Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2020 huyện Bảo Lâm
Trích từ báo cáo kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2020 của Chi cục Thống kê huyện Bảo Lâm

 I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP - THỦY SẢN

1. Cây hàng năm

Tính đến thời điểm 10/09/2020 nông dân thu hoạch vụ hè thu với diện tích được 557,1 ha bằng 96,82% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: Thu hoạch được 170 ha bắp bằng 91,74% so cùng kỳ; khoai lang 12 ha; diện tích rau, đậu, hoa các loại thu hoạch được 286,52 ha bằng 100,4% so với năm 2019; diện tích cây gia vị, dược liệu thu được 43,6 ha; diện tích cây hàng năm khác thu được 31,17 ha, chủ yếu cỏ voi.

2. Cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả

Hiện nay đã vào mùa mưa nông dân đang tiến hành trồng mới các cây lâu năm như cà phê, cây ăn quả…Tình hình trồng mới cây lâu năm tính đến thời điểm 10/9/2020 toàn huyện mới trồng, ghép cải tạo ước đạt được 1.300 ha chủ yếu ở nhóm cây ăn quả và cây cà phê, phần lớn là diện tích cà phê già cỗi bà con phá đi trồng tái canh lại.

3. Chăn nuôi

Tính đến thời điểm này đàn gia súc, gia cầm hiện nay ổn định và đang phát triển tốt, tuy nhiên ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu phi làm cho nguồn cung  tiêu thụ thịt lợn khan hiếm, làm giá heo hơi tăng cao so cùng kỳ năm trước. Theo số liệu điều tra chăn nuôi thời điểm 1/7; Tổng đàn heo là 13.853 con bằng 52,6% so với cùng thời điểm, tổng đàn gia cầm 2.070,2 ngàn con tăng 7,58% so cùng thời điểm chủ yếu tăng ở đàn gà và chim cút. 

4. Tình hình dịch bệnh và phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.                                                                                                                                                                                                  

a.Tình hình dịch bệnh:

Trên cây trồng: trong tháng có xuất hiện rải rác mọt đục cành, bệnh rỉ sắt, khô cành, vàng lá, nấm hồng, rệp các loại trên cây cà phê song ở mức độ nhẹ, không phát thành dịch, bọ xít muỗi, bọ cánh tơ phát triển trên cây chè.

b. Công tác phòng chống dịch bệnh.

- Trên cây trồng: Duy trì thường xuyên công tác điều tra dự tính, dự báo sâu bệnh hại trên cây trồng nhằm hạn chế tối đa mức độ thiệt hại trên cây trồng.        

-Trên vật nuôi: Ngành thú y của huyện tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tuyên truyền phổ biến trên đài phát thanh địa phương về diễn biến tình hình dịch bệnh và khuyến cáo cho nhân dân nhằm nâng có ý thức trách nhiệm cho nhân dân.

   5. Lâm nghiệp 

 Tình hình vi phạm lâm luật: Tổng số vụ vi phạm phát hiện trong tháng 8 là 6 vụ lũy kế là 56 vụ, phân loại các hành vi sau:

Khai thác rừng trái phép: 22 vụ, lâm sản thiệt hại là 104,4 m3 gỗ các loại

Phá rừng trái pháp luật 12 vụ, diện tích thiệt hại 19,7 ha và lâm sản thiệt hại 41,93 m3 gỗ các loại.

Vi phạm các vấn đề về quản lý lâm sản là 22 vụ.

Kết quả xử lý 45 vụ, thu nộp ngân sách 578 triệu đồng.

2.Tình hình khai thác lâm sản: Trong tháng công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm khai thác trắng rừng trồng 86 m3 gỗ lũy kế 228 m3, bán cây đứng gỗ keo 1.154 m3.    

6. Thủy sản

1.     Nuôi trồng

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên toàn huyện ước khoảng 241,75 ha tăng 1,1% so cùng kỳ, người nông dân tận dụng ao trữ nước tưới cà phê để thả nuôi chủ yếu là tự phục vụ sinh hoạt hàng ngày của hộ là chính.

2. Khai thác thủy sản trong tháng

 Tình hình đánh bắt thủy sản ở huyện chủ yếu trên các hồ có mặt nước lớn, các hồ chứa nước như hồ cái bảng của bauxit, hồ chứa nước của thủy điện Đồng Nai 3,4… sản lượng đánh bắt giảm do nguồn cá ở hồ, suối dần cạn kiệt. Sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng trong tháng 9/2020 ước đạt 117,94 tấn bằng 102,19% so cùng kỳ.

II.  SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Giá trị sản xuất công nghiệp khu vực cá thể tháng 8 năm 2020 trên địa bàn (giá so sánh 2010) đạt 16,01 tỷ đồng, ước tháng 9/2020 đạt 16,07 tỷ đồng, bằng 98,71% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành tháng 8 năm 2020 đạt 24,78 tỷ đồng, ước tháng 9/2020 đạt 25,89 tỷ đồng, bằng 100,09 % so với cùng kỳ năm trước.

Phân tích giá trị sản lượng công nghiệp 9 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (giá so sánh 2010) theo nhóm ngành công nghiệp: Nhóm ngành khai thác cát đá đạt 0,4 tỷ đồng, bằng 112,5 % so với cùng kỳ; nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 199,14 tỷ đồng, bằng 100,07% so với cùng kỳ.

III. THƯƠNG MẠI, VẬN TẢI, BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) bùng phát mạnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội; thương mại tiếp tục suy giảm, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, thất nghiệp, thiếu việc làm tăng cao.

Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng đạt 2.034 tỷ đồng, giảm 3,5% so với cùng kỳ, mức giảm thấp so với toàn tỉnh là do trên địa bàn các ngành chịu tác động lớn của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) như ngành dịch vụ du lịch, lưu trú, nhà hàng, . . . chiếm tỉ trọng nhỏ.

IV. VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG CƠ BẢN

Vốn đầu tư thực hiện kế hoạch năm 2020 của huyện là 266.220 triệu đồng. Trong tháng 09 năm 2020 các đơn vị tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp năm 2019 và khởi công các công trình mới, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách thực hiện ước tháng 09 năm 2020 là 17.027 triệu đồng: chia ra nguồn vốn từ NS Tỉnh là 8.500 triệu đồng, vốn từ NS huyện là 8.527 triệu đồng, lũy kế thực hiện 149.448 triệu đồng.

V. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH - TÍN DỤNG

Thu  ngân sách

Trong 9 tháng đầu năm 2020, thu NSNN địa phương ước đạt 523.595 triệu đồng, bằng 98,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu thuế và phí trên địa bàn ước đạt 445.671 triệu đồng bằng 97,3% so với cùng kỳ năm trước.

Phần huyện quản lý ước đạt 135.207 triệu đồng, bằng 147,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu thuế và phí trên địa bàn ước đạt 79.764 triệu đồng, bằng 152,6% so với cùng kỳ năm trước.

Chi ngân sách.

Chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu ước đạt 621.871 triệu đồng bằng 116,1 % so với cùng kỳ năm trước. Trong tổng số chi ngân sách địa phương, chi đầu tư thực hiện 201.095 triệu đồng, chi sự nghiệp kinh tế 30.872 triệu đồng; chi sự nghiệp giáo dục đạt 205.149 triệu đồng; chi sự nghiệp y tế 14.392 triệu đồng; chi quản lý hành chính cấp Huyện bằng 104.763 triệu đồng.

*Các ngân hàng thương mại:      9 tháng đầu năm 2020 các chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn đã cho 6.938 lượt hộ vay, với doanh số ước là 3.315.975 triệu đồng; bằng 91,0 % so với cùng kỳ năm trước; thu nợ 2.861.246 triệu đồng, bằng 96,3 % so với cùng kỳ năm trước. Tổng số dư nợ của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn đến thời điểm hiện nay là 4.327.185 triệu đồng, bằng 109,6% số dư nợ cùng kỳ năm trước.

Chính sách xã hội: 9 tháng đầu năm 2020 Ngân hàng chính sách xã hội cho 1.618 lượt hộ chính sách vay vốn với số tiền 50.624 triệu đồng, bằng 64.4% so với cùng kỳ năm trước. Thu nợ ước đạt 28.887 triệu đồng, bằng 61,6% so với cùng kỳ năm trước. Số dư nợ của Ngân hàng CSXH ước đạt 395.729 triệu đồng, bằng 106,4% so với cùng kỳ năm trước

Hoạt động của các Quỹ Tín dụng: 9 tháng đầu năm 2020 các Quỹ tín dụng và chi nhánh trên địa bàn huyện đã cho 3.529 hộ vay vốn với số tiền 857.198 triệu đồng, bằng 94,7% doanh số cho vay cùng kỳ năm trước; thu nợ ước đạt 869.651 triệu đồng, bằng 98,2% so với cùng kỳ năm trước. Số dư nợ của Các Quỹ TD và chi nhánh là 621.710 triệu đồng, bằng 102,8% so với cùng kỳ năm trước.

VI. XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

Xuất khẩu: Trong tháng 8 Nhà máy Alumin xuất khẩu 85.093 tấn Alumin, trị giá xuất khẩu đạt 24,619 triệu USD nước cuối cùng hàng đến gồm Trung Quốc 31.327 tấn, Hàn Quốc 498 tấn, Ấn Độ 5.483, Hồng Kong 10.394 tấn, Du Bai 4.965 tấn và Thụy Sỹ 32.424 tấn Alumin. xuất khẩu 8.099 tấn Hydroxit nhôm trị giá 1,298 triệu USD. Lũy kế 8 tháng 401.889 tấn Alumin, trị giá xuất khẩu đạt 111,8 triệu USD. xuất khẩu 43.049 tấn Hydroxit nhôm trị giá 7,47 triệu USD. Dự ước tháng 9 xuất khẩu 68.000 Alumin và 4.500 tấn Hydroxit. Tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn ước đạt 133,35 triệu USD.

Nhập khẩu: Trong tháng 9 năm 2020 kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn đạt 0,1 triệu USD. Các mặt hàng nhập khẩu chính trên địa bàn huyện là phân bón chuyên dụng như phân NPK vô cơ, bao bì bảo quản hoa phục vụ cho xuất khẩu. Lũy kế 9 tháng kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn đạt 0,87 triệu USD.

VI. VĂN HÓA, XÃ HỘI

Công tác tuyên truyền: Ngành Văn hóa-Thông tin từ huyện đến cơ sở đã tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt tuyên truyền các Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Bảo Lâm lần thứ V - Nhiệm kỳ 2015-2020, gắn công tác tuyên truyền các nghị quyết với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Tuyên truyền các ngày lễ lớn như 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); Tuyên truyền chủ quyền Biển đảo Việt Nam; kỷ niệm 90 năm Xô viết Nghệ tĩnh (1930 – 2020); kỷ niệm 75 năm thành lập Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2020) và 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (2005 - 2020) …

Môi trường: Trong tháng 9 năm 2020 nhà máy nước Bảo Lâm sản xuất 52.094 m3, lũy kế 499.950 m3, nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch của 4.230 hộ dân trên địa bàn giảm 1.378 hộ so với cùng kỳ năm trước. Công tác thu gom rác thải và giữ gìn vệ sinh môi trường được cải thiện hơn trước, các cơ quan, đơn vị bảo vệ môi trường đặc biệt trung tâm khai thác CTCC huyện đã tích cực triển khai công tác vệ sinh đường phố, chăm sóc cây xanh khu công viên và các tuyến đường nhằm tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với các đơn vị, cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán.

Y tế: Trong tháng huyện tập trung triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh Lâm Đồng và hướng dẫn của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng; Xây dựng kế hoạch ứng phó, hướng dẫn các địa phương chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid-19, giám sát thường xuyên công tác phòng chống dịch tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện.

 Trong tháng 9 năm 2020: huyện Bảo Lâm đã tổ chức khám chữa bệnh tổng cộng là 9.167 lần khám, lũy kế 81.461 lần khám. Số người điều trị tại các CSYT là 607 người trong đó: điều trị nội trú 581 người, lũy kế 4.924 người; điều trị ngoại trú 26 người, lũy kế 643 người. Số trẻ em được tiêm chủng đầy đủ 198 TE, lũy kế 1.612 trẻ em. Số phụ nữ có thai được tiêm phòng Uốn ván 266 người, lũy kế 1.931 người. Số lần khám thai 516 lần, lũy kế 4.763 lần. Số lần khám phụ khoa là 1.415 lần, lũy kế 13.243 lần.

Giáo dục: Tập trung chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Chỉ đạo các trường huy động trẻ 5 tuổi đến trường, tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và phối hợp với các trường THPT tuyển sinh lớp 10 đảm bảo chỉ tiêu biên chế được giao. Tính đến ngày 5/9/2020 toàn ngành có 24.313 học sinh, trong đó: mầm non 168 lớp/5.073 học sinh, bậc tiểu học 430 lớp/11.575 học sinh, bậc THCS 257 lớp/7.665 học sinh.

An ninh, quốc phòng: Triển khai Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo TTATGT, TTXH dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc Khánh 2/9, 75 năm Ngày truyền thống CAND; Kế hoạch TTKS, XLVP người điều khiển xe trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Tiếp tục gọi hỏi, răn đe, cho ký cam kết chấp hành luật GTĐB đối với số thanh thiếu niên thường xuyên chạy xe nẹt pô, lạng lách, đánh võng trên địa bàn huyện. 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt