Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 thành phố Bảo Lộc
Trích từ báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2020 của Chi cục Thống kê thành phố Bảo Lộc

 

I. SẢN XUẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP

1. Trồng trọt

- Cây hàng năm: đến nay thu hoạch vụ đông xuân cây rau đậu các loại đạt 72,8 ha, tăng 19,2% so với cùng kỳ; sản lượng rau, đậu các loại thu hoạch ước đạt 832 tấn, tăng 22,2%. Diện tích gieo trồng vụ hè thu ước đạt 95,1 ha. Diện tích trồng rau đậu các loại 21 ha, tăng 5% so với cùng kỳ.

- Cây lâu năm:

Cây cà phê: giá cà phê nhân hiện nay đang ở mức thấp nhất trong vài năm gần đây, nên việc trồng mới cũng hạn chế. Giá cà phê hiện nay trung bình 30.000 - 32.000đ/kg, tăng 3,3% so với cùng kỳ. Diện tích hiện có đạt 13.026 ha, tăng 0,4%; diện tích trồng mới ước đạt 30 ha, giảm 50% so với cùng kỳ.

Cây chè: Diện tích hiện có đạt 2.743 ha, giảm 4,8% so với cùng kỳ. Giá chè búp tươi tăng không đáng kể so với những tháng cuối năm. Sản lượng chè búp tươi ước đạt 14.615 tấn, giảm 2,6% so với cùng kỳ.

 Cây dâu tằm: Diện tích cây dâu tằm hiện có trên địa bàn đạt 682 ha, tăng 12,6% so với cùng kỳ; sản lượng thu hoạch ước đạt 6.680 tấn, tăng 21,3% so với cùng kỳ.

2. Chăn nuôi

Tình hình chăn nuôi tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch tả Lợn Châu Phi xảy ra những tháng cuối năm 2019 và đầu năm 2020. Tuy nhiên, giá heo bán xuất chuồng tăng đột biến, hiện nay vẫn giữ giá dao động từ 85-90 ngàn đồng/kg.

 Đàn bò đạt 3.030 con, giảm 12,9% so với cùng kỳ; trong đó, đàn bò sữa ước đạt 1.705 con, giảm 4,6%; sản lượng sữa đạt 3.610 tấn, tăng 22,4% so với cùng kỳ. Tổng đàn heo hiện nay ước đạt 50.800 con, giảm 17,9% (kể cả heo theo mẹ); sản lượng thịt heo đạt 5.121 tấn, giảm 5,3% so với cùng kỳ. Tổng đàn gia cầm là 3.100 ngàn con, tăng 12,1% so với cùng kỳ, trong đó đàn gà tăng 24,5% so với cùng kỳ.

Công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn được tiếp tục quan tâm, nhất là bệnh lở mồm long móng, dịch cúm trên gia cầm.

3. Lâm nghiệp

Công tác quản lý và bảo vệ rừng được tiếp tục được quan tâm thường xuyên, đặc biệt là công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô 2019-2020,  tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục quản lý bảo vệ rừng, ý thức bảo vệ rừng của nhân dân. Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2020 vẫn có 01 vụ cháy rừng xảy ra, làm thiệt hại 1,88 ha rừng sản xuất, xảy ra 07 vụ vi phạm lâm luật (giảm 03 vụ), tang vật tịch thu 4,3 m3 các loại, tổng số tiền xử phạt và bán lâm sản nộp ngân sách là 37 triệu đồng.

            II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Công nghiệp (khu vực cá thể)

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 476.336 triệu đồng, giảm 6,2%; trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo ước đạt 475.655 triệu, đồng giảm 6,2%; sản xuất và phân phối điện giảm 12,1%. Xét theo nội bộ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo: ngành chế biến thực phẩm đạt 203.382 triệu đồng, giảm 8,3%; ngành dệt ước đạt 159.700 triệu đồng, tăng nhẹ 0,4%.

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành ước đạt 736.196 triệu đồng, giảm 3%; trong đó, ngành ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 735.013 triệu đồng, giảm 3,0%.

Về sản phẩm: sản xuất chè ước đạt 4.951 tấn, giảm 8,7% so với cùng kỳ; tơ ươm đạt 35 tấn, giảm 1,9%; sản phẩm may gia công và may sẵn giảm 19,7%.

2. Đầu tư xây dựng cơ bản

Nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 80.288 triệu đồng, đạt 38,9% so kế hoạch vốn và giảm 24,4% so với cùng kỳ, chủ yếu thực hiện các công trình chuyển tiếp năm 2019 như đường Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thái Bình, Trần Quang Khải...Nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý đạt 54.600 triệu đồng, đạt 37,1% kế hoạch vốn. Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước thực hiện đạt 25.688 triệu đồng, đạt 43,4% kế hoạch và giảm 24,1% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá so sánh 2010 ước đạt 988.922 triệu đồng, tăng 5,7%; trong đó, xây dựng các công trình nhà ở trong dân giảm 22,3%, nhà không để ở để sản xuất kinh doanh tăng 63,1%, công trình dân dụng tăng 20,6%. Giá trị sản xuất theo giá hiện hành 6 tháng đạt 1.551.641 triệu đồng, tăng 4,9% so với cùng kỳ.

III. THƯƠNG NGHIỆP - DỊCH VỤ

Trong 6 tháng đầu năm 2020 sức mua bán hàng hóa giảm so cùng kỳ do thực hiện giãn cách ly phòng chống dịch Covid-19, nhưng giá cả hàng hóa ít biến động không tăng đột biến do hiện tượng găm hàng đầu cơ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 3.667 tỷ đồng, giảm 3,2% so với cùng kỳ.

Tình hình hoạt động vận tải trên địa bàn cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân. Bên cạnh tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị và an toàn giao thông trong dịp lễ tết, giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông.

IV. THU CHI NGÂN SÁCH:

Thu ngân sách: Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 833,7 tỷ đồng, đạt 53,9% so dự toán năm 2020 và tăng 45,8% so với cùng kỳ, các khoản thu đạt khá như thu từ doanh nghiệp địa phương do nhà máy Bia Sài Gòn hoạt động ổn định, thu thuế trước bạ và thu từ nhà đất. Thu nội địa đạt 762,1 tỷ đồng, bằng 49,6% so dự toán và tăng 73,3% so với cùng kỳ; trong đó thu thuế phí và lệ phí đạt 584,8 tỷ đồng, bằng 45,4% so dự toán năm, tăng 73,9% so với cùng kỳ; thu từ nhà đất đạt 177,3 tỷ đồng, đạt 79,1% so dự toán.

Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách địa phương cơ bản đáp ứng được yêu cầu hoạt động của phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, ước đạt 350 tỷ đồng, bằng 52,7% so dự toán và tăng 2,4% so với cùng kỳ. Chi thường xuyên ước đạt 227,1 tỷ đồng, bằng 37,9% so dự toán và tăng 11,4% so với cùng kỳ.

V. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Văn hóa thể thao

Trong 6 tháng đầu năm 2020 các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao trên địa bàn diễn ra sôi nổi đã cơ bản đáp ứng nhu cầu văn hóa, văn nghệ của các tầng lớp của nhân dân trên địa bàn. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước cũng như địa phương: chào mừng 90 năm thành lập Đảng (03/02/1930-03/02/2020); chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Bảo Lộc; 10 năm ngày thành lập thành phố Bảo Lộc; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890-19/5/2020; nhất là tuyên truyền mạnh mẽ các họat động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bảo Lộc lần thứ VI và Đại hội Đảng bộ các cấp…Hoạt động thể thao được tổ chức thường xuyên và rộng khắp trên tất cả các xã phường và thành phố, phối hợp với Ban tổ chức đón và tiễn giải đua xe đạp Cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 32, chặng qua Bảo Lộc.

Công tác quản nhà nước đối với các lọai hình văn hóa thông tin trên địa bàn tiếp tục được được tăng cường đối với các điểm kinh doanh trong lĩnh văn hóa, thông tin, gồm các dịch vụ giải trí trò chơi trẻ em, quảng cáo, karaoke, game bắn cá.

Đến nay, toàn thành phố có 5 xã đạt danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 6/6 phường đạt danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 165/165 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, 141/189 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

2. Giáo dục

Về quy mô trường lớp: Tổng số có 78 trường, trong đó 69 trường học thuộc thành phố quản lý.

Công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn thực hiện đúng tiến độ, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia đến nay đã thực hiện 50 đơn vị đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 64,1%, riêng khối giáo dục do thành phố quản lý đạt 46 trường đạt 66,7%. Tỉ lệ kiên cố hóa đạt 92% với 920 phòng học đạt chuẩn.

3. Y tế

Nhờ chủ động làm tốt công tác truyền thông giáo dục  sức khỏe, tăng cường giám sát và phòng dịch bệnh nên trong năm đã hạn chế tối đa dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh dịch Covid-19, số xuất huyết. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đã tuyên truyền, kiểm tra nhằm chấp hành tốt quy định của nhà nước, đã kiểm tra 651 cơ sở sản xuất và tiêu thụ thực phẩm, hầu hết các cơ sở đạt tiêu chuẩn, nhắc nhở 41 cơ sở kinh doanh thực phẩm, vì vậy kết quả không có ca ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh không xảy ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác khám chữa bệnh luôn được duy trì, đảm bảo vị trí trực và cấp cứu người bệnh, hạn chế sai sót chuyên môn.

4. Xã hội

Chính sách an sinh xã hội được quan tâm, thành phố đã huy động các  nguồn lực từ các chương trình mục tiêu, nguồn lực sẵn có và các nguồn lực xã hội hóa để đạt được kết quả tích cực. Ngành lao động thương binh xã hội tham mưu cho thành phố tổ chức thăm hỏi các đối tượng chính sách trong dịp tết Kỷ Hợi đối với các đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo...với kinh phí trên 21,2 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố là trên 7,9 tỷ đồng, xã hội hóa vận động 4,79 tỷ đồng.

Công tác giảm nghèo trên địa bàn tiếp tục được quan tâm, đến nay trên địa bàn có số hộ nghèo năm 2020 là 273 hộ, giảm 56 hộ, chiếm tỷ lệ 0,59% và 709 hộ cận nghèo, giảm 119 hộ, chiếm tỷ lệ 1,52%.

Công tác quản lý và chăm sóc đối tượng chính sách, người có công với cách mạng luôn được quan tâm, đến nay thành phố đang quản lý và chi trả trợ cấp cho 1.362 đối tượng người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội là 4.353 đối tượng với số tiền trên 3,8 tỷ đồng.

5. An toàn xã hội

 

Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững và ổn định. Tình hình tai nạn giao thông giảm so cùng kỳ trên 3 tiêu chí, đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông (giảm 12 vụ), làm chết 4 người (giảm 10 người), không có người bị thương (giảm 04 người so với cùng kỳ).

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt