Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2020 thành phố Đà Lạt
Trích từ báo cáo kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2020 của Chi cục Thống kê thành phố Đà Lạt

 I. NÔNG - LÂM NGHIỆP

1. Tiến độ sản xuất nông nghiệp.

a. Trồng trọt: Cây hàng năm gieo trồng tháng 9 ước đạt 1.031,76 ha, bằng 100,57% so cùng kỳ năm trước: Rau các loại gieo trồng 627,46 ha, bằng 101,04% cùng kỳ, sản lượng đạt 12.387,79 tấn bằng 101,16% cùng kỳ.

Cây lâu năm của thành phố ước đạt là 6.273,60 ha, bằng 99,97% so cùng kỳ năm trước.

b. Chăn nuôi: Tổng đàn gia cầm hiện nay, ước đạt 196,79 nghìn con, trong đó: đàn gà 158,90 nghìn con, bằng 94,95% so cùng kỳ năm trước, giá trứng gà công nghiệp tại các cơ sở chăn nuôi từ 22.000-27.000 đồng/kg giá có tăng so tháng trước, các cơ sở chăn nuôi gà có xu hướng chuyển ra xa các khu dân cư, tránh ô nhiễm môi trường; heo 5.919 con, bằng 94,10% và trâu bò 1.340 con.

2. Lâm nghiệp

Số doanh nghiệp thuê đất lâm nghiệp, thuê rừng là 93 doanh nghiệp, để đầu tư dự án với tổng diện tích là 4.654,4 ha. Các đơn vị chủ rừng đã thực hiện việc giao khoán bảo vệ rừng với tổng diện tích là 15.080,69 ha cho 397 hộ, 02 tổ chức và 10 doanh nghiệp ngoài nhà nước từ nguồn chi trả dịch vmôi trường rừng. Từ đầu mùa khô đến nay, trên trên địa thành phố xảy ra 07 đám cháy nhỏ, cháy lại thảm cỏ dưới tán rừng với diện tích khoảng 05ha; trong đó có 01 vụ cháy rừng xảy ra tại lô k, l, khoảnh 9, tiểu khu 157B, phường 4 với diện tích thiệt hại là 0,442ha rừng trồng thông ba lá năm thứ 4.

b) Tình hình vi phạm Lâm luật: Trong tháng đã phát hiện 08 vụ. Bao gồm: Phá rừng trái pháp luật 07 vụ và vi phạm khác 01 vụ. Xử lý hành chính 06 vụ, thu nộp ngân sách 18,0 triệu đồng.

3. Thủy sản: Tổng diện tích thủy sản năm 2020 đạt 20,39ha, bằng 100,25% năm trước; sản lượng thủy sản tháng 9 năm 2020 ước đạt 4,87 tấn, bằng 100,62% so năm trước.

II. CÔNG NGHIỆP -  XÂY DỰNG

1. Công nghiệp Cá thể.

Giá trị sản xuất công nghiệp cá thể tháng 9 ước đạt 30,6 tỷ đồng (giá hiện hành) tăng 1,8% và đạt 18,7 tỷ đồng (giá so sánh 2010) bằng 98,6% so với cùng kỳ năm trước. 09 tháng đầu năm ước đạt 222,6 tỷ đồng (giá hiện hành) bằng 89,2% và 137 tỷ đồng (giá so sánh 2010) bằng 86,3% so với cùng kỳ. Một số ngành chính như sau:

- Công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nền sản xuất công nghiệp của thành phố, chiếm 99,7%. Tháng 9, giá trị sản xuất ước đạt 30,5 tỷ đồng (giá hiện hành), tăng 1,8% so cùng kỳ và đạt 18,7 tỷ đồng (giá so sánh 2010) bằng 98,6%. 09 tháng đầu năm đạt 222,1 tỷ đồng (giá hiện hành) bằng 89,1% và đạt 136,7 tỷ đồng (giá so sánh 2010) bằng 86,3% so với cùng kỳ. Một số ngành chiếm tỷ trọng lớn trong ngành chế biến, chế tạo như:

+ Chế biến thực phẩm ước đạt 16,1 tỷ đồng (giá hiện hành), tăng 4,6% và đạt 10,8 tỷ đồng (giá so sánh 2010) tăng 1,6%; sản xuất đồ uống ước đạt 62 triệu đồng (giá hiện hành), tăng 5,4%; đạt 46,2 triệu đồng (giá so sánh 2010) tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước do bị ảnh hưởng của dịch, các cơ sở sản xuất mở cửa trở lại nhưng với số lượng tiêu thụ ít hơn, khách du lịch cũng ít hơn năm trước. 09 tháng đầu năm ngành chế biến thực phẩm ước đạt 119,9 tỷ đồng (giá hiện hành) bằng 97,3% và đạt 79,3 tỷ đồng (giá so sánh 2010) bằng 89,4%. Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và sản xuất đồ uống chiếm tỷ trọng 52% của ngành chế biến chế tạo.

+ Ngành sản xuất trang phục ước đạt 5,8 tỷ đồng (giá hiện hành) bằng 97,8% và đạt 2,7 tỷ đồng (giá so sánh 2010) bằng 92,9% so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân do nhiều cơ sở may mặc chưa có khách hàng vì đợt dịch bệnh và khách du lịch lên Đà Lạt giảm mạnh. 09 tháng đầu năm đạt 39,1 tỷ đồng (giá hiện hành) bằng 75,7% và đạt 18,2 tỷ đồng (giá so sánh 2010) bằng 74,4% so với năm ngoái.

+ Ngành sản xuất đồ mộc gia dụng giá trị sản xuất tháng 9 ước đạt 4,1 tỷ đồng (giá hiện hành) tăng 3% và đạt 2,3 tỷ đồng (giá so sánh 2010) bằng 99% do lượng đơn đặt hàng giảm và ngoài ra nhiều cơ sở do ko có nguồn tiêu thụ nên lượng sản xuất chưa cao được như trước do tâm lý của người dân. 09 tháng đầu năm đạt 27,9 tỷ đồng (giá hiện hành) bằng 80,2% và 15,7 tỷ đồng (giá so sánh 2010) bằng 80% so với năm 2019.

- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt giá trị sản xuất ước đạt 63 triệu đồng (giá hiện hành), bằng 96,9% và đạt 40 triệu đồng (giá so sánh 2010) bằng 93,1% do các cơ sở kinh doanh ăn uống, nhà hàng, cà phê giải khát hoạt động nhưng lượng khách và lượng tiêu thụ chưa cao như trước nên lượng sản xuất nước đá giảm đáng kể.

2. Xây dựng cơ bản

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 là 307,69 tỷ đồng, bao gồm: Ngân sách tỉnh quản lý phân bổ 150,231 tỷ đồng và ngân sách thành phố 157,46 tỷ đồng, trong đó: Vốn cân đối ngân sách thành phố 39,425 tỷ đồng, nguồn vốn đô thị loại I là 45 tỷ đồng, nguồn vốn XDCB huyện xã và tăng thu 73,034 tỷ đồng. Thành phố đã phân bổ cho các công trình năm 2020 theo quy định tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư trong việc triển khai thực hiện.

III. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI

1. Thương mại - dịch vụ

a. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội.

Tháng 9 năm 2020, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội giảm do vẫn tiếp tục ảnh hưởng dịch COVID-19; ước đạt 872,34 tỷ đồng, bằng 89,09% so tháng trước và bằng 63,52% cùng kỳ; trong đó bán lẻ 652,20 tỷ đồng, bằng 96,17% so tháng trước và bằng 71,65% cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ tiêu dùng 220,14 tỷ đồng, bằng 73,13% so tháng trước và bằng 47,53% cùng kỳ.

09 tháng đầu năm 2020, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 11.268,22 tỷ đồng, bằng 98,61% cùng kỳ; trong đó bán lẻ 7.145,96 tỷ đồng, bằng 99,24% cùng kỳ và Doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4.122,26 tỷ đồng, bằng 97,54% cùng kỳ.

2. Tình hình khách đến tham quan, du lịch: Tháng 9 lượng khách tham quan giảm so tháng trước do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Tháng 9, ước có 125.621 lượt khách đến tham quan, du lịch bằng 64,04% so tháng trước và bằng 24,20% so với cùng kỳ. 09 tháng đầu năm, ước đạt có 2.340.557 lượt khách, bằng 82,79% so với cùng kỳ. Gồm: 78.214 lượt khách nước ngoài, bằng 46,11% cùng kỳ. 2.262.343 lượt khách trong nước bằng 85,13% cùng kỳ. Ước tổng cộng có 4.797.160 ngày khách đăng ký lưu trú, bằng 83,56% cùng kỳ. Gồm: 98.002 ngày khách nước ngoài, bằng 46,73% cùng kỳ. 4.699.158 ngày khách trong nước bằng 84,96% cùng kỳ.

3. Giá bán lẻ hàng hóa tháng 9

Tháng 9, giá xăng dầu không tăng so tháng trước nhưng vẫn giảm so cùng kỳ.  Hàng thực phẩm: Thịt heo đùi bằng 97,14% so tháng trước và gấp 2 lần so cùng kỳ, trứng gà công nghiệp tăng 13,64%; bắp sú tăng 20% cùng kỳ. Hàng chất đốt: Gaz petrolimex tăng 4,92%, xăng E5 bằng 74,9% so với cùng kỳ, dầu diezel bằng 73,21% so với cùng kỳ. VLXD: Xi măng tăng 3,16% so với cùng kỳ. Vàng, ngoại tệ: Vàng 99,99 tăng 4,26% so tháng trước và tăng 29,33% so  cùng kỳ. Đô la Mỹ bằng 99,78% so cùng kỳ.

2. Vận tải

Tháng 9 doanh thu ước đạt 84,32 tỷ đồng, tăng 13,11% tháng trước và bằng 81,13% cùng kỳ; trong đó, kinh tế tư nhân 60,15 tỷ đồng, chiếm 71,33%, tăng 12,09% so tháng trước và bằng 75,76% cùng kỳ; kinh tế cá thể đạt 24,02 tỷ đồng, chiếm 28,49%, tăng 15,81% tháng trước và bằng 98,81% so cùng kỳ. Kinh tế tập thể đạt 0,15 tỷ đồng, chiếm 0,002%, tăng 6,05% tháng trước và bằng  67,48% so cùng kỳ.

09 tháng doanh thu ước đạt 770,32 tỷ đồng, bằng 82,87% so cùng kỳ; trong đó, kinh tế  t nhân 584,53 tỷ đồng, chiếm 75,88%, bằng 82,69% cùng kỳ; kinh tế cá thể đạt 184,131 tỷ đồng, chiếm 23,90%, bằng 83,50% so cùng kỳ và Kinh tế tập thể đạt 1,66 tỷ đồng, chiếm 0,002%, bằng 77% so cùng kỳ.

IV. TÀI CHÍNH

1. Thu ngân sách

Thu ngân sách Nhà nước tháng 9 năm 2020 ước đạt 105.429 triệu đồng, bằng 97,57% so cùng kỳ; trong đó: thuế phí, lệ phí: 70.912 triệu đồng, bằng 92,00% cùng kỳ; các khoản thu về nhà đất: 31.767 triệu đồng, bằng 110,84% cùng kỳ và thu khác 2.749 triệu đồng, bằng 118,71% cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách Nhà nước 09 tháng năm 2020 ước đạt 1.023.073 triệu đồng, tăng 6,27% so cùng kỳ và đạt 70,22% so kế hoạch 2020; trong đó: thuế phí, lệ phí: 548.650 triệu đồng, bằng 90,12% cùng kỳ và đạt 59,12% so kế hoạch cả năm; các khoản thu về nhà đất: 451.994 triệu đồng, bằng 138,29% cùng kỳ và đạt 91,50% so kế hoạch năm và thu khác 22.428 triệu đồng, bằng 82,87% cùng kỳ và đạt 64,08% so kế hoạch 2020.

2. Chi ngân sách

Tổng chi ngân sách tháng 9 ước đạt 61.474 triệu đồng, bằng 111,84% so cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách 09 tháng đầu năm ước đạt 635.993 triệu đồng, bằng 119,51% so cùng kỳ năm trước và đạt 68,28% so kế hoạch 2020.

V. VĂN HÓA - GIÁO DỤC - Y TẾ - XÃ HỘI.

1. Văn hóa

Tăng cường công tác kiểm tra các loại hình dịch vụ văn hóa trên địa bàn, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, đặt bảng hiệu, nâng cao chất lượng tuyên truyền nhằm phản ánh tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, an toàn giao thông, văn minh đô thị. Kiểm tra các loại hình dịch vụ văn hóa, internet công cộng, trò chơi điện tử, qua đó đã hạn chế một số tiêu cực, tệ nạn xã hội trong lĩnh vực văn hóa.

Tổ chức Liên hoan văn nghệ các khu phố, thôn văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ chí Minh.Tổ chức các cuộc thi thể thao cấp thành phố, đua xe đạp tranh cúp Truyền hình toàn quốc lần thứ 31 chặng vòng quanh Hồ Xuân Hương, Đại hội thể dục thể thao cấp thành phố có 16/16 phường, xã tham gia. 

       2. Giáo dục: Kiểm tra cơ sở vật chất trường, lớp, đầu tư sửa chữa, mua sắm trang thiết bị và tình hình chuẩn bị năm học mới, tổ chức ngày tựu trường và khai giảng năm học 2020 -2021.

Hoàn thành công tác tuyển sinh vào khối lớp 1, lớp 6, lớp 10 và vào trường phổ thông Dân tộc nội trú; hoàn thành thuyên chuyển, tiếp nhận, điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý năm học mới. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hè 2020. 

4. Xã hội

Tiếp tục thực hiện chế độ của Nhà nước đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công. Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ cho 4.081 trường hợp người có công và thân nhân người có công với cách mạng với tổng số tiền 833,7 triệu đồng.

Phối hợp với UBND xã Xuân Trường chọn 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng xe đạp do Bảo Việt nhân thọ Lâm Đồng tài trợ. Với 4.662 đối tượng BTXH, 880 người bán vé số dạo, 84 hộ cận nghèo và 1.290 đối tượng người có công bị ảnh hưởng dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 9,8 tỷ đồng.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt