Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2020 huyện Lạc Dương
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 9 tháng năm 2020 của Chi cục Thống kê huyện Lạc Dương

 I. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

1. Trồng trọt

* Cây hàng năm

Gieo trồng và thu hoạch vụ Hè thu 2020:

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Hè thu 2020 ước đạt 2.308 ha, tăng 13,15% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây ngô gieo trồng 280 ha, bằng 97,56%, đã thu hoạch 250 ha, sản lượng ước đạt 1.232,4 tấn, bằng 92,94% so với cùng kỳ.

- Cây lấy củ có chất bột: Tổng diện tích gieo trồng 112 ha, tăng 12,79%, đã thu hoạch 22 ha, tăng 2,33%; sản lượng ước thu được 172,7 tấn, tăng 2,98% so với cùng kỳ.

- Cây rau các loại gieo trồng 1.524,1 ha, tăng 15,88%, đã thu hoạch 1.473,2 ha, tăng 10,7%; sản lượng ước thu được 58.316 tấn, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Đậu gieo trồng 17 ha, tăng 15,65%, đã thu hoạch được 16 ha, sản lượng ước đạt 11,8 tấn, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Hoa các loại gieo trồng 374,9 ha, tăng 10,92% so cùng kỳ.

Gieo trồng vụ Mùa 2020:

Diện tích lúa đã gieo cấy 94 ha, tăng 5,62% so với cùng kỳ; ngô gieo trồng 40 ha, bằng 100% so với cùng kỳ; rau các loại gieo trồng 1.391,5 ha, tăng 12,18% so với cùng kỳ.

* Cây lâu năm

Trong 9 tháng đầu năm 2020 bà con chủ yếu tiến hành làm cỏ, tưới nước, bón phân, tỉa cành trên một số loại cây lâu năm trọng điểm trên địa bàn huyện như cà phê, cây ăn quả.

Cây cà p: Trên địa bàn của huyện chủ yếu là diện tích cây cà phê, diện tích hiện có đến tháng 9 năm 20204.125 ha, tăng 2,49% so với cùng kỳ; Các loại cây ăn quả khác: Diện tích hiện có là 500 ha, tăng 1,47% so cùng kỳ.

Hiện đang trong giai đoạn mùa mưa công tác trồng mới cây lâu năm được triển khai. Diện tích cà phê được trồng mới là khoảng 120 ha, diện tích cây ăn quả trồng mới là 7,25 ha.

2. Chăn nuôi

- Đàn trâu: số con hiện có là 1.936 con, tăng 1,63% so với cùng kỳ, ước sản lượng thịt hơi xuất chuồng đến tháng 9/2020138,5 tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ.

- Đàn bò: số con hiện có là 4.700 con, tăng 13,8% so với cùng kỳ, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đến tháng 9 là 253,5 tấn, tăng 2,78% so với cùng kỳ.

- Đàn lợn: số con hiện có là 3.406 con, tăng 6,91% so với cùng kỳ, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đến tháng 9147,8 tấn, tăng 0,27% so với cùng kỳ.

- Đàn gia cầm: số con hiện có tại thời điểm hiện tại là 22.660 con, bằng 99,52% so với cùng kỳ, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đến tháng 9 năm 2020 65,65 tấn, tăng 1,42% so cùng kỳ; Sản lượng trứng thu được đến tháng 9 năm 2020 242,5 ngàn quả, tăng 1,17% so với cùng kỳ.

3. Lâm nghiệp

Giao khoán QLBVR: Tổng diện tích giao khoán trên toàn địa bàn huyện Lạc Dương năm 2020 là 107.542,17 ha/3.133 hộ và 12 đơn vị tập thể (18.675,55 ha).

Công tác trồng cây, trồng rừng phân tán: Thực hiện kế hoạch trồng cây phân tán năm 2020, trong thời gian qua đã trồng được 1.663 cây các loại (50 cây kim ngân, 50 cây phượng tím, 1563 cây mai anh đào).

Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm: Trong 9 tháng đầu năm 2020, đã lập 40 hồ sơ vi phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; diện tích vi phạm 13.832 m2 (giảm 3.283 m2 so với cùng kỳ); lâm sản thiệt hại 291,722 m3 (tăng 34,515 m3 so với cùng kỳ).

4. Thủy sản

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 9 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện là 27,9 ha, tăng 1,45% so cùng kỳ; diện tích thu hoạch thủy sản ước 9 tháng năm 2020 cũng là 27,9 ha, tăng 1,45% so cùng kỳ. Sản lượng thủy sản thu được là 636,2 tấn, tăng 20,04% so với cùng kỳ; Về sản xuất sản lượng cá giống trong 9 tháng là 0,09 triệu con, tăng 2,27% so với cùng kỳ.

            II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Công nghiệp:

Sản xuất công nghiệp 9 tháng đạt 463,53 tỷ đồng, tăng 4,71% so với cùng kỳ. Trong đó giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp 9 tháng đạt 12,16 tỷ, bằng 97,23% so với cùng kỳ.

2. Đầu tư xây dựng cơ bản:

Tính tới cuối tháng 8, các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện thực hiện được khoảng 123.583/273.785 triệu đồng, đạt gần 45,14% kế hoạch vốn, giảm 15,8% so với cùng kỳ.

III. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giá cả, chất lượng hàng hóa, ngăn chặn việc buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại. Đã tổ chức kiểm tra 95 cơ sở kinh doanh, trong đó có 61 cơ sở đạt, chiếm tỷ lệ 64,2%; 9 tháng cấp mới được 100 giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể với tổng vốn đăng ký là 18.915 triệu đồng. Các ngành dịch vụ, du lịch do ảnh hưởng chung của dịch Covid-19 nên lượng khách đến với địa phương giảm sâu. Trong 9 tháng đầu năm 2020 khách du lịch đến tham quan trên địa bàn huyện đạt 572.000 lượt khách, doanh thu đạt 59,422 tỷ đồng (giảm gần 640.300 lượt khách và giảm 45,262 tỷ đồng so với cùng kỳ).

IV. THU, CHI NGÂN SÁCH

Thu ngân sách:

Dự toán thu NSNN năm 2020 trên địa bàn huyện 122,8 tỷ đồng, đến ngày
11/9/2020 đã thực hiện được 80,237 tỷ đồng, đạt 65,34% dự toán.

Chi ngân sách:

Chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2020 thực hiện 244,82 tỷ đồng,
đạt 72,9%KH. Nhìn chung, tình hình thu, chi ngân sách địa phương cơ bản đảm
bảo cân đối để phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

V. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Văn hóa

Công tác quản lý nhà nước về văn hoá, dịch vụ trên địa bàn tiếp tục được
tăng cường; Công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được triển khai rộng khắp trên địa bàn huyện; sản xuất và phát song được 160 chương trình phát trên sóng phát thanh, với 1.920 tin, bài, phóng sự các loại, biên dịch 160 chương trình sang tiếng Kơ Ho; 64 chương trình truyền hình, với 760 tin, bài, phóng sự các loại; thực hiện 12 trang địa phương; hoàn thành các video clip chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; phát được 1.148 giờ phát thanh.

Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền các văn bản chỉ đạo về công tác
tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Triển khai kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và kế hoạch công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020.

2. Giáo dục

Hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019-2020, tỷ lệ học sinh khá, giỏi, học sinh hoàn thành nhiệm vụ các môn học tăng hơn so với cùng kỳ năm học trước. Tỷ lệ học sinh ra lớp đối với các bậc học như Mầm non đạt tỷ lệ 100%, Tiểu học đạt 100%, Trung học cơ sở đạt 99,1%, Trung học phổ thông đạt 99,8%; kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2019-2020 đạt 98,8%; tổ chức khai giảng năm học mới 2020-2021 theo kế hoạch, tỷ lệ học sinh ra lớp ở các cấp học ngay từ đầu năm đạt 97%.

Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm. Đến nay toàn
huyện có 16/18 trường chuẩn quốc gia đạt 88,9%.

3. Y tế

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn được các cấp, các
ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt cùng với đồng thuận vào cuộc của người dân
nên dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn được kiểm soát; đã triển khai các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch bệnh như: thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng các phương án, phun xịt khử trùng; tổ chức tốt công tác cách ly y tế đối với người về từ vùng dịch, lập chốt kiểm tra… tính đến nay trên địa bàn huyện chưa có trường hợp dương tính do dịch bệnh Covid-19; quyết định cách ly tập trung do nghi nhiễm đối với 24 trường hợp tại công ty Hokkaido Lotus, 07 trường hợp tại Trung tâm y tế huyện và 03 trường hợp tại Nhà khách Bệnh xá H32 - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh do đi về từ vùng dịch (thành phố Đà Nẵng).

Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bảo hiểm y tế đến ngày 10/9/2020 đạt 82,07%. Công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân được quan tâm.

4. Công tác xã hội

Về Lao động, đào tạo nghề và giải quyết việc làm: Tổ chức đào tạo nghề cho 592 lao động, đạt 74%; giải quyết việc làm cho 520 lao động, đạt 65%.

Chính sách người có công: Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp hàng tháng, trợ cấp tết cho các đối tượng được thụ hưởng. Chi trả cho đối tượng người có công với cách mạng với kinh phí trên 1,6 tỷ đồng và trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội với kinh phí trên 1,9 tỷ đồng.

Tổ chức rà soát các đối tượng được hỗ trợ bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, hoàn thành hỗ trợ cho 4.671 đối tượng với tổng kinh phí 3.998,55 triệu đồng.

   Chính sách y tế: Thường xuyên đôn đốc các xã, thị trấn rà soát đảm bảo cấp việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước được đầy đủ, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Ban hành kế hoạch giảm nghèo, kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chuẩn tiếp cận đa chiều năm 2020.

5. An toàn xã hội

Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện nhìn chung được giữ vững và ổn định.

Thực hiện các giải pháp đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an
toàn xã hội, góp phần tạo môi trường an ninh ổn định để nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhân dân an tâm sản xuất kinh doanh; tiếp tục nắm chắc diễn biến tình hình và kịp thời phát hiện, ngăn chặn các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, không để xảy ra điểm nóng về chính trị; đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống tội phạm hình sự, kiềm chế, giảm thiểu tối đa về tai nạn giao thông; tăng cường công tác quản lý nhà nước với các hoạt động tôn giáo.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt