Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2020 huyện Đơn Dương
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 9 tháng năm 2020 của Chi cục Thống kê huyện Đơn Dương

 I. SẢN XUẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP

1. Trồng trọt

Diện tích ngô gieo trồng tính đến ngày 10/9 đã gieo trồng được 293 ha, giảm 8,36% so với cùng kỳ; diện tích ngô thu hoạch ước đạt 182,3 ha; sản lượng thu hoạch ước đạt 937 tấn, so cùng kỳ giảm 26,54%.

Diện tích khoai trồng tính đến ngày 10/9 đã gieo trồng được 576,7 ha, giảm 3,35% so với cùng kỳ; diện tích khoai thu hoạch đến ngày 10/9 ước đạt 328,4 ha, giảm 13,28%; sản lượng thu hoạch ước đạt 4.032 tấn.

Diện tích rau các loại gieo trồng đến ngày 10/9 được 20.342,2 ha, giảm 2,32% so với cùng kỳ; diện tích rau các loại thu hoạch đến ngày 10/9 ước đạt 578.711,6 tấn, tăng 12,58% so với cùng kỳ.

Đối với cây lâu năm: Hiện trên địa bàn huyện đang mùa mưa nhưng trong tháng không có diện tích trồng mới cây lâu năm; diện tích cây chuối 100 ha, sản lượng thu hoạch từ đầu năm ước đạt 1950 tấn; cây dứa đạt 74,5 ha, sản lượng thu hoạch đạt 1.130,8 tấn; hồ tiêu đạt 1 ha, sản lượng 13,2 tấn; cà phê đạt 1.510 ha, hiện chưa vào mùa thu hoạch.

2. Chăn nuôi

Đàn trâu đạt 2.503 con, tăng 0,08% so với cùng kỳ; số con xuất chuồng đạt 566 con với sản lượng 177,9 tấn, tăng 0,5% so với cùng kỳ.

Đàn bò đạt 27.212 con, tăng 1,12% so với cùng kỳ; trong đó bò sữa đạt 13.750 con, tăng 4,72%. Số con bò xuất chuồng ước đạt 3.284 con với sản lượng 658 tấn.

Tổng đàn lợn đạt 10.786 con, giảm 3,44% so với cùng kỳ; Số lợn xuất chuồng ước đạt 18.702 con, tăng 0,41% so với cùng kỳ.

Tổng đàn gia cầm đạt 275 ngàn con; trong đó, đàn gà đạt 260 ngàn con, tăng 6,56% so với cùng kỳ. Sản lượng gà xuất chuồng ước đạt 475,1 tấn, sản lượng trứng gà đạt 15.206,1 ngàn quả.

3. Lâm nghiệp

Công tác phòng, chống cháy rừng được đảm bảo tốt và ý thức của nhân dân đã được nâng cao, hiện trên địa bàn huyện đang trong mùa mưa nên trong tháng không xảy ra vụ cháy rừng nào. Sản lượng gỗ khai thác tháng 9 đạt 3.245 m3, sản lượng củi khai thác ước đạt 100 Ste. Trong tháng xảy ra 2 vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích thiệt hại 690 m2.

            II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Công nghiệp

Nền kinh tế Việt Nam trước tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, cả nước bước sang giai đoạn vừa phòng chống dịch vừa khôi phục và phát triển kinh tế, hoạt động sản xuất công nghiệp trên cả nước nói chung và huyện Đơn Dương nói riêng đã có nhiều tín hiệu tích cực khi chỉ số sản xuất công nghiệp khu vực kinh tế cá thể trên địa bàn huyện 9 tháng năm 2020 đạt mức tăng 4,2% so với tháng trước, tăng 0,49% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo chiếm vai trò chủ đạo, có tỷ trọng lớn (chiếm gần 99,5% giá trị ngành công nghiệp cá thể trên địa bàn) đã tăng 4,20%. Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,65% so với cùng kỳ. Nhìn chung, sản xuất công nghiệp của huyện Đơn Dương cũng chịu tác động chung của dịch bệnh Covid 19, ảnh hưởng đến tiêu thụ và sản xuất hàng hóa nên mức tăng trưởng đạt thấp, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, trong bối cảnh chung của đại dịch, sản xuất công nghiệp trên địa bàn  vẫn có tăng trưởng, thể hiện sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương cũng như sự nỗ lực của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng nhau vượt qua khó khăn, duy trì và thúc đẩy sản xuất kinh doanh.  

2. Đầu tư xây dựng cơ bản

Tính đến hết tháng 8/2020 huyện Đơn Dương có 20 công trình chuyển tiếp, vốn cấp năm 2020 là 101,4 tỷ đồng. Công trình xây dựng mới nguồn ngân sách cấp huyện là 20 công trình, tổng mức vốn đầu tư theo kế hoạch của năm 2020 là 55,8 tỷ đồng, vốn cấp là 47,6 tỷ đồng. Nguồn ngân sách cấp tỉnh là 6 công trình, tổng mức đầu tư 291,8 tỷ đồng, vốn cấp 4,2 tỷ đồng.

III. THU, CHI NGÂN SÁCH

Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước 9 tháng 2020 ước 149,1 tỷ đồng, đạt 99,11% kế hoạch và bằng 98,56% so với cùng kỳ; trong đó, thu thuế và phí đạt 75,2 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch và bằng 83,9% so với cùng kỳ, thu từ nhà đất đạt 39,4 tỷ đồng, đạt 102,9% kế hoạch. Tổng chi ước đạt 267,9 tỷ đồng, đạt 45,8% kế hoạch.

IV. VĂN HÓA - XÃ HỘI

Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn ninh”. Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, các chính sách về an sinh xã hội. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2020 - 2021. Chú trọng nâng cao chất lượng khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; triển khai đồng bộ các chương trình y tế quốc gia, chủ động thực hiện công tác y tế dự phòng, phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm. Nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt