,92 ha, diện tích cho thu hoạch ước đạt 58,52 ha, sản lượng dự thu khoảng 166,78 tấn. Cây điều đạt 6.710 ha, bằng 89,47%, diện tích cho sản phẩm đạt 6.627 ha, sản lượng ước đạt 4.221 tấn. Cây cao su đạt  3.799 ha, bằng 100,64%, diện tích cho thu hoạch đạt 3.225 ha, sản lượng dự thu đạt khoảng 5.347 tấn. Cây dâu đạt 1.660,28 ha, tăng 8,69%, diện tích cho thu hoạch đạt 1.550,55 ha, sản lượng dự thu khoảng 33.283 tấn. Cây ăn quả đạt 1.785 ha, bằng 107,77%, diện tích cho sản phẩm khoảng 530.7 ha và sản lượng dự thu đạt khoảng 7.400 tấn.

2. Chăn nuôi

Theo kết quả điều tra chăn nuôi thời điểm 01/07/2020, tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện Đạ Tẻh như sau: đàn trâu có 1.250 con, giảm 32,71% so với cùng kỳ; đàn bò có 5.850 con, giảm 29,35%; đàn heo có 92.500 con, tăng 41,22%; đàn gia cầm có 272,1 ngàn con, tăng 15,42% so với cùng kỳ. Riêng tình hình sản xuất kinh doanh dâu tằm phát triển mạnh; sản lượng kén 09 tháng năm 2020 ước đạt 1.667 tấn, tăng 140 tấn so với cùng kỳ.

Công tác phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi: Trong 09 tháng năm 2020 có xảy ra một số ổ dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn heo của một số hộ chăn nuôi tại 03 điạ bàn trong huyện nhưng mức độ lây lan không lớn và đã được kịp thời ngăn chăn. Riêng tình hình dịch tả lơn châu Phi, từ ngày 09/01/2020 đã tái xuất hiện trên đàn heo của 3 xã Quảng Trị, Mỹ Đức, Triệu Hải; số heo phải tiêu hủy là 20 con, với tổng trọng lượng 762 kg. 

3. Lâm nghiệp

Công tác phòng cháy chữa cháy rừng: Trong 09 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn huyện trên địa bàn huyện xảy ra 03 vụ cháy thảm thực bì dưới tán rừng, diện tích cháy 3,042 ha .

Việc triển khai dự án trồng cao su, trồng rừng kinh tế và quản lý bảo vệ rừng của các doanh nghiệp ngoài Nhà nước với tổng diện tích đã thực hiện trồng cây theo phương án đầu tư là 2.590/4.968 ha, trong đó trồng cây su 1.985 ha/4.109 ha, đạt 48,32% theo quyết định phê duyệt diện tích đất thuê để trồng cao su; trồng rừng kinh tế đạt 605/839 ha, đạt 72,1% theo quyết định phê duyệt diện tích đất thuê để trồng rừng kinh tế.

Tình hình vi phạm: Trong 9 tháng năm 2020, phát hiện và lập biên bản 19 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng (giảm 07 vụ so với cùng kỳ); xử lý 16  vụ, thu nộp ngân sách 82 triệu đồng.

Tình hình khai thác lâm sản: Trong 09 tháng năm 2020 khai thác được 41 ngàn cây tre hàng, 18.1700 ster gỗ rừng trồng và 650 ster mung bó... Năm nay cũng là năm có thu hoạch hạt ươi, với giá thu mua bình quân khoảng 120.000 đ/kg, sản lượng thu hoạch khoảng 120 tấn, đây cũng là nguồn thu nhập đáng kể cho một số hộ dân cư.

            II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Công nghiệp

Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 09 tháng đầu năm 2020 (giá SS2010) ước đạt 255,4 tỷ đồng, đạt 110,82% kế hoạch và bằng 129,82% so với cùng kỳ. 

            2. Đầu tư xây dựng cơ bản

Tổng giá trị vốn đầu tư 09 tháng năm 2020 ước đạt 186.265 triệu đồng, bằng 112,36% so với cùng kỳ. Tình hình thanh toán chung đạt 145,05% tiến độ thi công; trong đó huyện quản lý thanh toán đạt 155,15%; tỉnh quản lý thanh toán đạt 100,00%.

III. THƯƠNG NGHIỆP - VẬN TẢI

Trong 09 tháng năm 2020, ước tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ đạt 1.941 tỷ đồng, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh nên nguồn cung thịt heo thiếu, làm giá thịt heo tăng mạnh (+56%), đã tác động làm giá cả các mặt hàng thực phẩm thịt tươi sống tăng mạnh (+23,8%); mặt hàng rau xanh tăng 3,5%; xăng dầu giảm 5%; gas tăng 10,7%. Nhìn chung, so với cùng kỳ năm 2019, ngoài mặt hàng thịt heo; giá cả các loại hàng hoá thiết yếu không có biến động lớn.

Doanh thu hoạt động vận tải trong 09 tháng năm 2020 ước đạt 103.643 triệu đồng, đạt 66,87% kế hoạch và bằng 90,01% so với cùng kỳ. Sản lượng hành khách vận chuyển đạt 260,58 ngàn hành khách, đạt 65,15% kế hoạch và bằng 95,47% so với cùng kỳ; sản lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 573,71 ngàn tấn, đạt 66,81% kế hoạch và bằng 95,77% so với cùng kỳ.

IV. THU, CHI NGÂN SÁCH; NGÂN HÀNG

            Tổng thu NSNN 09 tháng năm 2020 ước đạt 39.180 triệu đồng, đạt 84,81% kế hoạch và bằng 106,53% so với cùng kỳ.

Tổng chi NSNN 09 tháng năm 2020 ước đạt 358.674 triệu đồng, đạt 84,16% kế hoạch và bằng 108,97% so với cùng kỳ.

            Hoạt động của các ngân hàng thương mại: Trong 09 tháng năm 2020, doanh số cho vay đạt 1.239,03 tỷ đồng, giảm 25,98%; tổng dư nợ đến cuối tháng 09/2020 ước đạt 1.680 tỷ đồng, giảm 5,98%. Tình hình nợ quá hạn đạt mức 0,68%, tăng 0,39% so với cùng kỳ. Tình hình huy động vốn giảm 4,72% so với cùng kỳ.

            Hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội: Trong 09 tháng năm 2020, doanh số cho vay ước đạt 57,97 tỷ đồng, giảm 9,92% so với cùng kỳ; tổng dư nợ ước đạt 243 tỷ đồng, tăng 1,04%. Tình hình nợ quá hạn đạt mức 0,27%. Tình hình huy động vốn tăng 26,59% so với cùng kỳ.

V. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Văn hóa - thể thao

Về công tác thông tin, tuyên truyền: ngành VH-TT huyện đã tập trung làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền kết quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh, các chính sách- pháp luật mới,…; Phản ánh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của địa phương, đất nước. Bên cạnh đó,  ngành VH-TT đã tập trung hoàn thành tốt cho công tác phục vụ, tuyên truyền đại hội Đảng các cấp; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tốt các hoạt động  tuyên truyền phòng chống dịch COVID -19 đến tất cả các địa bàn cũng như mọi tầng lớp dân cư.

Về hoạt động VH-TDTT: Ngành VH-TT đã tổ chức 06 đêm biểu diễn, giao lưu VHVN phục vụ khoảng 4.600 lượt người xem; Phối hợp tổ chức 04 đợt/10 buổi các Lễ hội - Liên hoan - Hội thi - Hội diễn, thu hút khoảng 5.600 lượt khán giả;  duy trì giải đua thuyền truyền thống lần thứ 15; tổ chức ngày hội VH-TT và VNQC các xã nông thôn mới, đô thị văn minh huyện Đạ Tẻh lần thứ I có 11 đơn vị tham gia; tổ chức thành công cuộc thi tại các cụm và 01 đêm biểu diễn VHVN với chủ đề “Ca khúc Cách mạng Mừng Đảng - Mừng Xuân” thu hút khoảng 2.500 khán giả đón xem. Nhìn chung, các hoạt động TDTT cũng như phong trào tập luyện TDTT trong huyện hiện nay vẫn được duy trì và ngày càng mở rộng ở các khu dân cư cũng như các vùng.

            Về hoạt động thư viện: Tổng số sách hiện có là 24.455 bản. Trong 9 tháng đầu năm, thư viện huyện mở cửa phục vụ thường xuyên, có 191 lượt bạn đọc, lập 26 thẻ mới, luân chuyển 1.992 lượt sách, nhập 1.100 tờ báo, tạp chí.

2. Giáo dục

Kết quả năm học 2019 - 2020:

- Về hạnh kiểm: Tỷ lệ học sinh đạt loại khá - tốt chiếm 97,15%, trong đó cấp THCS đạt 97,37%, cấp PTTH đạt 96,77%. Loại yếu - kém có 0,07%, trong đó, cấp THCS đạt 0,07%, cấp PTTH đạt 0,06%.

- Về học tập: Tỷ lệ học sinh đạt loại khá - giỏi chiếm 58,26%, trong đó cấp THCS đạt 58,5%, cấp PTTH đạt 57,84%. Loại yếu - kém có 4,48%, trong đó cấp THCS đạt 3,36%, cấp PTTH đạt 5,81%.

- Riêng cấp tiểu học, về năng lực, tỷ lệ đạt chiếm 98,57%; về phẩm chất, tỷ lệ đạt chiếm 99,73%; học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%.

Tình hình năm học 2020-2021: Năm học 2020-2021 toàn huyện dự kiến có 14 trường mầm non với 96 lớp, 2.656 học sinh; 13 trường tiểu học với 179 lớp, 4.128 học sinh; 08 trường trung học cơ sở với 84 lớp, 2.885 học sinh; 03 trường trung học phổ thông với 56 lớp, 21.703 học sinh. Ngành Giáo dục của địa phương tập trung các biện pháp để huy động 100% trẻ em 06 tuổi vào lớp 1 và 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6. Riêng công tác tuyển sinh vào lớp 10, toàn huyện đã hoàn thành việc tuyển 628 học sinh, đạt tỷ lệ 91,28%.

3. Y tế

Nhìn chung, trong 09 tháng đầu năm2020, ngoài dịch sốt xuất huyết xảy ra trong tháng 05/2020, tình hình các loại dịch bệnh đều giảm so với cùng kỳ. Tình hình triển khai các chương trình y tế vẫn được quan tâm và triển khai thường xuyên; công tác khám, chữa bệnh được đảm bảo và nâng cao chất lượng. Trong 09 tháng năm 2020 đã thực hiện tiêm chủng mở rộng đầy đủ cho 551 trẻ em đạt 84,54% kế hoạch; tiêm VAT 2+ cho phụ nữ có thai được 377 trường hợp, đạt 83,59% kế hoạch; chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản đã khám và điều trị phụ khoa cho 6.429 lượt, thực hiện biện pháp kế hoạch hóa cho 343 ca, tỷ lệ PN đẻ được quản lý thai đạt 98,7%. Ngoài ra, trong 09 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Y tế đã khám và điều trị cho khoảng 74.058 lượt bệnh nhân, công suất sử dụng giường bệnh đạt 92,6%.

4. Xã hội

Công tác trợ giúp các đối tượng chính sách:      Thực hiện kịp thời các chính sách đối với người có công, hộ nghèo, người được hưởng chính sách trợ giúp xã hội theo quy định. Tổng kinh phí chi cho công tác trên là 2.184,7 triệu đồng. Ngoài ra, các đoàn thể, tổ chức từ thiện trong huyện cũng đã hỗ trợ 1.315 suất quà, trị giá khoảng 457 triệu đồng cho các đối tượng nghèo, hoàn cảnh khó khăn trong huyện. Trong đợt dịch COVID-19, địa phương cũng đã tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ cho các đối tượng nghèo, hoàn cảnh khó khăn trong huyện; hiện nay địa phương đang tiến hành các thủ tục để hỗ trợ các đối tượng theo chương trình của Chính phủ.

Về chính sách người có công, giảm nghèo: Thực hiện theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tổng số nhà hỗ trợ 85 căn, kinh phí 3,025 tỷ đồng (trong đó: xây mới 36 căn, kinh phí 1,8 tỷ đồng; sửa chữa 49 căn, kinh phí 1,225 tỷ đồng). Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ với tổng số kinh phí 5,5 tỷ đồng; kịp thời hỗ trợ 36,4 triệu đồng cho 16 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đột xuất.

Về Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được triển khai thực hiện khá tốt. Đến nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội 3.492 người, đạt 92,7% kế hoạch năm; tham gia bảo hiểm thất nghiệp 1.203 người, đạt 90,5% kế hoạch; tham gia bảo hiểm y tế 40.171 người, đạt 91,64%.

5. Tình hình an ninh chính trị - trật tự xã hội: 

Công tác quốc phòng địa phương được quan tâm thực hiện, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 được thực hiện đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

 Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, an toàn giao thông được tăng cường tuần tra, kiểm soát.

Trong 09 tháng đầu năm, tội phạm trật tự xã hội xảy ra 20 vụ, 42 đối tượng gây án, chủ yếu là về trộm cắp tài sản, giảm 04 vụ so với cùng kỳ; tội phạm về ma túy xảy ra 07 vụ, so với cùng kỳ tăng 6 vụ. Vi phạm pháp luật xảy ra 31 vụ, so với cùng kỳ giảm 02 vụ; tệ nạn xã hội phát hiện, bắt quả tang 18 vụ vi phạm về cờ bạc, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tai nạn giao thông đường bộ: Tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông, làm chết 03người, tài sản thiệt hại 21,6 triệu đồng.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt