Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng 9 tháng năm 2020

 

Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng 9 tháng năm 2020

 

Chỉ tiêu

ĐVT

9 tháng năm 2020

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Tổng sản phẩm (GRDP) theo giá so sánh 2010

%

102.51

+2,51

  - Khu vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

"

104.24

+4,24

  - Khu vực công nghiệp-xây dựng

"

102.17

+2,17

      + Trong đó: Công nghiệp

"

99.61

-0,39

  - Khu vực dịch vụ

"

100.28

+0,28

  - Thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

"

121.08

+21,08

2. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

100.11

+0,11

  - Khai khoáng

"

95.01

-4,99

  - CN chế biến, chế tạo

"

104.35

+4,35

  - Sản xuất và phân phối điện

"

95.00

-5,00

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

106.59

+6,59

3. Vốn đầu tư thực hiện

Tỷ đồng

17,495.4

+8,98

4. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

28,599.1

+0,23

5. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác

Tỷ đồng

11,401.3

-16,66

6. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

2,257.3

-37,35

  -  Khách nội địa

"

2,158.1

-36,15

  -  Khách quốc tế

"

99.2

-55,57

7. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

2,678.2

-15,40

8. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng năm 2020 so với bình quân cùng kỳ năm trước

%

103.95

+3,95

9. CPI tháng 9/2020 so tháng 8/2020

%

100.31

+0,31

10. Chỉ số giá vàng tháng 9/2020 so tháng 8/2020

%

99.25

-0,75

11. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 9/2020 so tháng 8/2020

%

100.00

0


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt